Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Helse Nordmøre og Romsdal HF Onsdag 23. februar 2011 Nytt finansieringssystem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Helse Nordmøre og Romsdal HF Onsdag 23. februar 2011 Nytt finansieringssystem."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Helse Nordmøre og Romsdal HF Onsdag 23. februar 2011 Nytt finansieringssystem

2 2 Finansiering Basisramme fra HMN 72 % (1,47 mrd) DRG-inntekter 19 % (394 mill) Andre pas.relaterte innt 5 % (96 mill) Andre inntekter 4% (84 mill)

3 3 Fordeling av basisramme

4 4 Dagens modell Somatikk –Antall DRG-poeng x pris x kostnadsindeks Psykisk helsevern –Befolkningsgrunnlag Særfinansiering –Kostnadsdekning, befolkning og historiske overføringer

5 5 Dagens modell Fungerer godt for DRG-aktivitet Fanger ikke opp aktivitet som ikke er relatert til DRG. For eksempel. Radiologi, laboratoriet, habilitering. Andel DRG-aktivitet 13,8 % Andel befolkning 17,3 %

6 6 Eksempel radiologi En tenkt ramme på 500 mill. kroner innenfor radiologi fordeles: - Andel DRG-poeng 13,8 % ( 69 mill. kr.) -Andel befolkning 17,3 % (86,5 mill.kr) -Andel aktivitet radiologi 18,1 % (90,5 mill. kr)

7 7 Retninger i dagens modell Utjevne forbruket av helsetjenester mellom foretakene (gjenspeiles i DRG- bestillingen) Tilstrebe like kostnadsindekser for helseforetakene

8 8 ”Magnussenmodellen” Brukes som nasjonal finansieringsmodell Brukes i de 3 andre helseregionene Forankret i nasjonalt forskningsmiljø

9 9 ”Magnussenmodellen” SOMATIKK Hver HF får et budsjett som utgjør deres andel av samlet behov for somatiske tjenester i Budsjettet korrigeres for uforskyldte kostnadsforskjeller mellomhelseforetakene og ønsket produktivitetsnivå. PSYKISK HELSEVERN Hvert HF får et budsjett som utgjør deres andel av samlet behov for psykisk helsevern i Budsjettet korrigeres for uforskyldte kostnadsforskjeller mellom helseforetakene og ønsket produktivitetsnivå. SÆRFINANSIERING Særfinansieringen gjøres så liten som mulig. Det er en målsetting at en størst mulig andel av inntektsrammen skal baseres på gjenkjennelige faste kriterier.

10 10

11 11 ”Magnussenmodellen”

12 12 Sammenligning av modellene Helse Midt Norge finansierer HFene etter størrelse på aktivitet. ”Magnussen-modellen”etter behovet til befolkningen i opptaksområdet. Helse Midt Norge setter kostnadsindeks og produktivitetsnivå basert på en korreksjon av observerte kostnader etter ønsket/forventet produktivitetsnivå. Det er utstrakt særfinansiering. ”Magussen-modellen” setter kostnadsindeksen etter en analyse av sammenhengen mellom kostnadsdrivere og faktiske kostnader. Det er minimal bruk av særfinansiering.

13 13 Bruk av private Private avtalespesialister Kjøp fra private Håndteres fra HMN ”gratistjenester” Ulik tilgjengelighet

14 14 Gjestepasientoppgjør Basisramme må korrigeres for flyt av pasienter innad i HMN 80 % DRG vs 100 % DRG Faste kostnader vs marginalkostnader 80 % gjestepasientoppgjør utenfor HMN Mest mulig behandling lokalt

15 15 Adm. direktørs innstilling: 1. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF anbefaler å ta ”Magnussen-modellen” i bruk fra 2012. 2. Styret anbefaler et gjestepasientoppgjør på 80 % i den nye modellen. 3. Styret understreker at bruk av avtalebaserte spesialister og kjøp fra private må håndteres fra det lokale helseforetaket. 4. Det må ved innføring av ny modell diskuteres om alle elementene i ”Magnussen-modellen” skal gjelde.


Laste ned ppt "1 Helse Nordmøre og Romsdal HF Onsdag 23. februar 2011 Nytt finansieringssystem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google