Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ikke langt borte fra Gud rike. Hvor er du? Ikke langt borte fra Guds rike Langt borte fra Guds rike Midt i Guds rike Gud er langt borte...

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ikke langt borte fra Gud rike. Hvor er du? Ikke langt borte fra Guds rike Langt borte fra Guds rike Midt i Guds rike Gud er langt borte..."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ikke langt borte fra Gud rike

2 Hvor er du? Ikke langt borte fra Guds rike Langt borte fra Guds rike Midt i Guds rike Gud er langt borte...

3 Hvor er du? Midt i Guds rike Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Rom 5.2 through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God.

4 Mannen.. 28En av de skriftlærde, som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte: Hva er det første av alle budene? 29Jesus svarte: Dette er det første av alle budene: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, 30og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. 31Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. 32Den skriftlærde sa til ham: Godt, Mester! Det er sant det du sier, at han er én, og at det ikke er noen annen uten ham. 33Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. 34Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike! Og ingen våget å spørre ham mer.

5 Mannen.. 28En av de skriftlærde, som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte: Hva er det første av alle budene? 29Jesus svarte: Dette er det første av alle budene: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, 30og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. 31Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. 32Den skriftlærde sa til ham: Godt, Mester! Det er sant det du sier, at han er én, og at det ikke er noen annen uten ham. 33Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. 34Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike! Og ingen våget å spørre ham mer.

6 Mannen.. 28En av de skriftlærde, som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte: Hva er det første av alle budene? 29Jesus svarte: Dette er det første av alle budene: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, 30og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. 31Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. 32Den skriftlærde sa til ham: Godt, Mester! Det er sant det du sier, at han er én, og at det ikke er noen annen uten ham. 33Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. 34Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike! Og ingen våget å spørre ham mer.

7 Mannen.. 28En av de skriftlærde, som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte: Hva er det første av alle budene? 29Jesus svarte: Dette er det første av alle budene: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, 30og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. 31Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. 32Den skriftlærde sa til ham: Godt, Mester! Det er sant det du sier, at han er én, og at det ikke er noen annen uten ham. 33Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. 34Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: Du er ikke langt borte fra Guds rike! Og ingen våget å spørre ham mer.

8 Du er ikke langt borte... Hvorfor si Jesus dette? Hørt Forstod Aksept av sannheten Egen forståelse

9 Lesetekster 9Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, 10slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, 11fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Fil 1.9-11

10 Guds nåde Å bli kjøpt fri Du skaffer ikke gevinsten selv..

11 Guds nåde Å bli kjøpt fri Du skaffer ikke gevinsten selv..

12 Guds nåde 1Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. 3For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, 4for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Rom 8

13 Guds nåde 1Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. 3For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, 4for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Rom 8

14 Er du i Kristus? Er han din eneste trøst? Er han ditt håp? Eller håper du på deg selv (budene / kristelige erfaringer)?

15 Gi talen en farge – velg en av disse fem fargene: Overvei om du er i Guds rike eller «ikke langt borte fra».

16 5 min for barn Lengde hopp (bruk bibelen som merke) Med gevinst Ingen klare det – ingen gevinst En kjøper gevinsten og deler ut Hvem er Jesus her? Intervju...


Laste ned ppt "Ikke langt borte fra Gud rike. Hvor er du? Ikke langt borte fra Guds rike Langt borte fra Guds rike Midt i Guds rike Gud er langt borte..."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google