Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studenters forventninger til IT og E-læring Rica Hell 21.10.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studenters forventninger til IT og E-læring Rica Hell 21.10.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studenters forventninger til IT og E-læring Rica Hell 21.10.10

2 Studentenes initiativ til endring

3 Kampanje som startet 14.sept på NTNU, UiO, UiB og UiT Rette seg mot den enkelte foreleser med en oppfordring til endring Ønske om å sette lærings- og vurderingsformer på dagsorden Skapte kontroverser Oppslag i Aftenposten, DN, NRK Radio, NRK TV. Pluss en hel masse sektorbasert media Fokus var i stor grad mer bruk av e-læringsmetoder

4

5

6 Generelle forventinger

7 Generelle forventninger Fleksibilisering handler ikke om å fjerne forelesninger/tavleundervisning….. men være et supplement/metode for å heve kvaliteten Pedagogikk, og ikke økonomi bør være insentivet Utnytte potensialet til studenten og foreleseren Gjøre det lettere for flere å ta høyere utdanning Satsning på universitetspedagogikk som tema, ved å vurdere effekten av mer ”morderne” undervisningsmetoder Økt læringsutbytte som mål

8 Universell utforming av undervisningen

9 Nødvendig for de få – et gode for alle Stadig bredere definisjon av begrepet Definisjon: ”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.” – www.universell.nowww.universell.no

10 Universell utforming av undervisningen Begrepet kan i seg selv være tema for mye forskning og diskusjon E-læring og bruk av nye metoder og teknologi kan sikre lik rett til utdanning Universell utforming av læringsmaterialet som krav Universell utforming kan gi heldige ”bieffekter”

11 Læringsformer

12 Podcast og videoforelesninger Frihet til å velge læringsmetode Kontakttid - (E-kontakt) Studentinvolvert undervisning Bruk av e-verktøy til kommunikasjon Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)

13 Læringsformer iTunesU og lignende Tekniske ”dupeditter” Bruk må komme på bakgrunn av en pedagogisk vurdering Ta lærdom av de gode eksemplene Studenter tilegner seg lærdom best på ulike måter

14 Its-learing

15 Its-learning Nylig gjort en undersøkelse Skremmende dårlig utnyttelse Its-learning er et administrativ verktøy

16 Vurderingsformer

17 Kvalitetsreformen - nye vurderingsformer ”Skoleeksamen” som gammeldags, og en vurderingsform mange grupper har utfordringer med Bruk av PC på eksamen Testes i fagkunnskap samtidig som man testet i de verktøy man bruker i yrkeslivet

18 Tilgang og bruk av datasaler

19 Hvor mye trenger vi? ”alle” har bærbar PC Lisenser og support for privat datautstyr Miljø ( oppetid og papirforbruk)

20 Oppsummering, spørsmål og diskusjon

21 Økt læringsutbytte som fokus Fleksibilisering og e-læring inneholder mange faktorer Tanke om tilrettelegging og fleksibilisering som en del av samme prosess Studentene ønsker seg modernisering, men er likevel opptatt av å ivareta det gode i det gamle


Laste ned ppt "Studenters forventninger til IT og E-læring Rica Hell 21.10.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google