Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frå engasjert fagperson til lydig funksjonær Velferdskonferansen 2013 Reidun Førde Senter for medisinsk etikk. Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frå engasjert fagperson til lydig funksjonær Velferdskonferansen 2013 Reidun Førde Senter for medisinsk etikk. Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frå engasjert fagperson til lydig funksjonær Velferdskonferansen 2013 Reidun Førde Senter for medisinsk etikk. Universitetet i Oslo

2 11. april 2011 Ny Powerpoint mal 2011 3

3 Profesjonsetikken til legar- kompliserte greier, med få enkle svar Balanse mellom 1.Hensynet til enkeltpasienten 2.Hensynet til faget 3.Hensynet til samfunnet 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20114

4 Problemet i grove trekk Uengasjerte fagfolk som sluttar i det offentlege eller som angrar på val av yrket Kontrollsystem som stel tid frå det viktige (og som ikkje virkar) Leiarkrise, dvs mistillit til leiinga. Har leiarar mistillit til fagfolk? Fagfolk vassar i etiske dilemma som dei ofte ikkje får løfta opp og set ord på 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20115

5 Først nokre bakgrunnspåstandar 1.Alt var ikkje betre før! 2.Den norske helsetenesta er god 3.Det må stillast krav til aktørar i helsetenesta

6 Årsaka til kontroll og dokumentasjon er samansett, her er nokre 1.Krav til budsjettbalanse. 2.Medisinen har endra karakter Komplisert medisin / Kompliserte møte Farleg medisin Potent medisin Fraksjonert medisin Dyr medisin 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20117

7 Årsaker til dokumentasjon og kontroll forts. 3. Styrking av pasientrettar, nødvendig og tidsmessig Fritt sykehusvalg, erstatning ved feilbehandling, konkurranse i helsetenesta 4. Krav om mindre feil i pasientbehandlinga. 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20118

8 Frå etikk til jus Zygmunt Baumann: Etikken trua av jusen og kontroll Leer Salvesen (TDnlf 2005): ”Hvis man ikke har tillit til at medarbeidere holder høy etisk standard, velger man å detaljregulere og disiplinere ved hjelp av jus. Hvis man har tillit, kan jusen og truslene om sanksjoner holdes på et minimalt nivå ” (s.1857) 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20119

9 For dårleg rapportering, seier arbeidstilsynet (februar 2013) Allmennlegene er også den yrkesgruppen som har fått høyest andel reaksjoner sammenlignet med andre bransjer. Arbeidstilsynet erfarer at mange allmennleger ikke kan dokumentere hvordan de arbeider systematisk med HMS. Det viser resultatene fra tilsynene i Arbeidstilsynets prosjekt På lag. På landsbasis bryter åtte av ti allmennleger arbeidsmiljøloven 11. april 2011Ny Powerpoint mal 201110

10 LA Heløe. Klassekampen 25.3 2013 I jungelen av regler og høyspesialisert kompetanse som kjennetegner dagens sykehusvesen, bør man være kjentmann for å ta seg frem. Lovfesting av rettigheter på stadig flere områder gjør velferdsstaten mindre tilpasningsdyktig. Ytterligere rettsliggjøring av helse-og sosialpolitikken vil begrense den faglige og politiske handlefriheten. 11. april 2011Ny Powerpoint mal 201111

11 Moralsk stress 2010 (”ref.panelet”) Mellom 50 og 70 % av alle legene svarte at de opplever stress knyttet til stadige omorganiseringer i helsevesenet, at omsorgen for pasienter svikter på grunn av tidspress, og at arbeidstiden går med til administrering og dokumentasjon. Sterke pasienter går foran i køen (allmennlegene mest) 11. april 2011Ny Powerpoint mal 201112

12 Er alle helsetenester eit gode? Noe overbehandling, noe underbehandling SKD Tromsø Henvisning til ulike poliklinikkar varierar innan samme region Operasjonar for hoftebrudd varierer lite (men metoden varier svært mykje) Revaskularisering /hjerte (2/1000 i Møre&Romsdal, 5/1000 i Finmark) Brystkreft (lumpectomi eller mastectomi) Skulderkirurgi 3 /1000- 0,5/1000) r lite 11. april 2011Ny Powerpoint mal 201113

13

14 Kvalitetsarbeid er ønska og nødvendig, monitorering del av dette Det er ikkje slik at vi tel for lite i dag. Spørsmålet er kva skal vi måle Kvalitetsindikatorar må vere fagleg meiningsfulle 11. april 2011Ny Powerpoint mal 201115

15 Kvaliteten på medisin og omsorgstenester kviler på mange faktorar som ikkje kan målast Engasjerte fagfolk Evne til empati og kommunikasjon med pasient og pårørande Gode trygge team og god rapportering innad Gode etiske skjønn, evne til å identifisere og løyse vanskelege etiske spørsmål 11. april 2011Ny Powerpoint malKvali 201116

16 Og behandlinga av problemet? Vi må måle dei riktige tinga Vi må telle, men kjenne til begrensningane ved det vi tel Det er ikkje i papira at det viktige skjer i helsetenesta, det skjer ved senga! Kontakt mellom fotfolk og leiing må bli betre Godt stell av den humane kapital MEN: Kvalitet kviler også tungt på sjølvjustis blant fagfolka 11. april 2011Ny Powerpoint mal 201117

17 Korleis oppretthalde engasjement i fag, pasient og samfunn Fagkritikk drive av fagfolk sjølv Nødvendig kvalitetskontroll (og målingar). Omfattande revisjonsarbeid nødvendig Ledelsen må ta vare på ”arvesølvet” Må sjå dei tilsette, må lytte, må ha eit språk som dei tilsette forstår Må skape gode alliansar (med gulrot) Må gi rom for spørsmål og refleksjon rundt vanskelege etiske spørsmål = pasientinteresser i praksis 18


Laste ned ppt "Frå engasjert fagperson til lydig funksjonær Velferdskonferansen 2013 Reidun Førde Senter for medisinsk etikk. Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google