Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/Johan Petter Barlindhaug Styreleder Saura AS En områdeløsning for Lofoten, Vesterålen for sameksistens mellom fiskeri og olje/gass-aktivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/Johan Petter Barlindhaug Styreleder Saura AS En områdeløsning for Lofoten, Vesterålen for sameksistens mellom fiskeri og olje/gass-aktivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/Johan Petter Barlindhaug Styreleder Saura AS En områdeløsning for Lofoten, Vesterålen for sameksistens mellom fiskeri og olje/gass-aktivitet

2 Problemstillinger En eventuell åpning må baseres på en bred regional aksept der så vel fiskeri som reiselivsnæringer ser sine interesser ivaretatt I dagens LoVe-debatt er aktuelle modeller for sameksistens mellom fiskeri og olje- og gassvirksomhet helt fraværende Premissene for en eventuell åpning bør legges i Nordland, men hvordan?

3 Forutsetninger for regional aksept Betydelige lokale og regionale ringvirkninger Ingen vesentlige hindringer for helårig fiske Minimal miljørisiko

4 Situasjonen i dag Meget sterk mistillit fra fiskerihold om deres ulemper i det hele tatt vil bli forstått og hensyntatt Stor tvil om uttalte regionale ringvirkninger er reelle Sterk tvil om det er vilje til å etablere en operativ oljevernberedskap med kort responstid LoVe-situasjonen er så spesiell at en egen områdeløsning er naturlig

5 Fiskernes krav Ingen permanente hindringer for helårig fiske i «skreitokt-området» Minimale ulemper ved seismikk og leteboring Kystfiskeflåten som aktive deltagere i den operative oljevernberedskap Hovedelementene i «sameksistensavtale» må være klar før oppstart av en KU

6 Bilde: Havforskningsinstituttet Område for sameksistens på fiskernes premisser

7 Områdeløsning for LoVeSe (Konseptet er lansert av OD i Barentshavet) Raskest mulig kartlegging av ressurspotensialet: – Samordnet seismikkinnhenting – Rundeutlysning og tildeling av mange lisenser – Samordnede borekampanjer med flere leterigger Samordnede utbyggingsløsninger på tvers av lisensene – Sikrer god ressursøkonomi – Prosess- og terminalanlegg med gode ekspansjonsmuligheter – Valg av utbyggingsløsninger i en tidlig fase Områdeløsning som premiss for lisenstildelinger – Skaper forutsigbarehet

8 Fiskerne krever forutsigbarhet ved at oljeselskapene pålegges: Felles innsamling av seismikk kun i perioder med lav fiskeriaktivitet Borekampanjer for leting kun i perioder med lav fiskeriaktivitet Ingen flytende produksjonsinnretninger i «skreikart-området» Etablering av operative baser for oljevernberedskap med kort responstid og aktiv deltagelse fra kystfiskeflåten Produksjonsboring fra land der det er mulig (Ve) Hovedelementer i en avtale for sameksistens

9

10 Letekampanjer med flere rigger er tilstede samtidig En operativ oljevernberedskap med kort responstid hvor fiskere deltar med lokalkunnskap Landbaserte anlegg med strenge maritime krav Miljøsikkerhet

11 Egnede lokaliseringer for store terminalanlegg

12 Bilde: Havforskningsinstituttet Område for sameksistens på fiskernes premisser Felles seismikk i korte perioder Felles borekampanjer i korte perioder Samordnede utbyggings- løsninger Ingen faste eller flytende installasjoner i området Bunninstallasjoner eller boring fra land Operativ oljevernberedskap med kort responstid og deltagelse fra lokale fiskere


Laste ned ppt "V/Johan Petter Barlindhaug Styreleder Saura AS En områdeløsning for Lofoten, Vesterålen for sameksistens mellom fiskeri og olje/gass-aktivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google