Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UHRs arbeid med forskerskoler Seminar Norges forskningsråd 1. april 2008 Ingvild Broch og Berit Hyllseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UHRs arbeid med forskerskoler Seminar Norges forskningsråd 1. april 2008 Ingvild Broch og Berit Hyllseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.uhr.no uhr@uhr.no UHRs arbeid med forskerskoler Seminar Norges forskningsråd 1. april 2008 Ingvild Broch og Berit Hyllseth

2 www.uhr.no uhr@uhr.no Historikk Hernesutvalget Med viten og vilje, 1988 Felles (nasjonal) forskrift for organisert doktorgradsutdanning, 1993 Evaluering av norsk forskerutdanning, 2002 St.meld.nr. 35 (2001-2002) Kvalitetsreformen UHR-notat Forskerskoler I Norge? Om mål og organisering av forskerskoler i norsk forskerutdanning, 2003 St. meld. Nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning

3 www.uhr.no uhr@uhr.no Situasjonen i dag Forskerskoler ved alle universitetene Forskerskoler ved universitetsbaserte SFF-er og ve noen tunge satsinger Forskerskoler i nettverk, finansiert bl.a. via NorForsk Simula School of Research and Innovation med oppstart i 2008

4 www.uhr.no uhr@uhr.no NIFU STEP-rapporter I Rapport nr. 2/2007 Forskerrekruttering i Norge – status og komparative perspektiver Konklusjon: Dersom man ønsker å øke kvaliteten på den norske forskerutdanningen, er det klart behov for mer fokusert, bedre organisert og bedre finansiert studieopplegg for alle forskerrekrutter

5 www.uhr.no uhr@uhr.no NIFU STEP-rapporter II Rapport nr. 35/2007: Doktorgradsutdanning og karrieremuligheter Konklusjon: Utdanningen er relevant for både dem som jobber i akademia og for dem som jobber i andre deler av samfunns- og næringsliv Veiledning kan bli bedre Kurstilbud kan bli bedre

6 www.uhr.no uhr@uhr.no Stjernø-utvalget Nasjonale forskerskoler Forskerutdanning i Norge skal normalt skje innenfor strukturerte opplegg som oppfyller visse minstekrav med hensyn til blant annet antall studenter, antall veiledere, krav til kurstilbud og seminarvirksomhet Nye ph.d.-programmer med utspring i små miljøer uten tradisjon for forskerutdanning må ha som krav at de knyttes til tverrinstitusjonelle forskerskoler eller tilsvarende strukturer. Årlig tilskudd på 300 millioner

7 www.uhr.no uhr@uhr.no Europa Bologna-prosessen: Nå også fokus på forskerutdanning European University Association: EUA Council on Doctoral Education as a way to further develop and strengthen doctoral programmes and doctoral students’ career paths


Laste ned ppt "UHRs arbeid med forskerskoler Seminar Norges forskningsråd 1. april 2008 Ingvild Broch og Berit Hyllseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google