Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om Campusprosjekter LMU møte 23.03.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om Campusprosjekter LMU møte 23.03.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om Campusprosjekter LMU møte 23.03.10

2

3 1.Forstå at vi må omstille 2.Være villig til å omstille 3.Skjønne hva vi må gjøre for å omstille 4.Omstille 5.Evaluere Endringsprosessen Vi er samtidig på ulike nivå som organisasjon og samfunn

4

5 Antall byggarmer - Etablering 5 prosjekter pågår + eksisterende campus i interimperiode –Gunnerusgt 1 –Teknologibygget –Elgesetergt 10 inkl felles bibliotek på Øya –Ny lokalisering ALT –Ny lokalisering TØH Hovedverneombud bør være med i alle prosjektene Organisering og representasjon på avdelingsnivå er nødvendig Det bør være kontinuitet og eierskap til prosjektet og prosessene Åpenhet og samspill samt progresjon er viktig

6

7

8 Muligheter fremover Interimperiode inntil Teknologibygget står ferdig 2013 Bruke arealene mer effektivt Bruke garderobene i kjeller Installerer utstyr og planlegger for en mulig tannpleierutdanning Forbedrer kantinedriften Vil forbedre bibliotektjenesten i samhandling med studiet Totalt billigere for HiST Motivasjonstiltak og medvirkning april / mai

9

10

11

12

13 Perspektiv av nybygg i E. C. Dahlskvartalet (Tegelgården er revet).

14

15

16 Status campusplanlegging HiST Teknologibygget på Kalvskinnet. 14.000m2. Totalentreprise Prosjektet er til evaluering i Finansdepartementet. Oppstart ultimo -10 Gunnerusgt 1. 10.000m2. Rehabilitering. Prosjektering / Utførelse i delt entreprise Prosjektet skal videreføres i 2010- 11. Elgesetergt 10. Ca 21.000m2 (12.000m2). Nybygg. Prosjektering/ utførelse Eiendommen lagt ut for salg. Frist 16.04.10. Felles bibliotek på Øya (1500m2) i Kunnskapsenteret (17.500m2) HiST har fått tilrettelagt arealer i prosjektet. Prosjektet lagt ut på anbud. Frist 13.04.10.

17 Campusstatus forts. ALT på Kalvskinnet. 6-8.000m2. Nybygg/ rehabilitering. Prosjektering ECDE utreder muligheter for en videre behandling hos planmyndighetene. Eventuell flytting av TØH. Ca 8000m2. Høgskolestyret fattet vedtak 24.02.10 om lokalisering på Hesthagen. Prosjekt Trondheim Kino as pågår med vurderinger av HiSTs rombehov. Prosjektering/ utførelse 2010/ -11 Idrettstilbud for HiST. (Elgesetergt/ Kalvskinnet) Prosjektgruppe i samarbeid med SiT. Framdrift ift øvrige prosjekt

18 Hvordan er veien videre for eksisterende campus Rotvoll. Lagt ut for salg. Dialog med STFK Ranheimsveien. Reduserer arealrammer. Dialog med KLP Tungasletta. STFK forhandler om et studium fra Brundalen vgs Moholt. TØH utreder videre master sammen med IØT ( ”Nordens beste”) Kalvskinnet ift STFK Tilbudene fra SiT 1-2-3 idrettsbygg


Laste ned ppt "Orientering om Campusprosjekter LMU møte 23.03.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google