Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Tryggere for meg!- Enklere for oss! EPJ-prosjektet Delprosjekt Løsning Prosedyrer og brukerveiledninger 7.5.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! EPJ-prosjektet Delprosjekt Løsning Prosedyrer og brukerveiledninger 7.5.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Tryggere for meg!- Enklere for oss! EPJ-prosjektet Delprosjekt Løsning Prosedyrer og brukerveiledninger 7.5.2014

2 Dokumenttyper for rutiner Bytte system – nye rutiner Retningslinjer for nye rutiner Sikre at pasientinformasjon er tilgjengelig på tvers av fag og geografi i OUS med en journal og en felles løsning for prøvesvar. Etablere en felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjon for både somatikk, psykiatri, rus og avhengighet i hele OUS. Etablere like arbeidsprosesser for bruk av EPJ på tvers av OUS for bedre samarbeid internt. Etablere den nye regionale standarden for EPJ. Prosedyre «Angitt fremgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess. Hvert trinn beskrives. En prosedyre er det samme som en rutinebeskrivelse» Brukerveiledning Beskriver «klikkingen i DIPS»

3 Metode for utarbeidelse av prosedyrer og brukerveiledninger Planlegge Kartlegge/ analysere Kartlegge/ analysere Utarbeide løsning Kvalitetssikre/ overlevere Dagens praksis For- ankring Kvalitets- sikring Nivå 1 prosedyrer DIPS brukerveiledninger Utarbeide rutiner Dagens nivå 1 prosedyrer Arbeid i arbeidsgrupper

4 Nye arbeidsprosesser er definert i henhold til funksjonalitet i DIPS

5 Antall prosedyrer, brukerveiledninger og flytskjema OmrådeAntall prosedyrer Antall bruker- veiledninger Antall flytskjema AS-ISTO-BETOT Journal1325224 Poliklinikk61911718 Sengepost17235510 Elektronisk arbeidsflyt93781220 Behandlingsplan i DIPS (KDS)44--- Akuttfunksjon215224 PLO87112 Psykiatri (VOP, BUP, TSB)7197815 Rapporter i DIPS13000 Økonomimodul i DIPS21 10414 Skanning47112 Tilganger11112 PAS risiko10--- Operasjonsplan????? TOTALT94181484391

6 Utarbeidelse, kvalitetssikring og godkjenning av rutiner Arbeidsgrupper i delprosjekt Løsning Prosjektledelsen Styringsgruppen / Ledermøte MHU RSKD Utarbeider rutiner Fatter/løfter beslutning Fatter beslutning Kvalitetssikrer Godkjenner Innspill fra jurister, personvernombud, kontaktnettverk i klinikk og andre delprosjekt

7

8

9 Tilgjengeliggjøring av dokumenter Knapp på virksomhetsportalen for direkte navigering til egen mappe i eHåndbok

10 Mappestruktur for prosedyrer og brukerveiledninger i eHåndbok Pasientrettet arbeid | EPJ DIPS Henvisninger og ventelister Mine arbeidsoppgaver,brukerprofil og tilganger Økonomi og rapporter Journal og skanning Nødrutiner Veiledende behandlingsplaner Poliklinikk, timebok og innleggelse Psykiatrispesifikt

11 Forberedelse til oppstart E-læring publiseres på Læringsportalen 15.juni Prosedyrer og brukerveiledninger tilgjengelig i eHåndbok Vil utarbeides hurtigguider Råd til forberedelse 1.Oppslag i dokumenter under/etter e-læringskurs 2.Forberedelse til klasseromskurs 3.Repetisjon før oppstart 4.Ta utskrift av sentrale brukerveiledninger til oppstart 20.oktober


Laste ned ppt "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! EPJ-prosjektet Delprosjekt Løsning Prosedyrer og brukerveiledninger 7.5.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google