Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akutte sykehusinnleggelser av sykehjemsbeboere - dødsfall innen 48 timer - en prospektiv undersøkelse Sebastian von Hofacker Paal Naalsund Grethe Iversen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akutte sykehusinnleggelser av sykehjemsbeboere - dødsfall innen 48 timer - en prospektiv undersøkelse Sebastian von Hofacker Paal Naalsund Grethe Iversen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akutte sykehusinnleggelser av sykehjemsbeboere - dødsfall innen 48 timer - en prospektiv undersøkelse Sebastian von Hofacker Paal Naalsund Grethe Iversen Jan Henrik Rosland

2 Bakgrunn og hensikt Ingen norske studier Forhold rundt innleggelsene - Legetilsyn - Pårørendes rolle - Informasjon / bestilling til sykehuset Fokus på lindring i livets siste fase Hva blir gjort på sykehuset?

3 Materiale og Metode Sykehusets papir- / e-journal –(01.10.07-31.09.08) Inklusjonskriterier –Fra sykehjem –Død i sykehus innen 48 timer (terminalfase begynt?)

4 Resultater

5 ”Populasjon” - 26 pasienter Alder 52-98 år (gjennomsnitt: 85,3 år) – 3 pas. < 75år –15 pas. 75 – 89år – 8 pas> 90 år 13 kvinner, 13 menn 7 demente 16 gjør ikke rede for seg

6 Setting Alle døgnets tider (8 om natten) alle ukedager 24 / 26 fra langtidsavdelinger 1 sykehjem med 9 innleggelser

7 Forhold rundt innleggelsene 12 - innleggelse etter legetilsyn 9/12 - legen kjente pasienten 2- legevaktslege uten tilsyn 14 - innleggelse uten legetilsyn 2 - pårørende ønsker innleggelse (1 for lindring) ? pårørende informert på forhånd? 1 pas. ønsket innleggelse i flere journaler står det nevnt at pas. ønsker å få slippe

8 Samhandling og info 2 - telefon eller faks til sykehus 22 - liste over aktuelle medikamenter (noen ganger ikke aktualisert) 14 - legeskriv 18 - sykepl. notat (noen intetsigende, noen svært bra) 4 - ingen info (!) 22 - pas. tilstand før innlegg. beskrevet

9 Nyoppstått versus del av kronisk sykdom 19 nyoppståtte problemer 13 del av kronisk sykdom -------------------- 32 totalt – 6 pas. i en gråsone

10 Diagnoser fra dødsattest Pneumoni 7 Sepsis 5 Hjerteinfarkt 5 Akutt respirasjonssvikt 2 Tarm-ischemi 2 Nyresvikt 1 Cancer pulm 1 Cancer recti 1 Emphysem 1 Hematemese og melena 1

11

12 Motiver for innleggelser Diagnostikk og avklaring (D/A) Behandling for å bedre overlevelse og funksjon (B/O) Lindrende behandling (LB) Anette Hylen Ranhoff, 2005

13 Motiver for innleggelser N>26 pga overlappende motiver Spesifisert av henvisende (lege, spl) D/A 9/26 B/O 8/26 LB 1/26 Ingen info: 8/26 Vurdert av oss som indisert D/A 10/26 B/O 5/26 LB 1/26 Burde fått lind. beh. på sykehjem 17/26

14 Vurderinger - er pasienten døende? Henviser: 0 x ja 12 x nei 14 x ingen info 2 x HLR-minus Mottaker: 7 x ja 12 x nei 6 x ingen info 21 x HLR- minus

15 Overbehandling på sykehus?

16 Fokus på lindring (ordinert / gitt) På sykehjem Morfin 3 / 3 Haldol 1 / 1 Midazolam 1 / 1 Glykopyrron 0 / 0 På sykehus Morfin 18/18 Haldol 1 / 0 Midazolam 7 / 4 Glykopyrron 4 / 2

17 GPS God Palliasjon satt i System

18 God palliasjon satt i system Samhandlingen trenger forbedring –Forberedende kommunikasjon –Kommunikasjon med mottaker innleggelsespapirer medikamentliste... –Prosedyrer for innleggelser!

19 God palliasjon satt i system Legedekning på sykehjem bør oppgraderes –Journaltilgang for legevaktslege

20 God palliasjon satt i system Kompetanse hos legene viser forbedringspotensiale –Hvem skal innlegges og hva kan jeg forvente? –etiske beslutninger –praktisk, medikamentell symptomlindring

21 God palliasjon satt i system Overbehandling på sykehuset? –Struktur (palliativ kompetanse i akuttmottak) –Kommunikasjon / etiske beslutninger –praktisk, medikamentell symptomlindring –tverrfaglighet

22 Takk for oppmerksomheten

23

24 Etiske / medisinske dilemma Prognostisering - hvordan kan man vite hvor lenge pasienten har å leve? –Diagnose: ”døende” Kunnskap - hva hjelper best? –Behandling på sykehjem vs. sykehus –Hvilken type behandling? –Når er behandlingen ineffektiv?

25 Etiske / medisinske dilemma Ferdigheter: –Hvordan formidle vanskelige beskjeder? Holdninger, etikk, juss –Det å avslutte (ineffektiv) behandling kan føre til at pasienten dør –Jeg vil ikke bli beskyldt for eutanasi –defensiv medisin

26 Etiske / medisinske dilemma Lav SpO2 = Oksygenbehandling? Lavt blodtrykk og oliguri = iv. væske + Diural? Hvordan lindrer man dyspné? GPS!


Laste ned ppt "Akutte sykehusinnleggelser av sykehjemsbeboere - dødsfall innen 48 timer - en prospektiv undersøkelse Sebastian von Hofacker Paal Naalsund Grethe Iversen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google