Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Velkommen til Midtre Hålogaland Politidistrikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Velkommen til Midtre Hålogaland Politidistrikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Velkommen til Midtre Hålogaland Politidistrikt

2 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse TOTALT FOR FORBRYTELSER & FORSEELSER – SAKSUTVIKLING - år

3 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse FORBRYTELSER – SAKSUTVIKLING FRA 2005 - 2010

4 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse FORSEELSER – SAKSUTVIKLING FRA 2005 - 2010

5 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Vinningskriminalitet - simple tyveri - grove tyveri - 42,2 %- 6,1 %

6 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse VOLDSKRIMINALITET - §228 og §229

7 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse SEDELIGHET - forbrytelser 5,7 %

8 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse TRAFIKKFORSEELSER 3,5 %

9 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse NARKOTIKA Bruk & besittelse av narkotika Jus 063 legemiddelloven § 31 43,9 % n Beslagstall fra Kripos er ikke klare.

10 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse NARKOTIKA Kjøp /salg av narkotika Jus 63 - strl. § 162 $162,1 ledd = 157 % $162.2 ledd = 65 %

11 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Midtre Hålogaland politidistrikt Narkotikabeslag Narkotika beslaglagt i andre politidistrikt som ”saksmessig” har sitt utspring i vårt distriktet er ikke med. 200520062007200820092010 Cannabis1,9 kg /8944,0 / 8527,9 / 8913,2 / 916,2 / 938,5 / 169 Amfetamin + metamfeta min 125 g / 241070 g /321080 g /311420/ 36381 g / 331560 / 75 kokain4 g / 361 g / 45 g / 34 / 10,4 g / 10 / 0 Heroin0/0 1,03 g / 30 / 0 ”ecstasy”0 / 018 / 30 / 0 GHB/GBLSpor / 10000 Psilocybeso pp 123 g / 2

12 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse OPPKLARINGSPROSENT- forbrytelser 2010 Jus 310 2009 – 45,3 %

13 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse TOTAL OPPKLARINGSPROSENT Forbrytelser & forseelser 2010

14 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Oppklaringsprosent forbrytelser & forseelser Jus 316 og Jus 319 Landsgjennomsnitt = 80,1 % Landsgjennomsnitt = 37,4 %

15 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse SAKSBEHANDLINGSTID - oppklarte forbrytelser/forseelser Jus316

16 Navn på politidistrikt/særorgan Tall fra regionene Folkemengde, etter tid, region, tettbygd/spredtbygd, statistikkvariabel og kjønn Folkemengde 2009 PD24 24 Midtre Hålogaland MennKvinner Tettbygd strøk 37 548 38 359 Spredtbygd strøk19 474 18 817 Ukjent 642 605

17 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Anmeldte lovbrudd pr. 1000 innbygger - forbrytelse - forseelse - totalt I 2008 lå anmeldte lovbrudd pr. innbygger for distriktet på 50,6 %

18 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Antall saker pr. 1000 innbygger Utvalgte kategorier

19 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse %-VIS FORDELING AV ANMELDTE SAKER FOR SAMARBEIDSOMRÅDENE I 2010 FORBRYTELSER FORSEELSER

20 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse SAKSUTVIKLING ”HARSTAD ” 2009-2010

21 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse SAKSUTVIKLING ”LOFOTEN” 2009-2010

22 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse SAKSUTVIKLING ”OFOTEN” 2009-2010

23 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse SAKSUTVIKLING ”VESTERÅLEN” 2009-2010

24 Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Resultatmål 2010- samarbeidsregioner Inkludert ”økoteamet”


Laste ned ppt "Midtre Hålogaland Politidistrikt Etterretning & analyse Velkommen til Midtre Hålogaland Politidistrikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google