Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Bliver Vegagerðin´s organisasjon forendret i den nærmeste fremtid ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Bliver Vegagerðin´s organisasjon forendret i den nærmeste fremtid ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Bliver Vegagerðin´s organisasjon forendret i den nærmeste fremtid ?

2 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson I august 2007 önsket Samferdselsministeren efter at Riksrevisjonen utförte en vurdering av Vegagerðin og Siglingastofnun (Vegvesen og Havnevesen)

3 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Riksrevisjonen skulle svare på tre hovedspörgsmål Er organisasjon og styring innom Vegagerðin og Siglingastofnun slik at deres oppgaver er utfört med godt resultat Bidrar de metoder og arbeidsmåter som disse institusjoner bruker til hensiktsmessige utförelser Kan man vente at det er muligt at få bedre resultat innom samferdselssektoren med forandret organisasjon og arbeidsfordeling

4 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Någjeldende etater innom samferdselssektoren Samferdselsministerium Vegsektor Flysektor Havnesektor

5 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Organisasjonskart

6 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson

7 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson

8 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Riksrevisjonens kommentarer til Vegagerðin´s virksomhet Organisasjonsplanen er i hovedtræk logisk, men unödvendigt komplisert Målstyring innom Vegagerðin er ikke i god nok overensstemmelse med samferdselsplanen/vegplanen Oppbygging av kvalitetssystem i institusjonen har gått for sakte Forandringer i samferdslelsplanen/vegplanen er for hyppige Vegplanen er for detaljert Vegagerðin´s kostnadsoverslag ofte for lave (for liten sikkerhetsgrense) Mangler forklaringer på forandringer i kostnadsoverslag Mangler detaljerte rapporter om enkelte verk Uklar bruk av vegnormer

9 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Organisasjonskart

10 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson

11 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson I juni 2008 publiserte Riksrevisjonen sin rapport

12 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson

13 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Hovedargumenter for forandringer i samferdselsstrukturens organisasjon 1.Skilja mellom administrasjon og utförande 2.Bedre utnyttelse av penger og kunnskap 3.Garantere oversikt og coordinering av forskellige samferdselsmidler

14 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Administrativ institusjon Oppgaver Lov og regler på samferdsels- og traffiksikkerhetsområder Tilsyn Tilladelser, sertifikater Undersøkelse av traffiksikkerhet Normer

15 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Utförende institusjon Oppgaver Utarbeide samferdselsplan, strategi, prioritering Skisseplanering, kostnadsvurdering Utförelse av samferdselsplanen Ansvar for detaljplanering Ansvar for anbud av projekter Ansvar for kontrakter med entreprenörer Ansvar for kontroll

16 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Offentlig firma Oppgaver Drift og vedlikehold av veger, havner og flyplasser

17 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson

18 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson

19 Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson


Laste ned ppt "Nordiskt chefsforum i Island 9-12 august 2008 Vegagerðin Rögnvaldur Gunnarsson Bliver Vegagerðin´s organisasjon forendret i den nærmeste fremtid ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google