Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – tilsynsblikket Losby-seminaret, 21.november 2011 Petter Schou, fylkeslege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – tilsynsblikket Losby-seminaret, 21.november 2011 Petter Schou, fylkeslege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – tilsynsblikket Losby-seminaret, 21.november 2011 Petter Schou, fylkeslege

2 Det norske helsevesenet er dyrt SINTEF og Frischsenteret gjennomførte nylig en undersøkelse som viser at norsk spesialisthelsetjeneste har høyest ressursbruk og lavest produktivitet i Norden. Undersøkelsen dokumenterer at sykehusene ikke drives like effektivt i Norge som i våre naboland SINTEF og Frischsenteret gjennomførte nylig en undersøkelse

3 Helsepyramiden bygger på kommunehelsetjenesten ”Midlertidig utskrevet til spesialisthelsetjenesten” USH SSH Lokalsykehus: Dekker en svært stor andel av sykehusbehovet DMS/sykestue/DPS Kommunehelsetjenesten er ”grunnmuren”: >90% av helsetjenestebehovet Sykehjem/sykestue Fastlege Hjemmetjenester

4 Hva skjer med sykehusene ? Ytterligere spesialisering Funksjonsfordeling Stadig kortere liggetid og mindre innleggelser Planlagte behandlingsforløp

5 Hva skjer i kommunene ? Skal overta 10 -> 30% av sykehusenes oppgaver Helsefremmende arbeid og ulykkesforebygging Økt innsats på helsestasjon og skolehelsetjeneste Må overta kronikergruppene – psykiatri, rus, KOLS Må opprette lærings- og mestringssentre Økt ansvar for rehabilitering og palliativ omsorg Må bygge opp spesialiserte sykehjem Må bygge opp en betydelig kompetanse Må inngå forpliktende samarbeidsavtaler

6 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid

7 Virkemidler Penger Kompetanse Lover & Forskrifter Straff

8 Penger ? 16 – 20 milliarder av sykehusbudsjettene overføres kommunene – Utgår Kommunene får vel 4 milliarder

9 Overføring av kompetanse ? Økt antall fastleger – Utgår Økt offentlig legearbeid (2 dager/uke) – Utgår Fortsatt bare veiledningsplikt fra spes.htj. Fortsatt mottaksplikt for kommunen

10 Lover Lov om helse- og omsorgstjenester Folkehelselov

11 Straff 4.000 kroner fra dag 1 for ikke å motta utskrivningsklar pasient

12 Hva gjør Helsetilsynet og Fylkesmannen ? Tydeliggjøre utfordringene Informere – veilede – formidle de gode eksempler Bidra til dialog – Skape arenaer Fordele og prioritere stimuleringsmidler Klage- og tilsynsfunksjon – rettssikkerhet & læring Positiv rolle – ikke bare kritikk Ny samhandlingsstilling

13 Kasuistikker 1.Respiratorpasient – ”utskrivningsklar”. Kommunen mangler kompetanse 2.Terminal pasient – utskrevet til hjemmet, med palliativt team. Kommunen mener pasienten må på sykehjem.

14 Tilsynsmessige utfordringer Profesjonsnøytralt lovverk Reaksjoner mot ikke-autorisert ”helsepersonell” Tilsyn med samarbeidsutvalg Tilsyn med folkehelse Felles vedtak – forskjellig vekting av helse og omsorg

15 Skyver dødssyke pasienter mellom seg Oslo (ANB): Sykehusene mener de er ferdigbehandlet, mens sykehjemmene mener de ikke har ekspertise til å ta imot dem. Mange dødssyke pasienter som trenger smertelindring faller mellom to stoler. Holdninger Samarbeid Kompetanse Ledelse Økonomi Politisk vilje

16 Samhandling for et friskere Norge

17 Aftenposten 21. november 2011: En internasjonal undersøkelse konkluderer med at ”ingen vet om de store helsereformene virker”


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – tilsynsblikket Losby-seminaret, 21.november 2011 Petter Schou, fylkeslege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google