Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av tillitsvalgt og vara. Studentparlamentet Studentenes fakultetsråd Studentråd Klassetillitsvalgt Instituttledelsen Fakultetsledelsen Høgskoleledelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av tillitsvalgt og vara. Studentparlamentet Studentenes fakultetsråd Studentråd Klassetillitsvalgt Instituttledelsen Fakultetsledelsen Høgskoleledelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av tillitsvalgt og vara

2 Studentparlamentet Studentenes fakultetsråd Studentråd Klassetillitsvalgt Instituttledelsen Fakultetsledelsen Høgskoleledelsen Emneansvarlig Studentdemokratiet ved HiOA

3 Hva er en tillitsvalgt?  Tillitsvalgt er klassens representant inn i studentdemokratiet ved HiOA  Vara er også tillitsvalgt, og stedfortredende for tillitsvalgte  Å være tillitsvalgt betyr:  At klassen har tillit til at du kan representere dem på en god måte  At du er en viktig del av studentdemokratiet ved HiOA  At du skal fremme klassens saker som angår både fag, læringsmiljø og det sosiale  At du har kontakt med emneansvarlig, studieleder og studentrådet  At du er med på å sikre studentmedvirkning  At du er med på å sikre at ditt studie har god nok kvalitet

4 En tillitsvalgt SKAL  Holde klassens time 1 gang i måneden  Delta på alle møter i regi av studentrådet, også i praksis- og eksamensperioden  Bistå medstudenter i saker de måtte trenge hjelp med

5 En tillitsvalgt KAN  Engasjere seg i debatter som angår studiet  Delta i studentdemokratiet ellers på fakultet og HiOA

6 En tillitsvalgt FÅR  Et godt sosialt nettverk  Kurs og tillitsvalgtoppfølging  Konferanse  Attest til å legge ved CV-en  Studentpolitisk fravær både fra undervisning og praksis  Tilrettelegging av klassens time i timeplanen

7 Fagutvalgsrepresentanter  Det velges 1 fast og 1 vara til å sitte i fagutvalg fra hver klasse  Fagutvalgsrepresentant SKAL  Representere faglige tilbakemeldinger fra klassen opp mot faglærere og studieledere

8 Fagutvalgsrepresentant KAN og FÅR  Fagutvalgsrepresentant KAN  Engasjere seg i andre faglige spørsmål  Engasjere seg i studentdemokratiet ellers på fakultetet  Fagutvalgsrepresentant FÅR  Et godt sosialt nettverk  Attest til å legge ved CV-en  Studentpolitisk fravær både fra undervisning og praksis

9 Valgprosessen https://www.youtube.com/watch?v=r2vDNoNj0h4

10 Valg  Valg av tillitsvalgt  Valg av vara  Valg av fast representant til fagutvalg  Valg av vararepresentant til fagutvalg

11 Viktige datoer vår 2016  Tillitsvalgtkonferanse 10. og 11. oktober på Holmenkollen Park hotell  Valg til Studentparlamentet:  Frist for å stille som representant 19. september  Frist for å stemme er 2. november


Laste ned ppt "Valg av tillitsvalgt og vara. Studentparlamentet Studentenes fakultetsråd Studentråd Klassetillitsvalgt Instituttledelsen Fakultetsledelsen Høgskoleledelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google