Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arv og miljø. Arv eller miljø – hva påvirker oss? Utviklingen vår blir preget av begge deler Film: Hvor like er eneggede tvillinger?Hvor like er eneggede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arv og miljø. Arv eller miljø – hva påvirker oss? Utviklingen vår blir preget av begge deler Film: Hvor like er eneggede tvillinger?Hvor like er eneggede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arv og miljø

2 Arv eller miljø – hva påvirker oss? Utviklingen vår blir preget av begge deler Film: Hvor like er eneggede tvillinger?Hvor like er eneggede tvillinger? Arv og miljø påvirker hverandre gjensidig

3 Arv Det genetiske grunnlaget for egenskapene våre ligger i arvestoffet, DNA, i cellekjernen Et DNA-molekyl = et kromosom. På hvert kromosom fins det mange gener. Hvert gen har sin oppgave, som regel er genet en oppskrift på et stoff (et protein) Vi har 46 kromosomer, 23 par, der det er er ett kromsom fra hver av foreldrene i hvert par

4 Arv I et kromosompar finner vi det samme genet på samme plass på begge kromosomene, i genpar En egenskap kan styres av ett eller flere genpar Gener fins i dominant og recessiv utgave Film: Tvillingundersøkelser kan gi svar på arv av egenskaperTvillingundersøkelser kan gi svar på arv av egenskaper Kan du rulle tunga sammen til et rør, har du minst ett dominant gen for denne egenskapen.

5 Miljø Alt som omgir og påvirker oss gjennom hele livet

6 Sosialisering – en livslang prosess Hvordan vi innordner og tilpasser oss til det menneskelige miljøet omkring oss Vi tar opp i oss det verdi- og livsstilsmønsteret som omgir oss Vi lærer å fungere i samfunnet

7 Primær- og sekundærsosialisering Primærsosialiseringen skjer oftest i familien Sekundærsosialiseringen skjer i de miljøet du er i utenfor familien Sosialisering skjer bevisst og ubevisst

8 Sammenhengen mellom arv og miljø Både arv og miljø påvirker utviklingen vår Noen trekk er i større grad et resultat av arv, eks. intelligens og følelsesmessig stabilitet Synspunktene deler seg ofte i: –Arv er viktigst –Miljø er viktigst –Arv og miljø har like stor betydning –Barnet har evne til å forandre seg selv og miljøet omkring

9


Laste ned ppt "Arv og miljø. Arv eller miljø – hva påvirker oss? Utviklingen vår blir preget av begge deler Film: Hvor like er eneggede tvillinger?Hvor like er eneggede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google