Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samhandlingsseminar Innledning om kostnadsflyt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samhandlingsseminar Innledning om kostnadsflyt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samhandlingsseminar Innledning om kostnadsflyt

2 Først kort om…  Hva slags statistikk har vi i dag  Hvilke datakilder bruker vi i dagens statistikk  Har vi statistikk for samhandling i dag

3 Hva slags statistikk har vi i dag?  Nasjonalregnskap  Offentlige finanser – hovedtall for statlige og kommunale regnskap  Regnskapsstatistikk for kommunehelse- og pleie og omsorgstjenester (KOSTRA)  Regnskapsstatistikk for spesialisthelsetjenesten

4 Hva slags statistikk har vi i dag? Kostnader etter funksjon  Forebygging, helsestasjon- og skolehelse  Diagnose, behandling og rehabilitering  Pleie og omsorg i institusjon  Pleie og omsorg i hjemmet  Somatiske sykehus  Psykisk helsevern for voksne  Psykisk helsevern for barn og unge  Rusbehandling Artskontoplanen gir kostnadsindikatorer  Brutto driftsinntekter og –utgifter  Kjøp av tjenester (fra staten eller private)  Lønn Kostnader på ulike nivå  Kommune  Helseforetak  Institusjon  Private bedrifter og foretak

5 Hva slags statistikk har vi i dag?

6  Driftskostnader for spesialisthelsetjenesten totalt  Somatiske sykehus  Psykisk helsevern  Rehabilitering og opptrening  Driftskostnader for KOSTRA kommunehelse totalt  Forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste  Diagnose, behandling…  Driftskostnader for KOSTRA pleie og omsorg totalt  Pleie og omsorg i institusjon  Pleie og omsorg i hjemmet Hva slags statistikk har vi i dag?

7

8 Finnes det statistikk for samhandling i dag?

9 Hvilke datakilder bruker vi i dagens statistikk?  Regnskapsrapportering i KOSTRA  Regnskapsrapportering i spesialisthelsetjenesten

10 Spørsmål som vi ønsker de første svarene på i dette seminaret Hva slags statistikk for samhandling ser vi for oss?  Statistikk om samhandling  Statistikk om samhandlere  Statistikk om helse- og omsorg som viser samhandling Kan vi bruke etablerte datakilder til å lage statistikk for samhandling?


Laste ned ppt "1 Samhandlingsseminar Innledning om kostnadsflyt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google