Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The information contained in this document is Volvo Aero Norge AS Proprietary Information and it shall not – either in its original or in any modified.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The information contained in this document is Volvo Aero Norge AS Proprietary Information and it shall not – either in its original or in any modified."— Utskrift av presentasjonen:

1 The information contained in this document is Volvo Aero Norge AS Proprietary Information and it shall not – either in its original or in any modified form, in whole or in part – be reproduced, disclosed to a third party, or used for any purpose other than that for which it is supplied, without the written consent of Volvo Aero Norge AS. Any infringement of these conditions will be liable to legal action. Presentasjon for BIAs Vareproduksjonsdager 2008

2 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Teknologiutvikling i samvirke med FoU Produksjon av avanserte jetmotorkomponenter fra starten med F16 til morgendagens verdensledende jetmotorer

3 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Kongsberg Industrial Estate KV history from 1814 Approx. 60 companies in the park. Revenues approx. 25 BNOK in 6 of the larger companies. Expansions both domestic and global. More than 6000 employees in the park.

4 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Started as an offset opportunity in 1976 as part of KV in connection with Norway's purchase of F16 combat aircraft. Private company, Norsk Jetmotor AS from 1987. Became part of Volvo Aero, Sweden in 1999. Owners: Volvo Aero Corporation (78%) Pratt & Whitney (22%) Yearly turnover from 100% global business in manufacturing of jet engine components is 1000-1200 MNOK. Approx. 25% military engine components. Approx. 580 employees. Business is mainly characterized by long-term (30-50 years) in risk/revenue/sharing partnership contracts with OEM`s. More than 2/3 of all new civilian aero planes above 100 seats, have engine parts from Volvo Aero Norge AS. Very active in research and development in Norway and in Europe.. Shaft Vane Fan/compressor structures Turbine structures Compressor rotors Combustor structure LPT-Case Fan Case Volvo Aero Corporation: Total turnover 2007: 7600 MSEK. Employees: 3200 Locations:Trollhättan and Linköping Sweden Kongsberg (Products with red arrows)Norway Boca Raton, Newington and Kent USA Main Customers (Engine OEM`s): General Electric and Pratt & Whitney USA Rolls Royce, England and USA Snecma, France Civil engine end users: Boeing and Airbus Compr. casings

5 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Volvo Aero Norge - Nøkkeltall Lokalisering:Kongsberg Antall ansatte: ~ 580 Omsetning 2007: 1000 MNOK Budsjett 2008: > 1150 MNOK

6 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Turbine Exhaust Cases L P Turbine Shafts L P Turbine Cases Compressor Cases Seals and Rings Turbine Vanes Stub Shafts Intermediate case VAN jet engine product specialization - overview

7 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Vår del er en fabrisert TRF (eksoshus) Programandel med GE Programmet øker vår aktivitet på produktområdet med 300-400% Øker VOLVO AERO sin konkurransekraft (”near net shape” emner) Har klar miljøprofil i bransjen. (Light weight) First flight GENX 1 B, engine for B787

8 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Komplekse geometrier og høyfaste materialer Kvalitet: Meget høye krav til produktintegritet og sporbarhet Meget krevende og kostbar produktutvikling og kvalifisering/ sertifisering Relativt lang levetid og tilvirkningsfase for hver modell som utvikles Sterk internasjonal konkurranse => produksjon i høykostland krever høy produktivitet Karakteristiske utfordringer ved tilvirkning av jetmotorer

9 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Kontinuerlig utvikling av VAN’s produksjonsapparat Utstyrsinvesteringer - disse er omfattende: Siste 10-årsperiode har vi investert for nærmere 700 MNOK i produksjonsutstyr. Ny teknologi er innført i sammenheng med effektivisering, kapasitet og miljøtiltak Teknologiutvikling: -Knyttet til utstyrsanskaffelser -FoU prosjekter -Et viktig resultat av FoU aktivitetene er spesifikasjonsinput til utstyrsanskaffelsene

10 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS

11 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS FoU temakategorier Maskineringsteknologi Sponfraskillende, sliping, EDM Sveiseteknologi Robotisert høykvalitets sveising Tilvirkningskonsepter FMS & robotsystemer Produksjonsceller CAD/CAM Komplekse geometrier Multiaksemaskinering, verifikasjon og optimalisering Produksjonsstyring & logistikk Dataflyt Integrert ERP Virtual Manufacturing

12 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Viktige FoU partnere SINTEF NTNU (inkl. 2 stk dr.ing) Konsortiepartnere, FoU instanser: WZL RWTH Aachen IFW Uni Hannover Viktige bedriftspartnere: Volvo Aero Corporation OEM kunder / konsortiepartnere (Snecma, GE, PWA, RR, MTU) Teeness Kongsberg Defence & Aerospace SFI NORMAN bedriftene inkl. SRM

13 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Ekstern FoU prosjektstøtte De viktigste kildene til ekstern prosjektstøtte: Norges forskningsråd / NTNF Skattefunn EUs rammeprogrammer USAF / Pratt & Whitney (inkludert i tidligere F16 offset)

14 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Teknologiske milepæler – FoU basert Maskineringsteknologi Sponfraskillende, sliping, EDM Sveiseteknologi Robotisert høykvalitets sveising Tilvirkningskonsepter FMS & robotsystemer Produksjonsceller CAD/CAM Komplekse geometrier Multiaksemaskinering, verifikasjon og optimalisering Produksjonsstyring & logistikk Dataflyt Integrert ERP Virtual Manufacturing Innvendig Dreiing IPG Sveiseteknologi FMS Dataflyt

15 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Kompetanseutvikling Trenden er en overgang fra fokus på enkeltmaskiner og enkeltoperasjoner, til et mer helhetlig systemfokus Kompetanseutviklingen må reflektere teknologiutviklingen Konkurranseevnen ligger i å utnytte potensialene ved ny teknologi Raskere oppstarter av nye motorprogram, samt krav til økt effektivitet i produksjonen, krever start fra et høyere kompetansenivå for hver gang. Fokus på ”lærende organisasjon”. Kompleksiteten og systemavhengigheten øker, noe som krever: Høy pålitelighet på alle nivåer, robuste prosesser God helhetsforståelse Prosedyrer for rask problemløsning når dette måtte oppstå. Kompetente, tverrfaglige team må etableres rundt cellekonsepter og avanserte systemer.

16 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS ”Ideell Fabrikk” Et Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt (BIP) over 4 år (2008-2011) Partnere er: KONGSBERG Defence & Aerospace Volvo Aero Norge SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Logistikk og avdeling Ny Praksis Totalt forskningsbudsjett er på 30 millioner kroner, hvorav 8,75 millioner kroner finansieres av Norges Forskningsråd

17 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Ideell Fabrikk: FoU målsetning Viktige deler av målsetningen: Utvikle konsept for effektiv produksjon av kunnskapsintensive og høyteknologiske produkter. Produksjonsapparatet må på den ene siden være tilpasset en situasjon med en krevende utviklings- og testperiode og fremtaking av et lite antall produkter, og på den andre siden en ordinær produksjonsfase hvor antall produkter øker. Delimplementering og testing av konseptet i hver av industripartnernes virksomheter Oppnå kompetanseheving, kunnskapsoverføring og formidling av FoU-resultater

18 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Organisering Den norske samarbeidsmodellen Sosioteknisk organisering Ledelse og medarbeidere Informasjon Shop-floor to top-floor Sanntidsdatafangst Visualisering Sporing Styring Markedskrav Produksjonsfilosofi Styringsmodeller Utvikling Teknologiutvikling Produktutvikling Kompetanseutvikling (Systems Engineering) Produksjonskonseptet ”Norsk produksjonskonsept for skredderydde høyteknologiske produkter” Ideell fabrikk Responsevne Kompetanse Kvalitet Samarbeid

19 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Industriutvikling i VAN, konklusjon Industriutviklingen skjer gjennom omfattende investering i state of the art teknologi. Her har langsiktighet og FoU støtte vært av stor betydning Omgripende organisasjonsutvikling, inkludert kompetanseutvikling, er vesentlig. Ytterligere FoU satsing kan bli avgjørende!

20 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Illustration of the cutting unit and clamping unit where the inlet for high pressure coolant in the Coromant Capto polygon can be seen. Figure source: Sandvik Coromant Modular cutting insert holder with integrated high pressure coolant nozzles. Provides controlled chip breaking and for Titanium also improved tool life or cutting speed. Potential for unmanned machining. Jet Assisted Machining

21 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Eksempel på langsiktighet: Anvendelse av høytrykks skjærevæske 1970 -1980: Forskningstema, NTH/SINTEF aktiv 1980 -1990: Prototyper og industrialiserte spesialapplikasjoner (BTS) 1987 -1993: Høytrykks skjærevæske (400 bar) i driftsmessig bruk på Norsk Jetmotor i fullautomatisert FMS maskineringscelle for Ni-base materialer (ICAMIC) 1993: VAC i Trollhättan tar i bruk høytrykks skjærevæske på titanmaskinering 2006: VAN installerer første nye dreiesenter med ”kommersiell” jetbreak basert på Capto modulære verktøy i T-case FMS celle 2008: T-case dreieperasjoner kjøres med full PBB funksjonalitet (Jetbreak og IPG)

22 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Application of electronic touch trigger probes controlled by the machine tool CNC. Provides automatic closed loop part dimension control and potential for unmanned machining. Features: Part offset Part dimensions Automated measuring cuts IPG - In Process Gauging - applied during machining of a jet engine turbine case in an FMS machining centre

23 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Automatisert produksjon av flymotordeler Eksempler på utviklingsaktiviteter hos VAN: FMS / celle-konsepter Robotkonsepter Integrert dataflyt Virtual Manufacturing/ transportsystemer / logistikk Kompetanseutvikling HMS Fabrikktilpasninger

24 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Teknologiutvikling ved Volvo Aero: Robotisert høykvalitetssveising Automatisert sveiseanlegg med robot og manipulator, i alt 10 styrte akser. TIG og plasma Første konseptstudie: Diplomoppgave NTNU 1996, etterfulgt av VAN prosjekt & implementering I drift siden 2001

25 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Industriutvikling i VAN

26 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS

27 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS

28 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS

29 10110 Utg. 4 Volvo Aero Norge AS Proprietary Information. This information is subject to restrictions on first page. 10261 Utg. 4 Day month year Volvo Aero Norge AS Dr.ing arbeider under VAN BIP prosjekter Kristian Aas: ”Electrical Discharge Machining as Manufacturing Method in Aerospace Products”. Disputas utført sept. 2004. Zydrunas Vagnorius: ”Robust Automation of Machining Processes” Avhandling planlagt ferdig mars 2010.


Laste ned ppt "The information contained in this document is Volvo Aero Norge AS Proprietary Information and it shall not – either in its original or in any modified."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google