Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Hvor går veien videre? Jubileumskonferanse Narvik 13.10.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Hvor går veien videre? Jubileumskonferanse Narvik 13.10.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Hvor går veien videre? Jubileumskonferanse Narvik 13.10.2010

2 | Ståsted for Helsedirektoratet KD utvikler fagskolepolitikk og fører tilsyn med at fagskoleloven blir fulgt NOKUT fører tilsyn med og godkjenner fagskoleutdanning Ny konsultasjonsordning på plass gjennom etableringen av Nasjonalt fagskoleråd i 2010 HOD har sektoransvar og tilskuddsmidler Fagskole del av oppdraget til Helsedir om å iverksette Omsorgsplan 2015/ Kompetanseløftet 2015 Fagskoleutdanning sentralt for kompetanseheving

3 | O2015/K2015 som ramme Innretningen mot de kommunale omsorgstjenestene Hittil i K2015 fokus på de kommunale omsorgstjenestene Samhandlingsreformen gir økt bredde Men helsefagarbeiderens posisjon i sykehus? Som før K2015 - Blant de anbefalte planene (2002-2008): Barsel og barnepleie (juli 2004) – arbeid på sykehusavd. Andre planer for både kommunale og institusjonsbaserte behov O2015 revideres for 2011-2015 Ny Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2014

4 | Store endringer i tilskuddsforvaltningen Fram til 1. halvår 2009 Stimuleringstilskudd fra FM til kommuner og fagskoletilbydere (unntak: direkte tilskudd fra Helsedir) For 2. halvår 2009 – 1. halvår 2010 Tilskudd til full dekning av driftsutgifter fra Helsedir til fagskoletilbydere I forståelse med FK 1. halvår 2010 Fra 2. halvår 2010 Tilskudd til full dekning av driftsutgifter fra Helsedir til FK FK gir tilskudd til tilbydere

5 | Nordland fram til 1. halvår 2009 Kunngjøring ved FM av tilskuddsordning for opplæringstiltak under Kompetanseløftet Skjønnsmessig vurdering ved tildeling av stimuleringstilskudd Fagskoleutdanning ett av mange opplæringstiltak Tilskudd fra FM til en (medfinansiering) Narvik fagskole, Solhaugen Pluss direkte tilskudd fra Helsedir

6 | Tildelingene høsten 2009 - utgangsposisjon 36,9 mill kroner fordelt Om lag 30 tilbydere og 80 tilbud 2500 studenter (1900 nye og 600 videreførte) Godt samsvar mellom midler og tilbud Brukbar geografisk spredning – alle fylker Over 200 stud: Buskerud, Hordaland og Rogaland Under 50 stud: Finnmark og Møre og Romsdal Begrenset faglig bredde Eldreomsorg og psykisk helse dominerer

7 | Tildelingene i 2010 75,0 mill kroner fordelt mellom tilbydere og FK Små endringer i forhold til utgangsposisjonen Ivaretar forvaltningsmessige verdier Forutsigbarhet, likebehandling, åpenhet Jf. arbeid med tilskuddsforvaltningen i Helsedir Opplegg for oppfølging og kontroll Kontroll av informasjon fra tilskuddmottaker Rapporteringssystem (samordning andre kilder) Revisorattestasjon (studenttall) Gjennomsiktighet

8 | Tildelingene i Nordland 2010

9 | Veien videre for tilskuddsforvaltningen Tilknytning til Omsorgsplan 2015 Tildeling basert på registrerte studenter Enhetlige satser per student To kategorier i henhold til NOKUTs klassifisering Nettbasert undervisning 45 000 kr Stedbasert 65 000 kr Justering for pris- og lønnsutvikling? Tilbudsstrukturen slik den etablerte seg per 01.10.09 Strukturendringer som følge av FK’s prioriteringer? Bukken og havresekken

10 | Veien videre for fagplanarbeidet Nasjonale initiativ Fagplanutvikling delegert til NUFHS i 2010 Finansiering fra Helsedir over K2015 mulig Publiseres som anbefalte planer Men også lokale initiativ Finansiering fra Helsedir over K2015 mulig Lokale planer NUFHS avgjør eventuell utvikling til anbefalt plan Ingen kobling mellom fagplan og driftstilskudd

11 | Veien videre for fagskoleutdanning Aktivitetsvekst og nye tilbud? Statsbudsjettet avgjør Statsbudsjettet for 2011 på samme nivå som for 2010 Harmonisering mellom fagskoleskolekategoriene? Helse- og sosialfag (HOD) Tekniske fag (KRD) Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (KD) Annen fagskoleutdanning – 6A-skoler (KD) ”Annen” annen fagskoleutdanning (-) Statistikkutvikling – gir også harmonisering? Stimuleringstilskudd for fagområder/etablering/piloter? Ny st.meld. om velferdsutdanningene i 2011

12 | Informasjon om fagskoleutdanning Om tilskuddsordningen på Helsedir’s nettsider Menypunkt Tilskudd, underpunkt Kommune Om fagskoletilbudene på www.helseogsosialfag.no www.helseogsosialfag.no Fagskolekonferansen 3-4. november Eller kontakt undertegnede! 24 16 33 48 oal@helsedir.no


Laste ned ppt "| Hvor går veien videre? Jubileumskonferanse Narvik 13.10.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google