Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metaller – elektrokjemisk spenningsrekke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metaller – elektrokjemisk spenningsrekke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Metaller – elektrokjemisk spenningsrekke

2 Metaller har få elektroner i ytterste skall.
I mange kjemiske reaksjoner vil metallene spontant gi fra seg disse elektronene til grunnstoffene i gruppe 16 eller 17. Metallene danner positive ioner. Ionene har som oftest edelgasstruktur og er svært stabile. Ionene til et grunnstoff har andre kjemiske og fysiske egenskaper enn de nøytrale atomene til grunnstoffet.

3 Elektronegativitet Elektronegativitet er et mål på hvor lett grunnstoff tar opp elektroner. Stoffer som svært lett tar opp elektroner sier vi er elektronegative. Fluor er det mest elektronegative grunnstoffet. Stoffer som lett gir fra seg elektroner sier vi er elektropositive. Elektropositive stoff danner lett positive ioner. Na og Mg er elektropositive.

4 Den elektrokjemiske spenningsrekken
Et utdrag av den elektrokjemiske spenningsrekken. Metallene til venstre blir lettest oksidert og danner da positive ioner. Når et stoff blir oksidert, blir samtidig et annet redusert. Stoffet som blir redusert må kunne ta imot elektroner og er ofte et positivt ion.

5 Metallene til venstre for hydrogen kalles hydrogenutdrivende metall.
Fe (jern), Pb (bly), Zn (sink) og Al (aluminium) er eksempler på hydrogenutdrivende metaller. Hydrogenutdrivende metaller reagerer med H+ i syrer. Metallene oksideres og H+ reduseres. Det dannes hydrogengass: Zn (s) + 2H+(aq) → Zn2+ (aq) + H2 (g) (s) betyr fast stoff (l) betyr væske (g) betyr gass (aq) betyr løst i vann

6 Edle metaller Gull, sølv og kopper er eksempler på edle metaller. Edle metaller ligger til høyre for hydrogen og vil ikke la seg oksidere av H+ i syrer. Ioner av edle metaller vil reagere med metaller som er uedle: 2Ag+ (aq) + Zn (s) → 2Ag (s) + Zn2+ (aq) Vi kan se dette om vi slipper en sinkbit oppi en løsning av sølvioner eller kopperioner.

7 Plasseringen i spenningsrekken kan fortelle oss om reaksjoner vil skje spontant.
Alle metallioner vil kunne reagere med metaller som ligger lenger til venstre i spenningsrekken. Om vi slipper en sinkbit ned i en løsning med kopperioner, skjer som vist til høyre. Det dannes et kopperbelegg på sinkbiten samtidig som sinkioner går i løsning: Cu2+ (aq) + Zn (s) → Cu (s) + Zn2+ (aq)


Laste ned ppt "Metaller – elektrokjemisk spenningsrekke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google