Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M&L2 Kap. 5 - ver.1 Spørre- skjemaer Oslo, okt 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M&L2 Kap. 5 - ver.1 Spørre- skjemaer Oslo, okt 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 M&L2 Kap. 5 - ver.1 Spørre- skjemaer Oslo, okt 2010

2 Innledning Alle undersøkelser bør ha en innledning Innledningen skal ikke være for lang –Er innledning for lang, vil folk la være å lese den Innledningen skal fortelle hvem du (bedriften) er, og hvorfor og hvordan undersøkelsen gjennomføres En god innledning er spesielt viktig der hvor det ikke er en personlig intervjuer til stede Ha gjerne med en ”belønning” for å øke svarprosenten

3 Åpne og lukkede spørsmål Åpne spørsmål –Den som blir intervjuet, kan svare fritt –”Hva mener du om merket Armani?” Lukkede spørsmål –Den som blir intervjuet, må velge mellom gitte alternativer –”Er du enig, uenig eller må svare vet ikke når det gjelder påstanden om at Armani er en mer eksklusiv merkevare enn Louis Vuitton?”

4 Fordeler og ulemper Åpne spørsmål er gjerne vanskelige å lage og vanskelige å besvare Det er vanskelig å kategorisere åpne spørsmål når det gjelder innsamlingen av data Åpne spørsmål gjør ofte at undersøkelsen varer lenger og blir mer komplisert å gjennomføre Den som blir intervjuet må tenke gjennom hva spørsmålsstiller virkelig mener før en svarer på åpne spørsmål Åpne spørsmål gjør det mulig å innhente svar som vi ikke på forhånd har tenkt var de riktige Åpne spørsmål gir undersøkelsen dybde, flere nyanser og rom for refleksjoner Åpne spørsmål er best for å få svar på personlige og kompliserte spørsmål

5

6 Unngå dårlige spørsmål Pass på at spørsmålene ikke kan mistolkes –Unngå fremmedord o.l. Pass på at svaralternativene ikke kan mistolkes –Jeg trener a) mye b) middels c) lite Unngå ledende spørsmål –Er du enig i at hardt arbeidende skattebetalere bør være sikret pensjon fra 65 års alder? Unngå skrivefeil –Skrivefeil vil medføre at din undersøkelse oppfattes som useriøs

7 Eksempel Ledende spørsmål....

8 Rekkefølgen på spørsmålene Start med enkle spørsmål –Ha gjerne interessant eller «morsomt» spørsmål blant de aller første – for å vekke oppmerksomheten Ta de viktigste spørsmålene tidlig i skjemaet –Folk mister mer konsentrasjon desto lengre tid undersøkelsen tar Personlige spørsmål bør komme sent i undersøkelsen –Folk må bli fortrolig med deg og undersøkelsen først

9 Korrektur Les gjennom spørsmålene flere ganger –Stryk alle upresise ord (f.eks. litt, noe, nokså) og erstatt fremmedord –Fjern alle spørsmål som ikke har direkte å gjøre med beslutningen som skal tas Vil den du intervjuer kunne klare å svare presist på alle spørsmål? –Hvis nei, må du korrigere spørsmålene Vil den du intervjuer svare ærlig på alle spørsmålene? –Hvis nei, må du korrigere spørsmålene

10 Pretest Gjennomfør alltid undersøkelsen på en testgruppe først –Hvor enkelt syntes testgruppen det var å svare på spørsmålene? –Hvor lang tid brukte de? –Analyser svarene for å se om du får det du er på jakt etter –Er det enkelt å kategorisere svarene?

11


Laste ned ppt "M&L2 Kap. 5 - ver.1 Spørre- skjemaer Oslo, okt 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google