Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videreutvikling av faktaark psykisk helsearbeid og rusarbeid Målet med arbeidet i 2011 var: Å lage egne indikatorer i faktaarket for kommunalt rusarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videreutvikling av faktaark psykisk helsearbeid og rusarbeid Målet med arbeidet i 2011 var: Å lage egne indikatorer i faktaarket for kommunalt rusarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videreutvikling av faktaark psykisk helsearbeid og rusarbeid Målet med arbeidet i 2011 var: Å lage egne indikatorer i faktaarket for kommunalt rusarbeid (IS-8) Gjøre grep som bidrar til at kilde for dataene som inngår i indikatorene (teller og nevner) kommer klarere frem (IS-8 / IS-24 / KOSTRA) Vurdere å utvikle flere indikatorer basert på SSB-tall

2 Utdypet i egen rapport til Helsedirektoratet våren 2012 A.Kommunehelsetjenesten B.Pleie- og omsorgstjenester C.Kommunale sosiale tjenester D.Kommunalt barnevern E.Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler For hver indikator, vurderes følgende: Publiseres i KOSTRA? SSB-publisering utenfor KOSTRA? Videreutvikling?

3 Videreutvikle indikatorer 1.Utviklingsarbeid som springer ut av behov for generelle justeringer i skjema og veiledning. 2.Utviklingsarbeid rettet mot å innarbeide felles (eller koordinerte) kodeverk med samme avgrensninger og definisjoner innen flere statistikkområder når det gjelder klassifisering av problemområde for brukere av ulike kommunale tjenester. 3.Utviklingsarbeid konsentrert om å utvide rapporteringen i ulike skjema med nye spørsmål knyttet til psykisk helsearbeid og rusarbeid. 4.Utviklingsarbeid som tar utgangspunkt i å vurdere ny publisering av data som allerede i dag innhentes i KOSTRA (skjema og register), jf. kapittel 4.1.

4 Kommunehelsetjenesten *) Publiseres av Helsedirektoratet i ”Nøkkeltall for helsesektoren” (nasjonalt nivå)

5 Pleie- og omsorgstjenesten

6 Kommunale sosiale tjenester

7 Kommunalt barnevern

8 Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler


Laste ned ppt "Videreutvikling av faktaark psykisk helsearbeid og rusarbeid Målet med arbeidet i 2011 var: Å lage egne indikatorer i faktaarket for kommunalt rusarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google