Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturressursar frå jorda.  Jordbruk før og no  Nomadar - dei første menneska drog frå stad til stad for å jakte og sanke mat.  Få spor i naturen og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturressursar frå jorda.  Jordbruk før og no  Nomadar - dei første menneska drog frå stad til stad for å jakte og sanke mat.  Få spor i naturen og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturressursar frå jorda

2  Jordbruk før og no  Nomadar - dei første menneska drog frå stad til stad for å jakte og sanke mat.  Få spor i naturen og lite ureining

3   Om lag 10 000 år sidan  menneska meir bufaste  slo seg ned ved store elver  dyrka jorda, sikker mattilgang  tydelege spor i naturen  naturlandskap vart kulturlandskap  Jordbruksrevolusjon Kvifor trur du dei slo seg ned i nærleiken av elver?

4 Sjølvbergingsjorbruk Menneska produserte mat til sin eigen familie. Dette varte heilt fram til 1700-talet. Mange ulike produkt på ein liten stad.

5 Handelsjordbruk Bøndene fekk betre reiskap og byrja å produsere meir enn dei trong sjølve. Dei tok til å selje til andre og det utvikla seg handelsjordbruk.

6 Jordbruk no Industrielt og intensivt jordbruk. Stikkord er maskiner, pengar og energi. Bønder med så fin traktor som dei på biletet har den sjølvsagt på plena når det er familieselskap. I alle fall i USA.

7  Dyrka mark

8   Matjord- øvste jordlaget på dyrka jord  Humus- restar av daude plantar og dyr  Beitemark- jord som husdyr beitar på  Jordbruksareal- den delen av jordoverflata som vi nyttar til matproduksjon  Dyrkbar mark- udyrka jord som kan verte dyrka Viktige ord

9  Tilgang på vatn

10   Fordelar:  ein kan produsere året rundt i varme områder om tørkeperiodane overvinnast  Ulemper:  ein bruker opp grunnvatn  demmer opp elver og endrar naturen Kunstig vatning

11   Ris  subtropiske områder i Sør- og Aust-Asia  sjølvforsyning  intensivt arbeid, planting og hausting for hand  Kveite  rike land  også til dyrefor  Mais  USA  krev mykje sol og varme  treng ein del fukt Korn

12   http://capellamedia.ipapercms.dk/Fagbokforlaget/ FagbokforlagetU/Kosmos9hele/ http://capellamedia.ipapercms.dk/Fagbokforlaget/ FagbokforlagetU/Kosmos9hele/  http://no.wikipedia.org/wiki/Dyrket_mark http://no.wikipedia.org/wiki/Dyrket_mark  http://www.climate.org/topics/water.html http://www.climate.org/topics/water.html  http://www.vinmonopolet.no/artikkel/mat-og- drikke/vinens-abc/del-9-vanning http://www.vinmonopolet.no/artikkel/mat-og- drikke/vinens-abc/del-9-vanning Kjelder


Laste ned ppt "Naturressursar frå jorda.  Jordbruk før og no  Nomadar - dei første menneska drog frå stad til stad for å jakte og sanke mat.  Få spor i naturen og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google