Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aldersvurderinger Jonas Lea, rådgiver, Barnefaglig enhet 1 (1)1 (1)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aldersvurderinger Jonas Lea, rådgiver, Barnefaglig enhet 1 (1)1 (1)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aldersvurderinger Jonas Lea, rådgiver, Barnefaglig enhet 1 (1)1 (1)

2 Oversikt Hvorfor gjøres en aldersvurdering ? Hvordan gjøres en aldersvurdering ? Representantens rolle og uttalelser om alder Side 2

3 Hvorfor gjøres en aldersvurdering ? Juridisk /samfunnspolitisk perspektiv Vurderinger i asylsaken Egen interesse for søkeren Når gjøres det vurderinger ? (politiet, ankomst, UDI)

4 Enhver som søker om beskyttelse plikter å medvirke til å avklare identiteten sin, se utlendingsloven § 83 annet ledd. Denne plikten gjelder også for enslige mindreårige. Dette innebærer at enhver skal gjøre sitt beste for å fremlegge nødvendig dokumentasjon og medvirke til innhentingen av nødvendige opplysninger, se utlendingslovens § 93 fjerde ledd. Side 4

5 Hvordan gjøres en aldersvurdering ? Medisinsk aldersundersøkelse Identitetsdokumenter Egne opplysninger om alder Uttalelser om søkerens alder Evt verifiseringer Side 5

6 Medisinsk aldersundersøkelse Tannrøntgen og tannundersøkelse Røntgen av hånd og håndrot Resultatene av de to undersøkelseskomponentene sammenstilles til en endelig medisinsk aldersvurdering av en barnelege (ved BarneSak AS). Den medisinske aldersvurderingen vil gi et anslagsvis bilde av hvor gammel søkeren er, og angir en mest sannsynlig alder ut fra de medisinske funnene. Side 6

7 7 Kategorier Sannsynlighetskategorier over/under 18 år AOver 18 (100/0) BSvært lite sannsynlig at søker er under 18 (90/10) CLite sannsynlig at søker er under 18 (70/30) DTvil (50/50) E Under 18 (mer enn 50 % sannsynlig) Sannsynlighetskategorier over/under 16 år FOver 16 (100/0) GSvært lite sannsynlig at søker er under 16 (90/10) HLite sannsynlig at søker er under 16 (70/30) ITvil om under 16 (50/50) JUnder 16 (mer enn 50 % sannsynlig)

8 Side 8

9 Øvrige momenter i aldersvurderingen Bevissthet rundt egen alder / årstall Samsvarer anførsler og opplysninger med søkerens alder? Mulighet for verifiseringer (hjemland, visum etc) Identitetsdokumenter og notoritet Oppfatning av søkerens alder (politi/udi/representant/mottak) Side 9

10 10 Bevisverdien av uttalelser om alder Uttalelsens begrunnelse og hvem som har skrevet den innvirker på vekten, f.eks: Har den som uttaler seg relevant faglig bakgrunn? Har den som uttaler seg vært sammen med søkeren daglig og/eller over tid? Hvilken tilknytning er det mellom den som uttaler seg og søkeren? Er begrunnelsen er underbygget og eksemplifisert? Hvor stort sprik det er mellom vurderingen av søkerens alder og oppgitt alder ?

11 Representantens rolle og uttalelser om alder Utseendet og fremtoning Modenhet Atferd Andre opplysninger i saken (relasjoner) Sammenligningsgrunnlag? Side 11

12 Vekting av uttalelser Kvalitativt /velfundert Underbygger uttalelsene med forklaringer Kvantitet? Individuelt tilpasset søkeren Ikke generelle bemerkninger om metode. Side 12

13 Eksempel Liten verdi: «Først vil jeg si at det er stor usikkerhet knyttet til metoden. Deretter vil jeg si at det er åpenbart for meg at han absolutt ikke er 20 år.» Større verdi: «Jeg har brukt ganske mye tid sammen med han i forskjellige situasjoner, der vi også har vært sammen med andre unge. De forholder seg til han som en lillebror og han til dem som storesøsken. Vi har vært i kontakt med en onkel av ham i Norge som har en sønn, og han fortalte at xxxx ble født like etter sønnen hans. Fetteren er 16 år. Side 13

14 Praksisnotat PN 2012-011: Behandling av asylsaker fra enslige mindreårige søkere – særlig om aldersvurdering OBS! under revidering. www.udiregelverk.no

15 Litt om veien videre Arbeid / utredning i forbindelse med aldersundersøkelser og vurderinger Ankomstbilde og kapasitet Rutiner / «tidlig siling» Representantens viktige funksjon Side 15

16 Spørsmål?

17 www.udi.no


Laste ned ppt "Aldersvurderinger Jonas Lea, rådgiver, Barnefaglig enhet 1 (1)1 (1)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google