Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inngrepsfrie områder i Nordland - INON Angi verdi for INON -områder i Nordland og angi konflikt med etablering av vindkraft for det samme tema i forbindelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inngrepsfrie områder i Nordland - INON Angi verdi for INON -områder i Nordland og angi konflikt med etablering av vindkraft for det samme tema i forbindelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inngrepsfrie områder i Nordland - INON Angi verdi for INON -områder i Nordland og angi konflikt med etablering av vindkraft for det samme tema i forbindelse med fylkesdelplan for vindkraft i Nordland fylke Klassifisering av INON VERDI Liten/middels/stor/ingen KONFLIKT 0/1/2/3

2 INON definisjon fra DN Inngrepsfrie naturområder (INON - DN 2003) er definert til å være alle områder som ligger mer enn en kilometer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep. Med tyngre tekniske inngrep menes slikt som veier, jernbanelinjer, vassdragsinngrep og større kraftlinjer.

3 INON - soner Inngrepsfri sone 2: 1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep Inngrepsfri sone 1: 3-5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep Villmarkspregede områder: > 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep betegnes som inngrepsnære.

4 INON i Nordland INON dekning Norge ca 45% (Tall fra DN) INON dekning Nordland ca 44% (Beregnet)

5 Verdi Villmarkspregede områderInngrepsfrie naturområder sone 1Inngrepsfrie naturområder sone 2Ikke inngrepsfrie naturområder Sammenhengende inngrepsfrihet fra fjord til fjell uavhengig av sone Inngrepsfrie områder, uavhengig av sone, i regioner med lite rest- INON StorMiddels Liten Ingen

6 Metodikk verdi Verdigrunnlaget symboliseres på kart med forskjellig farger for forskjellig ”INON-tema” Lett å skille ut villmark -INON, fjord til fjell -INON og rest-INON fra øvrig INON og områder uten INON

7 Konflikt Graden av konflikt for INON er avhengig av grad av bortfall av INON ved et tiltak. - Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet, 2007. Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. For denne delutredningen er det gjort en vurdering på konfliktpotensiale for kommunene som er avhengig av mengden INON i kommunen samt type INON

8 Konflikt Stor verdi Konflikt Middels verdi Konflikt Liten verdi Konflikt Ingen verdiKonflikt Villmarksprege de områder 3 Inngrepsfrie naturområder sone 1 2 Inngrepsfrie naturområder sone 2 1 Ikke inngrepsfrie naturområder 0 Sammenheng ende inngrepsfrihet fra fjord til fjell uavhengig av sone 3 Inngrepsfrie områder, uavhengig av sone, i regioner med lite rest-INON 3

9 Metodikk - Konflikt Konfliktgrunnlaget symboliseres på kart med forskjellig farger for forskjellig konfliktgrad. Lett å skille konfliktgradene fra hverandre

10 Konfliktpotensiale Verdier og konflikter presenteres i tabell. Samlet ”konfliktpotensiale” for hver kommune er regnet ut og presentert på kart

11 Konfliktpotensiale INON Lys gul – minst konfliktpotensiale Mørk burgunder – størst konfliktpotensiale

12 Oppsummering Det er store arealer langs kysten som er dekket av INON fra fjord til fjell og som umiddelbart vil ha stor verdi. Det finnes også store områder med villmarks INON som har stor verdi og der det nødvendigvis også vil være et stort konfliktpotensiale ved bygging av vindkraftverk. Med noen unntak som Lurøy, Træna, Hemnes og Skjerstad kommuner kan det se ut til at konfliktpotensialet vil være middels til stort for hele Nordland fylke. Det er et nasjonalt mål å sikre at gjenværende naturområder med urørt preg blir tatt vare på, og det er derfor viktig å bevare de små arealene med INON som eksisterer som lommer rundt om kring. Påvirkning av INON ved et foreslått tiltak bør i tillegg utredes på et lokalt plan slik at det er mulig å avdekke sumvirkninger av konflikter for tilgrensende INON områder.


Laste ned ppt "Inngrepsfrie områder i Nordland - INON Angi verdi for INON -områder i Nordland og angi konflikt med etablering av vindkraft for det samme tema i forbindelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google