Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: telefon: 22 00 37 Nasjonalt seminar for representanter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: telefon: 22 00 37 Nasjonalt seminar for representanter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: fmoamra@fylkesmannen.no, telefon: 22 00 37 28fmoamra@fylkesmannen.no Nasjonalt seminar for representanter, verger og saksbehandlere i fylkesmannsembetene ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER Gardemoen, 5. og 6. november 2015 v/Mona Choon Rasmussen seniorrådgiver

2 Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: fmoamra@fylkesmannen.no, telefon: 22 00 37 28fmoamra@fylkesmannen.no DE TRE SISTE UKENE UKE 42: 225UKE 43: 272UKE 44: 273 STØRSTE ANKOMST MÅNED AUGUST 162MAI 157SEPTEMBER 747 TOTALT ANTALL SØKERE 107012042696 + OKTOBER ANKOMSTER – ENSLIG MINDREÅRIGE Tall hentet fra udi.no 201320142015

3 Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: fmoamra@fylkesmannen.no, telefon: 22 00 37 28fmoamra@fylkesmannen.no SYRIA 4. 214. 663. 253 SOMALIA - ETIOPIA 1. 317/333. 185/364. 103/109 ERITREA 3. 2131. 4092. 580 AFGHANISTAN 2. 2522. 3241. 1484 ANKOMSTLAND – tall fra januar til september Tall hentet fra udi.no 201320142015

4 Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: fmoamra@fylkesmannen.no, telefon: 22 00 37 28fmoamra@fylkesmannen.no BARNS MEDVIRKNING Fylkesmannen i Oslo og Akershus V/ Mona Choon Rasmussen seniorrådgiver

5 Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: fmoamra@fylkesmannen.no, telefon: 22 00 37 28fmoamra@fylkesmannen.no RETTSLIG UTGANGSPUNKT Grunnloven § 104 - Respekt for menneskeverd - Rett til å bli hørt - Tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet - Barnets beste et grunnleggende hensyn Barnekonvensjonen artikkel 12 – Barnets rett til å bli hørt - Gjelder som norsk lov, menneskerettsloven § 2, nr. 4 - I stand til å danne egne synspunkter - Fritt å gi uttrykk - Alle forhold som vedrører barnet - Ingen aldersbegrensning - Tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet

6 Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver, e-post: fmoamra@fylkesmannen.nofmoamra@fylkesmannen.no RETTSLIG UTGANGSPUNKT Utlendingsloven § 98 e og barneloven § 31 - Pålegger representanten en informasjonsplikt for barn som har fylt 7 år men også yngre barn dersom de er i stand til å danne egne synspunkt - Medbestemmelse: gis rett til å uttale seg, men ikke en plikt - Vektlegges i henhold til alder og modenhet - Stor vekt over 12 år Vergemålsloven § 17 (4) - Økonomiske forhold rådføringsplikt etter fylte 12 år (men BK) - Likevel en plikt til å høre barnets mening når barnet kan forstå, vekt etter alder og modenhet Barneloven § 33 - Gi barnet større selvrådighet med alderen, frem til fylte 18 år

7 Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: fmoamra@fylkesmannen.no, telefon: 22 00 37 28fmoamra@fylkesmannen.no EN GYLDEN REGEL «Jeg ivaretar barnets ønsker og handler så langt som mulig i samsvar med dette» Representanten/vergens oppgave er å utøve rettigheter på vegne av barnet. Det vil si at man som den klare hovedregel skal forsikre seg om at barnet har forstått sine rettigheter og plikter, samt konsekvensen av å ta ulike valg. Først da kan barnet uttale seg og medvirke i egen sak Barnet har ingen plikt til å si sin mening I en utlendingssak vil det kunne få konsekvenser om man ikke medvirker Representant/verge skal med mindre det ikke er uforsvarlig handle i tråd med det barnet selv ønsker Det er som hovedregel ikke alene tilstrekkelig at representant/verge er av en annen personlig overbevisning

8 Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: fmoamra@fylkesmannen.no, telefon: 22 00 37 28fmoamra@fylkesmannen.no EN GYLDEN REGEL «Jeg ivaretar barnets ønsker og handler så langt som mulig i samsvar med dette» Representanten/vergen skal før det tas en avgjørelse av betydning, vektlegge barnets meninger i samsvar med alder og modenhet. Hvor mye må barnet forstå? Barnevennlig informasjon, hva er det? Barnets ønske er mulig, men jeg mener objektivt sett at min mening er til barnets beste, hva gjør jeg?


Laste ned ppt "Mona Choon Rasmussen, seniorrådgiver/fagansvarlig, e-post: telefon: 22 00 37 Nasjonalt seminar for representanter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google