Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REGIONAL PLAN Forollhogna Villreinområde Fylkeskommunenes oppfølging - Forvaltning og Verdiskaping. Årskonferanse – Dalsbygda samfunnshus 6. nov. 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REGIONAL PLAN Forollhogna Villreinområde Fylkeskommunenes oppfølging - Forvaltning og Verdiskaping. Årskonferanse – Dalsbygda samfunnshus 6. nov. 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 REGIONAL PLAN Forollhogna Villreinområde Fylkeskommunenes oppfølging - Forvaltning og Verdiskaping. Årskonferanse – Dalsbygda samfunnshus 6. nov. 2015 Tove Hedvig Gaupset

2 Takk for sist! Forollhogna- dagen 2014 Budalen flerbrukshus

3 FLERE STORE PROSESSER VERNEPROSESS REGIONAL PLAN FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE RØROS Bergstad og CIRKUMFERENCEN TILTAK

4 FJELLET HAR MANGE EIERE! 7 kommuner - 2 fylker Nasjonalpark og land- skaps-verneområder Villreinområde Verdensarvområde i øst Rik kulturhistorie Statlig og privat grunn

5 FOROLLHOGNA-PLANEN målsetting langsiktig og helhetlig forvaltning av et prioritert fjellområde som er spesielt viktig for villrein hensyn til både forsvarlig villreinforvaltning og lokalsamfunnenes behov for utvikling

6 FOROLLHOGNA- PLANEN hva skal følges opp? Mål og retningslinjer skal legges til grunn i arealforvaltningen Utredninger-temakart Handlingsprogram Rullering annet hvert år

7 Fjellpolitikk - arealpolitikk Kommuneplanlegging Utsjekk ved tidlig kontakt kommunale planer Planveiledning- behandling Innsigelsesmulighet Statlig og regional /interkommunal planlegging Regional arealpolitiske prinsipper -bygdenære hytter Statlig oppfølging

8 Fjellpolitikk – handling Rammeprogram i regional plan: Kommunale tiltak Årskonferanse -dialog Kunnskapsbasert forvaltning Informasjon, tilrettelegging og kunnskapsformidling

9 HANDLINGSPROSESS 2014/15: Juni 2013: Regional plan vedtatt i begge fylkesting med et bredt ramme-handlingsprogram Høst 2013 : Samråd om tiltak –Samrådsmøte mellom fylkene, administrativt kontaktutvalg Vinter 2014 Åpen Forollhogna-dag i Budal 3. februar Vår 2014 Vedtak – konkretisert handlingsprogram 2014/15- og støtte til tiltak

10 STØTTE TIL TILTAK 2014/15 HFK og STFK bevilget i 2014 støtte til: Informasjon, tilrettelegging for kunnskapsformidling –Kompetanseprogram barn/unge, Forollhogna-hefte, Info-punkt Villrein og ferdsel (FOU) – flerårig forskning Villrein som verdiskaper (forprosjekt) Utviklingsplan for seter og utmarksbruk Tolga 2015: forts støtte til FOU- prosjektet villrein-ferdsel 2015? Villrein og ferdsel - forskning (200’)

11 SAMARBEID Skal vi få til en god forvaltning og verdiskaping i Forollhogna må vi få til gode opplegg for samhandling

12 FRAMOVER? Samarbeid om rullering handlingsprogram 2016/17: Besøksstrategi for området ? Mer forskning? Informasjon, tilrettelegging og kunnskapsformidling? Hva kommer i endelig statsbudsjett? –Tiltak fjellområder – forenkling? –Regionale utviklingsmidler?

13 EUROPEISKE VILLREINREGIONER? Østlandsforskning foreslår nytt Verdiskapingsprogram Hva kan ligge her?

14 FOROLLHOGNA HAR FORTRINN!! Fantastiske kvaliteter!! Breie prosesser med god kommunal forankring – og GODT SAMARBEID!! Godt utgangspunkt for god forvaltning og verdiskaping i hele området - SAMMEN!

15 Tusen takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "REGIONAL PLAN Forollhogna Villreinområde Fylkeskommunenes oppfølging - Forvaltning og Verdiskaping. Årskonferanse – Dalsbygda samfunnshus 6. nov. 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google