Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrearbeid i turbulente tider Med fokus på samarbeid styreleder - styre og daglig leder Siri Hatlen 7. mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrearbeid i turbulente tider Med fokus på samarbeid styreleder - styre og daglig leder Siri Hatlen 7. mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrearbeid i turbulente tider Med fokus på samarbeid styreleder - styre og daglig leder Siri Hatlen 7. mars 2006

2 Min erfaringsbakgrunn Adm.dir./daglig leder (midlertidig): Universitetsforlaget AS Lite teknologiselskap AS Henie Onstad Kunstsenter (privat stiftelse) Styreleder: Helse Øst RHF (statlig eiet foretak) AS Vinmonopolet (statlig eiet særlovselskap) Blom ASA (børsnotert selskap) Samlaget (privat stiftelse/selskap) SIVA SF (statlig foretak) Statens Lånekasse (forvaltningsorgan) Styremedlem bl.a.: Smedvig ASA (privat, børsnotert) Kongsberggruppen ASA (delvis privat, børsnotert)

3 God virksomhetsstyring er nøkkelen til langsiktig verdiskaping ”Sammensetningen av et kompetent styre og samarbeidet mellom styret og den daglige ledelse er de største utfordringene innen virksomhetsstyring”

4 God virksomhetsstyring er nøkkelen til langsiktig verdiskaping EIER(E) – STYRE - DAGLIG LEDELSE Felles overordnede mål og verdier Felles strategi og tidsperspektiv

5 God virksomhetsstyring er nøkkelen til langsiktig verdiskaping Styrets forhold til eier(e)/aksjonærer Aksjelovens krav om likebehandling Se opp for kryssende interesser Tettere kontakt styre – eiere i kritiske faser Uavhengighet og habilitet stadig viktigere

6 God virksomhetsstyring er nøkkelen til langsiktig verdiskaping Offentlig eierskap– med politikere i eierrollen ”de politiske spilleregler” må aksepteres det konstitusjonelle ansvaret må hensyntas samfunnets interesse - ”det offentlige rom” avhengighet av Statsbudsjett og politiske beslutninger – en styringsmessig utfordring!

7 God virksomhetsstyring er nøkkelen til langsiktig verdiskaping Styrets forhold til den daglige ledelse Roller og spilleregler må forstås og etterleves styre – administrasjon styret som kollegium Tillitsforholdet mellom styre og daglig leder styreleders rolle er sentral styret ansetter og avsetter DL Styrets prioriteringer har stor signaleffekt

8 God virksomhetsstyring er nøkkelen til langsiktig verdiskaping Styreleder: Forberede agenda og tidsplan Møteledelse – gjennomføring - relasjoner Styremedlem: Stille godt forberedt Delta aktivt og konstruktivt – være ”tilstede” Vise respekt og folkeskikk Daglig leder: Gode saksforberedelser Konsistens og sammenheng Korrekt informasjon - skape tillit

9 Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (2005) Egenkapital og utbyttepolitikk Likebehandling av aksjonærer Forhold til nærstående parter Generalforsamling og valgkomite Styre – sammensetning og uavhengighet Styrets arbeid og ansvar – styreevaluering Styrets godtgjørelse – honorar,evt annen godtgjørelse Selskapsovertakelse – styrets handlemåte

10 Styrearbeid i turbulente tider Lederavgang, brått lederskifte Eierskifte, eier-uro, oppkjøpsforsøk Økonomisk krise Omdømmemessig krise Politisk ”krise” (statlig eierskap)

11 Styrearbeid i turbulente tider Brå lederskifter: -Styret(leder) får ”saksbehandlingansvar” i en periode -Krever god regi og forberedelse -Ulik virkelighetsoppfatning -Informasjonsberedskap internt og eksternt -Styret bør ha ”akutt-beredskap” Min erfaring: Mange tar for lett på forberedelsene, det skaper uro og uønsket negativ oppmerksomhet

12 Styrearbeid i turbulente tider Habilitet og dobbeltroller: Grunder i et lite Teknologiselskap gikk av som daglig leder pga økonomisk krise. Han var største aksjonær og fortsatt styremedlem i selskapet. Valg mellom kriseemisjon (svært lav kurs) eller konkurs i løpet av svært kort tid utløser styrets varslingsplikt. Grunder (og styremedlem) mobiliserer venner mot emisjon for å sikre egne interesser (plukke opp teknologi etter konkurs). Blokkerer første forsøk på emisjon med negativt flertall. Annet forsøk lykkes med liten margin og selskapet selges til nye eiere i løpet av kort tid. Vellykket løsning i ettertid for ansatte og kunder.

13 Styrearbeid i turbulente tider Eierskifte- og oppkjøpssituasjoner: Styrets ansvar for informasjon og likebehandling Styremedlemmers habilitet og uavhengighet Kongsberggruppen – oppkjøpstilbud høsten 2004 - Staten som 50 % aksjonær (likebehandling) Smedvig ASA – eierskifte desember 2005 (pågår fortsatt) -Ny majoritetsaksjonær (>50 %) -Krav til uavhengige styremedlememr

14 Styrearbeid i turbulente tider Omdømmemessig ”krise”: Gilde, Tine, Redningsselskapet, Avinor Min erfaring: Vinmonopolet, enkeltsaker i Helseforetak, Henie Onstad Kunstsenter (1997), Universitetsforlaget (1998) Samkjørt ledelse og styre(leder) Ta intern-informasjon og media på alvor! Vær åpen og ærlig og styre informasjonen aktivt selv

15 Styreevaluering – å være et ”lærende styre” ”Sammensetningen av et kompetent styre og samarbeidet mellom styret og den daglige ledelse er de største utfordringene innen virksomhetsstyring” Reelt mangfold i styrets sammensetning er et godt grunnlag for godt styrearbeid

16 Råd til nye (potensielle) styremedlemmer Du må kjenne (og forstå!) aksjeloven (o.a.) styreansvaret er stort og omfattende og må tas på alvor Vær kresen ved valg av styre du går inn i! du må ha lyst, tid og engasjement for virksomheten du må føle at din kompetanse passer i dette styret virksomheten bør være profesjonelt ledet og styrt Kom godt forberedt til møtene! still spørsmål, delta aktivt i diskusjonen husk at du er styremedlem, ikke saksbehandler krev mer informasjon/nytt møte når det er nødvendig Se etter gode rollemodeller, og tenk selv! Å være styremedlem er hardt arbeide, stort ansvar, ganske dårlig betalt, men kan være morsomt, utfordrende og lærerikt!


Laste ned ppt "Styrearbeid i turbulente tider Med fokus på samarbeid styreleder - styre og daglig leder Siri Hatlen 7. mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google