Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Styringsdialog 7.11.05 Styringsdialog med rektor Det medisinske fakultet 7.november 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Styringsdialog 7.11.05 Styringsdialog med rektor Det medisinske fakultet 7.november 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Styringsdialog med rektor Det medisinske fakultet 7.november 2005

2 2 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Det medisinske fakultet skal utdanne gode leger og fremme medisinsk forskning i tråd med NTNU’s profil Ambisjon Undervisning, forskning, formidling og nyskapning Studenter og samarbeidspartnere Prosesser Høy kvalitet utdanning Kommunikasjon og profilering Fokus på medisinsk teknologi nasjonalt og internasjonalt Høy kvalitet forskning Effektiv resursutnyttelse Personlig/faglig kompetanseutvikling Arbeidsmiljø ansatte Finansiering av virksomheten Ressurser Ting å være gode på Høy kvalitet formidling Innovasjon og næringsutvikling Tilfredse studenter og samarbeidspartnere Samarbeid og tverrfaglighet Hovedområder

3 3 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Undervisning, forskning, formidling og nyskapning Studenter og samarbeidspartnere Prosesser Ressurser Eksamensresultater (gj.snitt poengsum) Antall vitenskaplige publikasjoner Gjennomsstrømming doktorgrad Antall avlagte doktorgrader Antall populærvitenskapelige formidlinger Antall registrerte ideer TTO HUNT 3-gjennomføring Antall sendte EU-søknader Brukerundersøkelse studenter undervisning Antall primærsøkere / antall søkere totalt til medisinstudiet Antall presentasjoner ved internasjonale konferanser Antall vitensk. publikasjoner med medforfatter fra annet NTNU-fakultet Antall utvekslingsstudenter til DMF Antall utvekslingsstudenter fra DMF Antall publikasjoner med ekstern medforfatter Antall publikasjoner med utenlandsk medforfatter Budsjettavvik % (aktivitetsmål) Medarbeiderundersøkelse/ klimaundersøkelse Antall ansatte med utenlandsopphold over 4 uker i løpet av året Total eksternfinansiering

4 4 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Undervisning, forskning, formidling og nyskapning Hovedområde 1 Fokus på medisinsk teknologi nasjonalt og internasjonalt Høy kvalitet forskning Indikatorer Høy kvalitet undervisning Eksamensresultater (gjennomsnitt poengsum) Antall vitenskaplige publikasjoner Gjennomstrømming doktorgrad Antall avlagte doktorgrader Høy kvalitet formidling Antall populærvitenskapelige formidlinger Innovasjon og næringsutviklingAntall registrerte ideer TTO HUNT 3-gjennomføring Antall sendte EU-søknader

5 5 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr6NavnAntall populærvitenskapelige formidlinger Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningHøy kvalitet formidling HovedområdeUndervisning, Forskning, formidling og nyskapning Definisjon og begrepsavklaring Utvalgte kategorier fra FRIDA: Tidsskriftartikkel: Populærvitenskapelig artikkel + Kronikk + Leder + Anmeldelse + Short Communication + Leserinnlegg Konferansebidrag og faglig presentasjon: Populærvitenskapelig foredrag Mediebidrag: Dokumentar + Programdeltagelse + Intervju Begrunnelse for indikator Omfang av populærvitenskapelig formidling registrert i FRIDA gjenspeiler kvalitet i formidlingsarbeidet ved fakultetet. Målsetting om økt synliggjøring av virksomheten overfor allmennhet og belsutningstakere gjennom allmennrettet formdiling. Beregningsregel/ formel Antall registreringer i utvalgte kategorier i FRIDA Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 260 300

6 6 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Antall populærvitenskapelige formidlinger (FRIDA)

7 7 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Studiekvalitet Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr29NavnEksamensresultater (poengsum) Dato for oppdatert skjema 6.11.05 Strategisk målsetningHøy kvalitet utdanning HovedområdeUndervisning, Forskning, formidling og nyskapning Definisjon og begrepsavklaring Måle kvalitet på undervisning og vurderingsform gjennom sammenlikning av poengsummer fra ordinære skriftlige eksamener på hver årsenhet og årsenhetene samlet. Begrunnelse for indikatorMåle kvalitet på undervisning og vurderingsform Beregningsregel/ formel Måleenhet og format Gjennomsnittlig poengsum av gjennomsnittet for hvert studieår Måltall 2005200620102020 78,3579

8 8 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Eksamensresultater – gj.snitt poengsum 76,6 73,5 76,1 81,5 82,1 80,3 78,35 Gjennomsnitt stryk% medisin: 2005:6,2 % 2004:6,5% 2003:5,3%

9 9 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr10NavnAntall vitenskapelige publikasjoner Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningHøy kvalitet forskning HovedområdeUndervisning, Forskning, formidling og nyskapning Definisjon og begrepsavklaring Utvalgte kategorier fra FRIDA: Tidsskriftsartikkel: Vitenskapelig artikkel + Oversiktsartikkel/review + Sammendrag/abstract Bok: Vitenskapelig antologi + Vitenskapelig monografi + Vitenskapelig kommentarutgave + Fagbok + Leksikon + Oppslagsverk + Lærebok Rapport/avhandling: Doktorgradsavhandling Del av bok/rapport: Kapittel Begrunnelse for indikator Antall vitenskapelige publikasjoner som indikator på faglig aktivitet og kvalitet. Beregningsregel/ formel Antall registreringer i utvalgte kategorier i FRIDA Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 620650

10 10 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Antall vitenskapelige publikasjoner (FRIDA)

11 11 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr2NavnHUNT 3-gjennomføring Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningHøy kvalitet forskning HovedområdeUndervisning, Forskning, formidling og nyskapning Definisjon og begrepsavklaring Oppfølging av gjennomføring av HUNT3 prosjektet som måler framdrift og tilstand i henhold til prosjektgjennomføringsplan på definerte aktiviteter: Finansiering, Faglig program, Logistikk, HUNT Biobank, Oppmøte. Tidsbegrenset indikator fram til prosjektet er avsluttet i 2009. Begrunnelse for indikator Et av fakultetets hovedsatsingsområder og datainnsamlingen i prosjektet vil være grunnlag for framtidig forskningsaktivitet. God prosjektgjennomføring vil være grunnlag for høy kvalitet i forskningen. Beregningsregel/ formel Evaluering av framdrift og tilstand på definerte aktiviteter i prosjektgjennomføringsplanen. Måleenhet og formatGjennomsnittlig prosent av planlagt framdrift og tilstand Måltall 2005200620102020 71% 100% --

12 12 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no HUNT 3 20062005 Måleindikator 100 %64 % HUNT Biobank 100 %76 % Logistikk 69 % 73 %100 % Finansieringsplan 100 % Oppmøte i HUNT 3 100 % Faglig program Måleindikatorer for HUNT 3 hentes fra prosjektgjennomføringsplan. Fem hovedindikatorer skal gi grunnlag for evaluering

13 13 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no HUNT 3 Finansieringsplan (avrundet mill kr)20042005200620072008Total NTNU4,75,422,65,92,541,2 HMN3,0 9,0 NTFK2,02,5 7,0 FHI2,55,02,510,0 Kommuner0,30,80,41,5 Næringsliv/org2,0 6,0 Egenandel5,432,419,212,974,7 Hvorav SO-midler3,2 (-4)18.7 (+12,4)5,2 (-6,0)3,8 (-2,4)30,8 Behov statsbudsjett3,010,914,916,345,1 HUNT 3 Total4,78,443,334,129,2119,8

14 14 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Stortingsrepr. Gerd Janne Kristoffersen

15 15 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr32NavnGjennomstrømming doktorgrader Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningHøy kvalitet forskning HovedområdeUndervisning, Forskning, formidling og nyskapning Definisjon og begrepsavklaring Gjennomsnittlig netto gjennomstrømming i årsverk for avlagte doktorgrader, unntatt dr.philos. Begrunnelse for indikatorIndikator på kvalitet og effektivitet i forskerutdanningen Beregningsregel/ formel Manuell beregning av netto gjennomstrømming for sum avlagte doktorgrader, unntatt dr.philos. Måleenhet og format Antall årsverk Måltall 2005200620102020 3,66 3,5

16 16 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no 2005: Inklusiv Dr.philos: Brutto 4,33 Netto 3,33 Gjennomstrømming doktorgrader (unntatt Dr. Philos.)

17 17 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr31NavnAntall avlagte doktorgrader Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningHøy kvalitet forskning HovedområdeUndervisning, Forskning, formidling og nyskapning Definisjon og begrepsavklaring Antall avlagte og godkjente doktorgrader registrert ved DMF i henhold til NIFU-rapportering Begrunnelse for indikatorIndikator på faglig aktivitet og forskerrekruttering Beregningsregel/ formel Manuell telling eller alt. tall fra FS Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 2345

18 18 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Doktorgradsproduksjon

19 19 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr23NavnAntall innsendte EU-søknader Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningHøy kvalitet forskning HovedområdeUndervisning, Forskning, formidling og nyskapning Definisjon og begrepsavklaring Antall søknader faktisk sendt til utlysninger under ESF eller EUs rammeprogram for forskning, der DMF-ansatte er partner eller koordinator Begrunnelse for indikator Søknad om forskningsfinansiering fra ESF og EU som indikator på høy prosjektkvalitet og etablert internasjonalt forskningssamarbeid Beregningsregel/ formel Manuell telling av ESF- og EU-søknader som sendes fra fakultetets institutter Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 32

20 20 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Internasjonal forskningsfinansiering / EU Resultat 2005:3 EU-søknader* Mål 2006:2 EU-søknader** * Marie Curie Research Training Network (RTN), Specific Targeted Research Project (STREP) og Coordication Action (CA) ** I 2006 vil forberedelser og posisjonering i forkant av EUs 7. rammeprogram bli prioritert. Det vil heller ikke komme noen utlysning under temaet "Life sciences, genomics and biotechnology for health" i 2006. Internasjonal forskningsfinansiering: DMF tar sikte på en betydelig økning i internasjonal eksternfinansiering når EUs 7. rammeprogram trer i kraft i 2007. I 2004 utgjorde internasjonale kilder ca. 1% av total eksternfinansiering ved fakultetet. Mål for 2006 er å opprettholde dette nivået. Målsetting for 2007 er en økning til minst 3%, og deretter videre økning opp mot 10%.

21 21 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Internasjonal forskningsfinansiering -strategi mot EUs 7. rammeprogram Arbeidsgruppe nedsatt av dekanus for å arbeide systematisk for å fremme DMFs sentrale satsingsområder i Europa; Medical Imaging og Health Surveys and Biobanking. Arbeidsgruppen skal utrede og iverksette tiltak for å: 1.gjøre DMFs satsingsområder synlige i Europa 2.bedre de europeiske rammebetingelsene for finansiering av forskning innen satsingsområdene, bl.a. gjennom å: arbeide systematisk med å påvirke utformingen av 7. rammeprograms arbeidsprogram på helse arbeide systematisk med å få ESF til å prioritere DMFs satsingsområder I tillegg skal arbeidsgruppen utforme en strategi for fakultetets Europa- satsing for hvert av satsingsområdene for perioden 2007-2010.

22 22 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Antall innmeldte ideer TTO Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr12NavnAntall registrerte ideer TTO Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningInnovasjon og næringsutvikling HovedområdeUndervisning, Forskning, formidling og nyskapning Definisjon og begrepsavklaring Registrerte ideer og oppfinnelser ved TTO-kontoret fra DMFs ansatte Begrunnelse for indikatorIndikator på aktivitet i forhold til innovasjon og næringsutvikling Beregningsregel/ formel Tall fra TTO-kontoret Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 58

23 23 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Studenter og samarbeidspartnere Hovedområde 2 Kommunikasjon og profilering Tilfredse studenter og samarbeidspartnere indikatorer Antall primærsøkere/ antall søkere til medisin totalt i Norge (i %) Antall presentasjoner ved internasjonale konferanser Brukerundersøkelse studenter undervisning

24 24 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Antall presentasjoner ved internasjonale konferanser (FRIDA) Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr3NavnAntall presentasjoner ved internasjonale konferanser Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningKommunikasjon og profilering HovedområdeStudenter og samarbeidspartnere Definisjon og begrepsavklaring Utvalgte kategorier fra FRIDA: Konferansebidrag og faglig presentasjon: Vitenskapelig foredrag + Poster + Paper uten foredrag Begrunnelse for indikator Angir profilering av fakultetets faglige virksomhet på internasjonale arenaer Beregningsregel/ formel Manuell telling av utvalgte kategorier som har angitt internasjonal arena, dvs. utenfor Norge og engelskspråklig Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 410430

25 25 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Studentrekruttering Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr22NavnAndel primærsøkere medisin NTNU Dato for oppdatert skjema 6.11.05 Strategisk målsetningKommunikasjon og profilering HovedområdeStudenter og samarbeidspartnere Definisjon og begrepsavklaring Andel primærsøkere til DMF i forhold til totalt antall primærsøkere til medisinstudiene i Norge, målt i prosent. Primærsøker til NTNU betyr at søker har satt NTNU som nr. 1 på søknadsskjemaets prioriteringsliste. Begrunnelse for indikator Medisinstudiet ved NTNU bør som ett av 5 medisinopptak per år (Oslo=2) ha 25% av totalt antall primærsøkere i Norge. Beregningsregel/ formel Måleenhet og format Prosent av antall primærsøkere delt på antall primærsøkere totalt Måltall 2005200620102020 23,6%25%

26 26 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Studenttilfredshet Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr1NavnStudentindeks - undervisning Dato for oppdatert skjema 6.11.05 Strategisk målsetningTilfredse studenter og samarbeidspartnere HovedområdeStudenter og samarbeidspartnere Definisjon og begrepsavklaring 5-10 spørsmål med skala-svaralternativ. Spørsmålene skal være knyttet til eksempelvis: undervisning, veiledning, forelesere, undervisningslokaliteter og utstyr, leseplasser, nett-tilgang, informasjon, bibliotek, etc. Første gang vår 2006 Begrunnelse for indikator Ønske om å få jevnlig tilbakemelding fra studenter på hvordan ulike forhold knyttet til undervisnings- og læringssituasjon oppleves. På bakgrunn av tilbakemelding iverksette tiltak for å korrigere uønsket utvikling eller styrke ønsket utvikling. Beregningsregel/ formel Måleenhet og format Måltall 2005200620102020

27 27 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Prosesser Hovedområde 3 Samarbeid og tverrfaglighet indikatorer Antall vitensk. publikasjoner med medforfatter fra annet NTNU-fakultet Antall publikasjoner med eksterne medforfatter Effektiv ressursutnyttelse Antall utvekslingsstudenter til DMF Antall utvekslingsstudenter fra DMF Antall publikasjoner med utenlandsk medforfatter

28 28 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Antall vitenskapelige publikasjoner med medforfatter fra annet NTNU-fakultet (FRIDA) Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr5NavnAntall publikasjoner med medforfatter fra annet NTNU-fakultet Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningSamarbeid og tverrfaglighet HovedområdeProsesser Definisjon og begrepsavklaring Antall vitenskapelige publikasjoner med medforfatter fra annet NTNU-fakultetet fra utvalgte kategorier i FRIDA: Tidsskriftsartikkel: Vitenskapelig artikkel + Oversiktsartikkel/review + Sammendrag/abstract Bok: Vitenskapelig antologi + Vitenskapelig monografi + Vitenskapelig kommentarutgave + Fagbok + Leksikon + Oppslagsverk + Lærebok Rapport/avhandling: Doktorgradsavhandling Del av bok/rapport: Kapittel Begrunnelse for indikator Tverrfaglig samarbeid med andre NTNU-fakultet angitt gjennom medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner. Indikerer omfanget av tverrfaglig samarbeid Beregningsregel/ formelManuell telling av medforfattere fra andre NTNU-fakultet i utvalgte kategorier Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 5065

29 29 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Medforfatterskap publikasjoner (FRIDA)

30 30 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Antall vitenskapelige publikasjoner med ekstern medforfatter (FRIDA) Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr4NavnAntall vitenskapelige publikasjoner med ekstern medforfatter Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningSamarbeid og tverrfaglighet HovedområdeProsesser Definisjon og begrepsavklaring Antall vitenskapelige publikasjoner registrert i Frida under kategoriene "Tidsskriftsartikkel" + "Bok" + "Rapport/avhandling" + "Del av bok/rapport", der det er registrert medforfatter uten adresse = NTNU eller St. Olavs Hospital Begrunnelse for indikator Faglig samarbeid med andre institusjoner angitt gjennom medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner. Indikerer omfanget av eksternt samarbeid Beregningsregel/ formelManuell telling av ”eksterne” medforfattere i utvalgte kategorier Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 270280

31 31 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Antall vitenskapelige publikasjoner med utenlandsk medforfatter (FRIDA) Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr7NavnAntall publikasjoner med utenlandsk medforfatter Dato for oppdatert skjema 3.11.05 Strategisk målsetningSamarbeid og tverrfaglighet HovedområdeProsesser Definisjon og begrepsavklaring Antall vitenskapelige publikasjoner med med utenlandsk medforfatter registrert på DMF i FRIDA Begrunnelse for indikator Faglig samarbeid med andre utenlandske forskningsmiljø angitt gjennom medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner. Indikerer omfanget av internasjonalt samarbeid Beregningsregel/ formelManuell telling av utenlandske medforfattere i utvalgte kategorier Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 200225

32 32 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Studentutveksling - 1 Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr20NavnAntall utvekslingsstudenter til DMF Dato for oppdatert skjema 6.11.05 Strategisk målsetningSamarbeid og tverrfaglighet HovedområdeProsesser Definisjon og begrepsavklaring Antall studenter fra andre universitet i verden som gjennom avtaler med DMF kommer for å gjennomføre opphold fra normalt 6 uker opptil til 1 års varighet. Begrunnelse for indikator Ønske om å øke antall utvekslingsstudenter til DMF og opprettholde gode internasjonale relasjoner med universitet som kan ta mot studenter fra DMF. Beregningsregel/ formelAntall ut fra DMFs lister, inkludert opphold under 3 mnd varighet Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 2325

33 33 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Studentutveksling - 2 Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr21NavnAntall utvekslingsstudenter fra DMF Dato for oppdatert skjema 6.11.05 Strategisk målsetningSamarbeid og tverrfaglighet HovedområdeProsesser Definisjon og begrepsavklaring Antall studenter fra DMF som gjennomfører godkjent opphold ved andre universitet i verden med vanligvis ett eller to semesters varighet. Begrunnelse for indikator Ønske om å øke antall utvekslingsstudenter fra DMF og opprettholde gode internasjonale relasjoner med universitet som kan ta mot studenter fra DMF. Beregningsregel/ formelAntall ut fra DMFs lister, inkludert opphold under 3 mnd varighet Måleenhet og format Antall Måltall 2005200620102020 2225

34 34 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Studentutveksling

35 35 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Ressurser Hovedområde 4 Arbeidsmiljø ansatte Finansiering av virksomheten indikatorer Budsjettavvik % (aktivitetsmål) Personlig/faglig kompetanseutvikling Medarbeiderundersøkelse/ klimaundersøkelse Antall ansatte med utenlands- opphold over 4 uker i løpet av året Total eksternfinansiering

36 36 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr36NavnAntall ansatte med utenlandsopphold Dato for oppdatert skjema 4.11.05 Strategisk målsetningPersonlig/faglig kompetanseutvikling HovedområdeRessurser Definisjon og begrepsavklaring System for dataregistrering av utenlandsopphold for vitenskapelige tilsatte er ikke etablert ennå. Målet må være en økning, anslagsvis 5% i 2006. Det forutsettes utenlandsopphold > 4 uker i løpet av kalenderåret og med vitenskapelig formål. Oppholdet må enten være sammenhengende i tid eller gjentagende besøk ved samme institusjon fordelt gjennom året som i sum utgjør > 4 uker. Begrunnelse for indikator Faglig samarbeid med andre institusjoner angitt gjennom opphold ved utenlandske forskningsinstitusjoner. Indikerer omfanget av internasjonalt samarbeid Beregningsregel/ formel Antall ansatte med utenlandsopphold > 4 uker i løpet av kalenderåret og med vitenskapelig formål. Oppholdet må enten være sammenhengende i tid eller gjentagende besøk ved samme institusjon fordelt gjennom året som i sum utgjør > 4 uker. Måleenhet og formatProsentvis utvikling Måltall 2005200620102020 +5% Kompetanseutvikling

37 37 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Arbeidsmiljø Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr14NavnMedarbeiderindeks Dato for oppdatert skjema 4.11.05 Strategisk målsetningArbeidsmiljø ansatte HovedområdeRessurser Definisjon og begrepsavklaring Anonymisert kortfattet nettbasert spørreundersøkelse om 5-10 arbeidsmiljørelaterte tema. DMF vil vurdere om og eventuelt på hvilken måte dette skal gjennomføres. Første gang høst 2006 Begrunnelse for indikator Tilbakemelding fra ansatte på i hvilken grad fakultetet tilbyr en attraktiv arbeidsplass som gjør at fakultetet får det beste ut av personalressursene Beregningsregel/ formel Måleenhet og format Måltall 2005200620102020

38 38 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Eksternfinansiering Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr40NavnTotal eksternfinansiering Dato for oppdatert skjema 4.11.05 Strategisk målsetningFinansiering av virksomheten HovedområdeRessurser Definisjon og begrepsavklaring Eksternt finansiert virksomhet er all virksomhet ved fakultetet som er finansiert utenom NTNUs grunnbevilgning. Begrunnelse for indikator Prosentvis endring i ekstern bevilgning fra foregående år benyttes som indikator. Endring fra foregående år er en indikator på hvor godt fakultetet er i stand til å konkurrere om midler og i hvilken grad vi oppnår målsettingen om økning i bevilgning fra eksterne kilder. Beregningsregel/ formelProsentvis endring i ekstern bevilgning fra foregående år Måleenhet og formatProsent Måltall 2005200620102020 +6%+5%

39 39 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Eksternfinansiert virksomhet Indikator for å måle utvikling i bevilgning fra eksterne kilder

40 40 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no EFV - utvikling

41 41 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Økonomistyring Indikatorforklaring (DMF) Felt med predefinerte alternativ er merket med grønn farge Id.nr16NavnBudsjettavvik (aktivitetsmål) Dato for oppdatert skjema 4.11.05 Strategisk målsetningFinansiering av virksomheten HovedområdeRessurser Definisjon og begrepsavklaring Budsjetterte kostnader på driftsbevilgning (RD), strategi- og omstillingsmidler (RSO) og eksterne midler (EFV) Begrunnelse for indikator Regnskap sammenlignet med kostnadsbudsjett indikerer styring i forhold til planer for aktiviteten. Beregningsregel/ formelRegnskap / Budsjett % Måleenhet og formatProsent Måltall 2005200620102020 7 %6 %

42 42 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Økonomistyring Budsjettavvik er indikator for å måle aktiviteten i forhold til planer Prognose for 2005, tall i 1000 kr

43 43 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Rapportskjema indikatorer - samlet

44 44 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Senter for Fremragende Forskning - 1 1 tilknyttet SFF (Senter for hukommelsesbiologi - CBM) 3 søknader om nye SFF 1 søknad om SFI Organisering Hvem rapporterer SFF’ene til? Styringsdialog Økonomisk rapportering/anvisning Fakultetet har ingen innsyn En autonom enhet?

45 45 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Inntekter direkte til SFF eller fakultet? –Dr.gradskandidater (700.000) direkte til SFF’en i dag –Forskningsproduksjonen telles ikke (publikasjoner og EFV) Kostnader for fakultetet –Store infrastrukturkostnader –Indirekte kostnader uten inntekt Fakultetet server og gir mye ressurser - men får liten inntekt. - Insentiv for å opprette nye? Ressursmessige konsekvenser for fakultetet? Senter for Fremragende Forskning - 2

46 46 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Nytt Universitetssykehus - 1 Status – Fase 1 Forsyningssenteret 1: Overtatt og tatt i bruk som planlagt Nevro-øst : Overtatt og i bruk – endelig overtagelse IKT og utstyr I februar Laboratoriesenteret:Overtatt senere men som innflyttet som planlagt Kvinne-barnsenteret: Overtatt 1 uke senere enn planlagt. Utsatt innflytting til uke 1-06 Nevrosenteret:01.02.06 – Planlagt dato for ferdigstilling 22.02.06 – Overtagelse bygg 06.03. – 17.03.06 – Flytting Utstyr:Tildelinger som budsjettert. Innkjøpt for 115 mill. Gruppe for å planlegge innkjøp – rest fase 1 Driftsutgifter: Beregnet opptrapping lagt inn i NTNUs budsjett

47 47 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Status fase II Forprosjekt avsluttet Funksjonsprosjekt ferdig: sluttbehandles nå Utstyr: Bto.budsjett er ferdig fra Helsebygg. Foreløpig nto.budsjett bearbeides ferdig av miljøene ved NTNU nå – grunnlag for innspill til statsbudsjettet 2007 og videre Forsyningssenteret 2: under bygging – Dyrestall (NTNU) ferdig 2008 Utfordringer HMN RHFs finansiering usikker Kostnader knyttet til drift av infrastruktur: universitetssykehustilskuddet - arbeidsgruppe Kostnader ved IT-drift Planlegging og rutiner for drift: grensesnitt DMF-NTNU-St.Olavs Videre organisering av Prosjektsekretariatet Nytt Universitetssykehus - 2

48 48 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no

49 49 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Forskerlinjen - 1 Bakgrunn: Initiativ fra de medisinske fakulteter og støttet av universitetene Oppstart etter UFD-bevilgning i Statsbudsjettet for 2002 Målsetting å sikre rekruttering av medisinere til forskning 75% av studentene bør avlegge PhD to år etter avsluttet forskerlinje NTNU har landets høyeste søkertall til forskerlinjen og andre studentrekrutteringstiltak

50 50 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Forskerlinjen - 2 Overgang fra plantall til produksjonsdata i bevilgningen for 2006 gir ingen uttelling. Ikke innarbeidet i IFM : Veiledning (190t per årsenhet) Infrastruktur (2,1 mill per år)

51 51 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Utvikling antall medisinstudenter

52 52 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Studiepoengproduksjon 1993-2006

53 53 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no 120-opptak til medisinstudiet Økning av NTNUs bevilgning som følge av økt studentopptak på medisin:

54 54 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no Utvikling produksjon - bevilgning

55 55 Styringsdialog 7.11.05 www.medisin.ntnu.no


Laste ned ppt "1 Styringsdialog 7.11.05 Styringsdialog med rektor Det medisinske fakultet 7.november 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google