Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskommune- programmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskommune- programmet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fagforbundet.no Kvalitetskommune- programmet

2 Kommunalministeren:  Kommunene skal: –Være en levende demokratisk arena –Gi tjenester av høg kvalitet –Være dynamisk samfunnsutvikler –Være en god arbeidsplass –Ha høy etisk standard

3 Samarbeidsavtale (23.10.06)  Kommunal- og regionaldepartementet  Helse- og omsorgsdepartementet  Kunnskapsdepartementet  KS  Akademikerne  LO-kommune  UNIO  YS-kommune

4 Mål  Å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte slik at innbyggerne merker forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren.

5 Arbeidet innebærer at:  Kommunesektorens omdømme må styrkes  Fokus på pleie- og omsorg og oppvekst  Spesielt involvere medarbeidere som møter innbyggerne  God forankring hos folkevalgte  Bygge på nåsituasjonen  Forpliktelse: Nå konkrete mål for nedgang i sykefravær  Intensjonene i HA ivaretas

6 Sekretæriatet: Bjørn Pettersen (Leder) Torun Risnes Bjørg Røstbø Anne Grimsrud Anne Marie Lervik Gunn Røstad Sigrid Askum Siv Anita Nygård www.kvalitetskommuner.no

7 3 partssammarbeid

8 Betydning for ansatte og fagforeningene  Større innflytelse på beslutninger  Bedre jobbsikkerhet  Styrking av kompetansen  Større anerkjennelse  Bedre forståelse for helheten, og andre parters virkelighet  Flere og dyktigere medlemmer  Spennende ny rolle for fagbevegelsen

9 Betydning for politikerne  Bedre beslutningsgrunnlag  Større forståelse for andre parters virkelighet - bli bedre arbeidsgivere

10 LEDERROLLEN  Arbeidsgiverpolitikken ( Øvre Eiker ):  Gjøre medarbeiderne gode  Synlig ledelse som regisserer tiltak for positive arbeidsmiljø der ansatte trives og har det gøy på jobben  Fremme tverrfaglig samarbeid, åpne kommunikasjonslinjer og videreutvikle samarbeidet med kommunens innbyggere

11 Betydning for administrasjonen  Bedre beslutningsprosesser - færre omkamper  Mer kvalifiserte medarbeidere  Mer myndiggjorte medarbeidere  Mer entusiasme for oppgavene  Større loyalitet og bedre moral  Bedre effektivitet  Lavere sykefravær

12 Partssamarbeidet bygger på konsensius Det betyr: At man gjennom dialog søker å komme fram til felles beslutninger som alle kan stå bak og forplikte seg på

13 Fylkeskretsens rolle/ oppgaver  Bidra til forankring i politiske partier på fylkesnivå. (Politiske kontaktmøter)  Støtte til fagforeningene  Koordinere og markedsføre resultater  Støtte til seksjonene

14 Kompetansesentra sin rolle/ oppgaver  Bistå fagforeningene  Forankre kvalitetskommuneprogrammet i kompetansesentrene sitt arbeid.

15 Fagforeninga sin rolle  Å være en likestilt part i programmet  Sørge for at "lov og avtaleverk" legges til grunn for arbeidet i programmet  Motivere medlemmer og ansatte  Markedsføre resultater  Drive ordinært tillitsvalgt arbeid

16 Modellkommune - kvalitetskommune  I modellkommuneprosjektet er det gjort en rekke gode erfaringer som kvalitetskommunene kan ha nytte av  Informasjon om modellkommunene finnes bl a på: www.fagforbundet.no/omstilling

17 Likhetstrekk i mellom Modellkommune og kvalitetskommuneprogrammet. Modellkommune  Trepartsammarbeid  Prosseser nedenfra og opp  Utviklingveiledere  Konsensius ( dialog frem til enighet)  Arbeidsgrupper  Satse på egne krefter Kvalitetskommune  Trepartsammarbeid  Nedenfra og opp

18 Sykefraværskommune  Lillehammer  Fredrikstad  Kristiansund  Mandal  Notodden  Ullensaker  Tana  Nesodden  Vaksdal  Nord-Aurdal  Ringerike  Nøtterøy

19 Framdrift  12 innsatskommuner (sykefravær) er tatt ut  Av 61 kommuner som søkte i første pulje,ble 29 kommuner tatt ut.  I pulje 2 er det tatt ut 44 kommuner.  Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2009, da skal halvparten av kommunene ha deltatt


Laste ned ppt "Kvalitetskommune- programmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google