Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIM – Læringsstøttende prøver i matematikk Misoppfatning, en diagnose eller et stykke på veien? Veilederkonferanse Sorø 31. november 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIM – Læringsstøttende prøver i matematikk Misoppfatning, en diagnose eller et stykke på veien? Veilederkonferanse Sorø 31. november 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 LIM – Læringsstøttende prøver i matematikk Misoppfatning, en diagnose eller et stykke på veien? Veilederkonferanse Sorø 31. november 2015

2 Læringsmål Kjenne til LIM-materialet Vite hva en misoppfatning er Kjenne til elevrapportene som produseres i LIM Kjenne til prinsipper for å lage flervalgsoppgaver

3 Formålet med prøvene Prøvene skal ha samme formål som det opprinnelige KIM-materialet. Prøvene skal dermed brukes til å identifisere misoppfatninger og manglende begrepsforståelse som kan være til hinder for videre læring. LIM-prøvene skal kartlegge misoppfatninger og løsningsstrategier, og gir lærerne informasjon om hvordan de kan arbeide for at eleven skal mestre faget bedre. Prøvene skal være et verktøy i underveisvurderingen, ha elevenes videre læring som mål og gi læreren grunnlag for læringsfremmende tilbakemeldinger til elever på alle prestasjonsnivåer. Prøvene skal kunne gjennomføres når læreren selv ønsker det i Utdanningsdirektoratets prøvebank. Oppdragsbrev fra Udir 16.09.14 LIM-prøvene skal kartlegge misoppfatninger … og gir lærerne informasjon om hvordan de kan arbeide for at eleven skal mestre…

4 Progresjonsplan for LIM

5 Hva har vi gjort så langt? Studert nasjonal og internasjonal forskning om misoppfatninger. Testet ut oppgaver på papir på 300 elever. Intervjue av elever med spennende svar. Tre store utprøvinger digitalt på til sammen 9000 elever. Utvikler nettsider som støtter LIM. Utviklet en elevrapport i Prøvebanken.

6 Inngangsportaler til LIM Prøvebanken Rapport og prøveresultat Læreren Matematikk senteret.no Undervisnings- opplegg Interaktivt og PDF

7 Misoppfatninger Misoppfatninger er ikke tilfeldige. Bak dem ligger det en bestemt tenkning, en ide, som en bruker nokså konsekvent. Ofte er dette et resultat av en overgeneralisering av tidligere kunnskap til nye områder der disse kunnskapene ikke gjelder fullt ut. En misoppfatning er elevens logiske forklaring på et matematisk problem med de forutsetninger eleven har.

8 Eksempel på elev som er i en misoppfatning. Aksel syklet 5 runder i ei sykkelløype. Hver runde er 3,5 km lang. Hvor langt syklet Aksel til sammen?

9 Desimaltall som par av hele tall

10 Misoppfatning i regnestrategier 3,40 – 2,15 = (3 – 2) + (0,40 – 0,15) = 1 + 0,25 = 1,25 6,4 : 2 = (6 : 2) + (0,4 : 2) = 3 + 0,2 = 3,2 Oppgaver hvor elever som er i denne misoppfatningen ikke løser riktig: 4,10 : 2 = (4 : 2) + (0,10 : 2) = 2 + 0,5 = 2,5

11 Vis hvordan du tenker her: Elevsvar

12 Største minus minste siffer

13 I klasserommet 3. trinn

14 LIM-oppgave og distraktorer

15

16 Elev- og grupperapport LIM Sorø 31. november 2015

17 Noen grunnidéer Ikke rapportering på poengsum Mer fokus på antall svar som tyder på misoppfatninger, enn riktige svar Ubesvart tolkes som muligens misoppfatning Må takle at noen oppgaver måler flere misoppfatninger Skal si noe om både individ- og gruppenivå

18

19 matematikksenteret.no/lim-intro

20 Takk for oss Spørsmål? Kommentarer?

21

22 Vekting prøver/veiledningsmateriell Fått større fokus på veiledning og etterarbeid. Drøm om at veiledningene skal være litteratur som lærere bruker ved planlegging av undervisning.

23 Vi ønsker deres synspunkt på: Elevrapporter/grupperapporter. – Hva skal disse formidle? Nettsider. – Struktur? – Informasjon?

24 Dermed ser vi nytten av å presentere dette på matematiksenteret.no og ønsker at dette skal være en portal til LIM som er interaktiv og levende. matematiksenteret.no

25

26 Den første «prøven» Prøvene tall og tallregning er plukket fra hverandre, og misoppfatningene som går på posisjonssystemet er plassert i en egen prøve for 5. – 10. trinn.

27 Kategorier for misoppfatninger vi måler med prøven «Posisjonssystemet 5. – 10. trinn» Hele tall – Plassverdi – Multiplikasjon/divisjon med 10/100 – Tallinje – Negative tall Desimaltall – Plassverdi – Multiplikasjon/divisjon med 10/100 – Par av hele tall – Antall desimaler avgjør verdien – Negative tall?

28 Analyse Alle nye og gamle oppgaver gjennomgår en grundig analyse med CTT og IRT.


Laste ned ppt "LIM – Læringsstøttende prøver i matematikk Misoppfatning, en diagnose eller et stykke på veien? Veilederkonferanse Sorø 31. november 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google