Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reaksjoner i organisk kjemi Stoffgrupper og navn på stoffer: – Organiske stoffer deles inn i stoffgrupper – Stoffer i en stoffgruppe har samme funksjonelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reaksjoner i organisk kjemi Stoffgrupper og navn på stoffer: – Organiske stoffer deles inn i stoffgrupper – Stoffer i en stoffgruppe har samme funksjonelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reaksjoner i organisk kjemi Stoffgrupper og navn på stoffer: – Organiske stoffer deles inn i stoffgrupper – Stoffer i en stoffgruppe har samme funksjonelle gruppe – Systematisk navn settes ut fra den lengste karbonkjeden den funksjonelle gruppen inngår i

2 Rangorden for stoffgruppene Hvis det er flere enn èn funksjonell gruppe i et organisk molekyl, er det den gruppen som har høyest rang som bestemmer endelsen i navnet

3 Alkaner Den eneste stoffgruppen uten en funksjonell gruppe i molekylene Hvert C-atom er bundet til så mange H-atomer som mulig Lite reaktive ved romtemperatur Ved forbrenning av alkaner dannes CO 2 og vann Forbrenningen er fullstendig og soter ikke

4 Substitusjonsreaksjoner En reaksjon der et atom eller atomgruppe i et molekyl blir skiftet ut med et annet atom eller en annen stoffgruppe

5 Aromatiske hydrokarboner Søtaktig lukt Noe mer reaktive enn alkaner pga. bindingen i benzenringen Benzenringen kan betraktes som en funksjonell gruppe

6 Alkener Umettede hydrokarboner Har en eller flere dobbeltbindinger i karbonkjeden Funksjonell gruppe: >C=C< Nye molekyler kan binde seg til dobbeltbindingen – vi får en addisjonsreaksjon.

7 Halogenerte alkener Har ett eller flere halogenatomer (F, Cl, Br, I) i molekylene Når et halogenatom er kommet inn et alkan eller alken, kan atomet – erstattes av nye funksjonelle grupper (substitusjonsreaksjon) – spaltes av som en del av et lite molekyl slik at vi får en dobbeltbinding mellom to C-atomer (eliminasjonsreaksjon)

8 Alkoholer Inndeles etter hvor mange forgreininger det er på karbonkjeden der den funksjonelle gruppen er Tre grupper av alkoholer:

9 Alkoholer De tre gruppene av alkoholer reagerer forskjellig med kromsyre, Na₂Cr₂O₇, som er et sterkt oksidasjonsmiddel Når kromsyre blir brukt for å oksidere alkoholer blir Cr ( VI ) redusert:

10 Oksidasjon av alkoholer Primære alkoholer Sekundære alkoholer Tertiære alkoholer

11 Andre reaksjoner med alkoholer Reaksjon mellom konsentrert svovelsyre og etanol: Tre ganger så mye konsentrert svovelsyre som etanol – det dannes eten: Like mengder konsentrert svovelsyre og etanol – det dannes dietyleter i en kondensasjonsreaksjon:

12 Fenoler Har samme funksjonelle gruppe som alkoholer, men OH- gruppen er bundet til en benzenring. Gir andre egenskaper enn alkoholer Påvises med Fe 3+ -ioner Svakt sure forbindelser, vi får en syre-base-reaksjon når vi tilsetter natronlut

13 Aldehyder Funksjonell gruppe –CHO Det enkleste aldehydet er metanal HCHO. I alle andre aldehyder er –CHO-gruppen bundet til en alkylgruppe eller en benzenring Reaktive, lar seg lett oksidere

14 Påvisning av aldehyder Tester kan påvise den reduserende virkningen til aldehyder: Fehlings test: Tollens test: Påvisning ved hjelp av 2,4-di.

15 Ketoner Har to alkylgrupper bundet til den funksjonelle gruppa >CO R 1 -CO-R 2 Reagerer som et aldehyd på 2,4-di. Skilles fra aldehyder ved at de ikke lar seg oksidere med kromsyre, Fehlings væske eller Tollens reagens

16 Karboksylsyrer Funksjonell gruppe –COOH, generell formel RCOOH Reagerer med vann og gir sur løsning. Reagerer med sterke baser og danner anioner av typer RCOO⁻ Gir gassutvikling med en fortynnet løsning av natriumhydrogenkarbonat (NaHCO 3 ). Kan brukes til å påvise en karboksylsyre. Kan reduseres til en primær alkohol:

17 Estere Funksjonell gruppe: -COO- Dannes i en reaksjon mellom en alkohol og en karboksylsyre (en kondensasjonsreaksjon)

18

19 Når vi skal lage en ester må vi bruke konsentrert svovelsyre som katalysator. Den trekker til seg vann slik at likevekten forskyves mot høyre. Det skjer en kondensasjon Ønsker vi å spalte en ester kan vi tilsette vann. Det skjer en hydrolyse

20 Aminer Dannet av ammoniakk Sterk lukt av bedervet fisk/moden camembertost Aminer som er løselige i vann, gir en svakt basisk løsning Aminer som ikke er løselige i vann, kan løses i syre. Det dannes da et salt.


Laste ned ppt "Reaksjoner i organisk kjemi Stoffgrupper og navn på stoffer: – Organiske stoffer deles inn i stoffgrupper – Stoffer i en stoffgruppe har samme funksjonelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google