Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEDELSE I ET MER MYNDIG NAV- KONTOR Tom Colbjørnsen Professor Handelshøyskolen BI Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene 25. april 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEDELSE I ET MER MYNDIG NAV- KONTOR Tom Colbjørnsen Professor Handelshøyskolen BI Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene 25. april 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEDELSE I ET MER MYNDIG NAV- KONTOR Tom Colbjørnsen Professor Handelshøyskolen BI Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene 25. april 2016

2 Partnerskape t NAV Direktoratet Kommune Fylkessjef Rådmann Leder NAV - kontor Partnerskapet Arbeidslinje Faglig tung administrasjon Felles målfokus blant ledere Sentrale prioriteringer Innbyggernes totale velferd Begrenset administrasjon Forskjellige målfokus blant ledere Lokale prioriteringer Informasjon, koordinering Instruksjon, rapportering Tom Colbjørnsen

3 Partnerskapets lederutfordringer Gråsoner mellom statlig og kommunal styringslinje Todelt ledelse på fylkesdirektør-/rådmannsnivå Fra organisasjonsproblem til lederutfordring Krav til samordning mellom fylkesdirektør og rådmann NAV – kontorleder må håndtere dobbel rapportering Prioritere en av styringslinjene? Enhetlig versus delt ledelse? Bruke gråsonen mellom stat og kommune til å etablere lokalt handlingsrom? Fra innkurv til proaktiv lederrolle Tom Colbjørnsen

4 NAV - kontorleder Stort ansvar, nok myndighet? NAV-kontorleders handlingsrom Proaktiv lederrolle Kombinere tilrettelegging og styring Kommunisere oppover Konstruktiv dialog Tom Colbjørnsen

5 Myndighet og ansvar Myndighet Retten til å ta og gjennomføre beslutninger (juristene kaller det «kompetanse») Ansvar Forpliktelse til å handle og å stå til rette Handlingsansvar («Responsibility») Forpliktelse til å se til at ting blir gjort Konsekvensansvar («Accountability») Måtte stå til rette for resultatene Tom Colbjørnsen

6 Gyllen regel: Myndighet = ansvar MYNDIGHET SKJØDESLØSHET MAKTMISBRUK LEDERVAKUUM UFORMELLE LEDERE ANSVAR MYNDIGHET= ANSVAR Tom Colbjørnsen

7 Handlingsrommet Sentrale versus lokale beslutninger Standardisering versus skreddersøm Kjøp av tjenester versus egenproduksjon Subkultur versus «NAV-tanken» Overtalelse versus myndighetsutøvelse Tom Colbjørnsen

8 Lederrollen Legge til rette Legge til rette for medarbeideres selvstendighet, kompetanse og initiativ Ledelse ”bottom up” Eksempel: Muligheter for å utøve lokalt faglig skjønn Styre Få medarbeidere med på å iverksette virksomhetens formål og oppdrag Ledelse ”top down” Eksempel: Nye prioriteringer fra sentralt hold

9 God ledelse Ledere bør måles på handlinger og resultater, ikke på medarbeidernes følelser og ”opplevelse”

10 Takk for oppmerksomheten Tom Colbjørnsen


Laste ned ppt "LEDELSE I ET MER MYNDIG NAV- KONTOR Tom Colbjørnsen Professor Handelshøyskolen BI Konferanse om partnerskapet i NAV-kontorene 25. april 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google