Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2005 Oslo, februar 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2005 Oslo, februar 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2005 Oslo, februar 2006

2 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Hovedpunkter 2005 Organisasjon Fusjonsdato 01.04.2005 Endelig bemanningsreduksjon på ca. 40 årsverk (mål om 30 – 35 i fusjonsprospektet). Avsetninger sluttpakker per 4.kvartal ca. MNOK 20 Antall årsverk etter nedbemanning ca. 190 (2006) Kredittområdet Normaliserte tap i 2.halvår 2005 Reduksjon av misligholdte/tapsutsatte engasjement. Økt andel utlån PM (62,8 %) Totale utlån redusert med ca. 2,8 %.

3 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Hovedpunkter 2005 forts……. En strategisk plattform ble vedtatt i november : Visjon : — En drivkraft for vekst på Helgeland Forretningsidè : — Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge alle typer finansielle produkter og tjenester inkludert forsikringer og pensjonsprodukter til privatkunder, små og mellomstore bedrifter (SMB), kommuner og institusjoner på Helgeland

4 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Hovedpunkter forts….(2) Driftsresultat per. 4Q 2005 : MNOK 50,0 etter skatt Fusjonskostnader Totalt ca. MNOK 55 avsatt — MNOK 30 skifte av IT leverandør — MNOK 20 avsetning til sluttpakker — MNOK 5 øvrige kostnader ( bl.a konvertering felles IT plattform) Realisert aksjegevinst på MNOK 34,8 i 2005

5 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Fokus/Utsikter 2006 Sterk konkurranse, spesielt på boliglån, vil fortsatt presse bankens rentenetto Opprettholde bankens sterke markedsposisjon Redusere kredittrisikoen Effektivisere produksjon og drift Øke salgsaktiviteten mot etablerte kunder Moderat forvaltningsvekst

6 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Resultatregnskap per. 31.12.2005 (morbank -beløp i MNOK )31.12.200531.12.2004 Netto rente312,42,54 %338,32,70 % Sum driftsinntekter68,20,55 %59,90,48 % Sum ord.driftskostnader213,01,73 %214,91,72 % - fusjonskostnader55,50,45 %0,00,00 % Resultat før tap og nedskr.112,00,91 %183,31,46 % Tap på utlån, garantier etc.90,00,73 %108,80,87 % Nedskr. og gev./tap på VP34,80,28 %-2,4-0,02 % Resultat før skatt56,80,46 %72,10,57 % Skatt6,80,05 %27,90,22 % Resultat etter skatt50,00,41 %44,20,35 %

7 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Resultatregnskap 4. Kvartal 2005 (morbank -beløp i MNOK )4. Kv.20054.kv.2004 Netto rente77,62,53 %86,82,75 % Sum driftsinntekter17,50,56 %13,40,47 % Sum ord.driftskostnader68,91,99 %62,51,98 % - fusjonskostnader7,80,26 %0,00,00 % Resultat før tap og nedskr.26,30,86 %37,71,24 % Tap på utlån, garantier etc.4,70,15 %40,11,27 % Nedskr. og gev./tap på VP-0,2-0,01 %-1,1-0,03 % Resultat før skatt21,30,70 %-3,5-0,07 % Skatt4,20,15 %6,00,19 % Resultat etter skatt17,10,55 %-9,5-0,25 %

8 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Balanse per. 31.12.2005 (Morbank- hovedtall i MNOK)31.12.200531.12.2004Endring % Forvaltningskapital12.29812.544-2,0 Brutto utlån10.84711.157-2,8 Innskudd fra kunder6.6866.3195,8

9 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Øvrige nøkkeltall per. 31.12.2005 (Morbank)31.12.200531.12.2004 Innskuddsdekning61,256,6 Andel utlån PM62,360,5 Kapitaldekning14,413,7 - kjerne12,311,8 Kostnader/Inntekter (ekskl. fusjonskostnader)70,1 (55,9)54,2 Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltning (ekskl. fusjonskostnader)2,18 (1,73)1,72 Fortjeneste pr. GFB7,55

10 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Kursutvikling HELG

11 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Finansiering Målsetting at lang finansiering (>12 mnd.) ved utgangen av 2005 skal være på min. 70 %. Per. 4Q 2005 : ca. 72 %. Ubenyttede kommiterte trekkfasiliteter : korteMNOK 130 (< 12 mnd.) langeMNOKca. 500 (Syndikat 5 år – signert avtale i januar 2006). Banken forventer etter hvert normalisering av priser i fremmedkapitalmarkedet.

12 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Forfallstruktur innlån per. 4Q 2005 SYNDIKATLÅN

13 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Utlånsfordeling/Tap på utlån

14 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E

15

16

17 Tapsutsatte engasjement

18 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Porteføljekvalitet 31.12.05 Basert på DNB NORS økonomimodell BM: Andel lav risiko56 % Andel middels risiko24 % Andel høy inkl. misligholdte20 % Koblet mot sikkerhetsdekning BM Andel lav risiko34 % Andel middels risiko60 % Andel høy inkl. misligholdte24 % PM (adferdscore) gir 84 % lav, 14 % middels, 2 % høy

19 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Brutto utlån per 31.12.05

20 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Kredittrisiko tiltak iverksatt 2005 Kredittpolicy: reduksjon og forebygging overordnet føring Sentralisering av "all" kredittbehandling BM Ulike tiltak for overføring/oppbygging av kompetanse Identifisering av risikoengasjement Konkrete handlingsplaner høyrisikoengasjement Opprydding Identiske rutiner implementert for risikorapportering, risikoovervåkning, risikoklassifisering, inkasso


Laste ned ppt "H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E HELGELAND SPAREBANK Foreløpig årsregnskap 2005 Oslo, februar 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google