Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sterke bindinger Bilde inn. Tre typer sterke bindinger Metallbinding: hoder atomene sammen i et metall Ionebinding: holder positive og negative ioner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sterke bindinger Bilde inn. Tre typer sterke bindinger Metallbinding: hoder atomene sammen i et metall Ionebinding: holder positive og negative ioner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sterke bindinger Bilde inn

2 Tre typer sterke bindinger Metallbinding: hoder atomene sammen i et metall Ionebinding: holder positive og negative ioner sammen i et salt Kovalent binding, eller elektronparbinding, holder atomene sammen i et molekyl

3 Metallbinding Metaller har få ytterelektroner Et metall er bygd opp av positive ioner i en «sjø» av elektroner De sterke kreftene som holder ionene og elektronene sammen kalles metallbinding

4 Metallbinding Metallenes egenskaper har sammenheng med metallbindingen –De er gode ledere av elektrisk strøm –De leder varme godt –Påvirker smeltepunkt –De er enkle å forme

5 Metallbinding Vi kan gjøre et metall sterkere og mindre bøyelig ved å tilsette litt av ett eller flere andre grunnstoffer Slike blandinger kaller vi legeringer Et eksempel på en legering er stål. Stål er en blanding av jern og karbon

6 Ionebinding Salter er forbindelser som bygd opp av ioner, vi kaller dem ioneforbindelser Ionebinding er sterke tiltrekningskrefter mellom ioner med motsatt ladning Ionene danner krystaller der positive og negative ioner er ordnet i et mønster Ionekrystaller er sprø og blir knust når vi slår på dem

7 Ionebinding Ionebindingen påvirker egenskapene til et salt –Ionekrystallene er sprø –Smeltepunktet er vanligvis høyt –Mange ioneforbindelser løses lett i vann

8 Ionebinding

9 Kompleksioner og kompleksforbindelser Et kompleksion er bygd opp av et sentralt ion som er omgitt av en eller flere ligander Eks. Cu 2+ -ion bundet til fire vannmolekyler, vi skriver det som [Cu(H 2 O) 4 ] 2+ Vannmolekylene er uladet og påvirker ikke ladningen Det er ledige elektroner på ligandene (her: vann) som danner bindingene til sentralionet (her: Cu 2+ ) Liganden avgjør om kompleksionet er positivt eller negativt eks. sentralion Cu 2+, ligand 4 Cl - kompleksion: [CuCl 4 ] 2-

10 Kovalent binding Binding mellom atomer Ett eller flere elektronpar er felles for to atomer Vi skiller mellom enkel-, dobbel- og trippelbinding og kan vise dette på ulike måter

11 Polare og upolare kovalente bindinger Når to forskjellige atomer er bundet sammen med et felles elektronpar vil de trekke ulikt på bindingselektronene Det atomet som trekker mest på elektronene får en svakt negativ ladning, det andre atomet en tilsvarende svak positiv ladning Bindingen mellom to atomer som trekker i ulik grad på bindingselektronene, kaller vi polar kovalent binding Binding mellom like atomer som trekker like mye, kalles upolar kovalent binding

12 Elektronegativitet Et mål på den evnen et atom har til å trekke til seg elektroner i en kovalent binding Gitt med tall mellom 0,7 og 4. Fluor er det grunnstoffet med høyest elektronegativitet

13 Elektronegativitet Forskjell i elektronegativitet mellom to atomer sier noe om graden av ladningsforskyvning Forskjell i elektronegativet sier noe om typen binding

14 Elektronegativitet - dipoler Noen molekyler er dipoler, dvs. at de har en positivt og en negativt ladd side Molekyler med polar kovalent binding kan være dipoler, avhengig av formen på molekylet

15


Laste ned ppt "Sterke bindinger Bilde inn. Tre typer sterke bindinger Metallbinding: hoder atomene sammen i et metall Ionebinding: holder positive og negative ioner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google