Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVU- og visjonsarbeidet 2013 IVT fakultetsstyre 30.september 2013 Tore Haugen og Tone Merethe Aasen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVU- og visjonsarbeidet 2013 IVT fakultetsstyre 30.september 2013 Tore Haugen og Tone Merethe Aasen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVU- og visjonsarbeidet 2013 IVT fakultetsstyre 30.september 2013 Tore Haugen og Tone Merethe Aasen

2 KDs mandat for KVU pr 24.jan 2013 Dragvoll er underdimensjonert og eksisterende anlegg trenger oppgradering. Kostnadene ved tiltak vil overstige 750 mill. kroner Hvorfor? KVU skal ikke vurdere alle aspekter ved en framtidig utbygging av NTNU … men samtidig vurdere tjenlige løsninger for NTNU i et 50-års perspektiv i lys av NTNUs strategier og utviklingsplaner Ulike alternativer Behov fra mange interessenter inngår i analysen Eventuell nybygging* ferdig innen 10 år fra beslutning Hva? Rambøll gjennomfører KVU innen 31.12.2013 NTNU (og andre) bidrar til utredningsarbeidet Neste fase: KD iverksetter kvalitetssikring - KS1 Hvem?

3 Campusarbeidet 2013 – roller og organisering Styret Rektor Prosjekteier Dekanmøte KD Visjonsgruppen Prosjektleder Tore B. Haugen NTNU fremtidsbilde 2043 KVU dokumentasjon KVU Campus KVU arbeidsgruppe Prosjektleder Tone Merethe Aasen Rambøll Prosjektleder Erik Spilsberg

4 KVU- og visjonsgruppene

5 Hva er en KVU? Vil ha en overordnet vurdering av: – muligheter – samfunnsnytte – kostnader Vil ha vurdert forutsetninger og muligheter – ikke en utbyggingsplan En konseptvalgutredning (KVU) er en overordnet utredning for å avklare hvilket (geografisk) hovedgrep man skal jobbe videre med. Standardisert metodikk med samfunnsøkonomisk utgangspunkt Kvalitetssikres av eksternt firma KVU Kunnskapsdepartementets forventninger

6 Behovsanalyse – behov, strategi/mål og krav Mai Desember Juni JuliAugust September Oktober November Mulighetsstudie – alternative konsept KVU-rapport BEHOV Normative behov Etterspørselsbaserte behov Interessegruppers behov Prosjektutløsende behov MULIGHETSROMMET 0-alternativ Delt løsning Konsentrert løsning Alternativanalyse MÅL Samfunnsmål Effektmål Resultatmål SMARTSMART KRAV Betingelser som skal oppfylles ved gjennomføring Hvordan oppfyller alternativene mål og krav? Prosjektøkonomi (Kostnader investering, drift og vedlikehold) Kvalitet på forskning, utdanning og innovasjon NTNU i byen (Byutvikling og transport) Sammenstilling og forslag til anbefaling Konsistens Rambølls framdriftsplan

7 «Hvor mange?» – en viktig parameter for KVU

8 KVU-konsept handler mye om geografi Det KVU leder til, er et valg av hvor NTNU skal utvikle sine arealer i framtiden

9 Silingskriterier Konseptet er klart i strid med normative behov og krav avledet av behov Konseptet er klart urealistisk Konseptet kan anses som en variant av et annet konsept og gir ikke vesensforskjell i kostnader eller konsekvenser

10 Visjonsprosjektet – «mandatet » Strategiske fremtidsbilder: «Kunnskap for en bedre verden. NTNU – internasjonalt fremragende» Attraktivitet – i alle aspekt Vekst og mobilitet - hvor og hvordan Fleksibilitet og tilpasningsevne Læringsomgivelser, læringsformer og læringstjenester Ledelse og organisering Andre internasjonale trender KVU-arbeidet trenger dessuten gode tanker om: Gap, og virkemidler for å nå en fremtidig ønsket situasjon Alternativer til alternativanalysen Rektor Gunnar Bovim – 6. juni 2013

11 NTNU Visjonsgruppen: Utvikling av scenarier for NTNU campus i et 30 - 50 års perspektiv, basert på: Visjoner og mål for faglig utvikling og profil ved NTNU Ivaretakelse av samfunnsoppdraget og NTNUs nasjonale rolle Internasjonale trender og drivere for utviklingen av universiteter og campusløsninger Strategier og problemstillinger for arbeids- og undervisningsformer på framtidens campus, der det fysiske henger sammen med teknologi og hvordan vi jobber Videreutvikling av NTNU og kunnskapsbyen Trondheim som en attraktiv studieby og arbeidsplass Utvikling av campus og bygninger som kan ivareta behovet for fleksibilitet og tilpasningsevne Utvikling av en mer bærekraftig campus

12 Rammer og drivere som påvirker utviklingen av universitetene, et eksempel* fundamentale endringer av rollen til høyere utdanning, som kilde til og forvaltere og formidlere av kunnskap Massiv økning i tilgjengelig kunnskap “online” skoler må mer enn noen gang konkurrere om studenter og statlige midler Endringer av markeder og offentlig finansiering transformerer måten utdanning formidles og hentes, og måten «verdi» skapes av tilbydere innen høyere utdanning, Digitale teknologier både blant studenter og akademikere styrker muligheter for tettere og viktigere globale partnerskap Global mobilitet øker høyere utdanning vil måtte utvikle tettere relasjoner til privat og offentlig sektor Integrasjon med samfunnet *Basert på: University of the future, Ernst&Young, Australia 2012.

13 Nordiske land Globale endringsdrivere er de samme –Student- og akademikermobilitet –Internasjonalisering –Digitalisering - nett –Markeder og finansiering - Men det finnes store forskjeller –Bærekraft – omgivelser/miljø –Offentlig finansiering av høyere utdanning Færre private konkurrenter –Sosialdemokratisk tradisjon

14 UTDANNING NYSKAPING FORSKNING/ KUNSTNERISK VIRKSOMHET FORMIDLING «Eliteserien» Framtidens NTNU 4 SCENARIOS «Vekst» «Digitalt» «Vekst» «Urban» «Business as usual»

15 Alternativ- analyse – prosjektøkonomi og konsekvenser Alternativ- analyse – prosjektøkonomi og konsekvenser «Eliteserien» «Digitalt» «Vekst» «Business as usual» «Urban» KVU Behovsanalyse – behov, strategi, mål og krav Mulighets- studium VISJONSPROSJEKTET BEHOVSGRUNNLAG For eksempel: -Attraktivitet (for hvem) -Investering i kvalitet (Eliteserien) -Investering i areal (vekst) -Identitet (Urban) -Sentralisert - spredt -Møteplasser - form -Fagenes egenart - arealtyper For eksempel: -Attraktivitet (for hvem) -Investering i kvalitet (Eliteserien) -Investering i areal (vekst) -Identitet (Urban) -Sentralisert - spredt -Møteplasser - form -Fagenes egenart - arealtyper

16 Medvirkning Nyheter via campusweb: www.ntnu.no/campusframtid Interne prosesser ved fakultet og institutt initiert i dekanmøte 3.9. Instituttledersamlinger: 17.september og 8.oktober Invitasjon til bidrag/innspill sendt a rbeidstakerorganisasjoner, Studenttinget,DION Løpende behandling i SESAM Åpne personalmøter: 7.oktober (Dragvoll), 9.oktober (Gløshaugen) Universitetsavisa arrangerer åpent folkemøte 5.november Delta løpende i debatten Innsida: Egen meldingskanal – «Campusutvikling på NTNU» Facebook-gruppe: «Campusutvikling på NTNU» Twitter: Emneknagg: #campusNTNU Epost: «campusfremtid@ntnu.no»

17 Hva tror vi vil være viktig for utviklingen av IVTs fagmiljø i framtiden?


Laste ned ppt "KVU- og visjonsarbeidet 2013 IVT fakultetsstyre 30.september 2013 Tore Haugen og Tone Merethe Aasen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google