Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Forvaltningssamling i Trondheim 23.04. 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Forvaltningssamling i Trondheim 23.04. 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Forvaltningssamling i Trondheim 23.04. 2013

2 Årsrapport 2013 Administrative rutiner, registrering i Saturn Sentrale føringer; sekretariatet, LMD/KLD og sittende regjering Kommunikasjon- synliggjøre resultater av satsingen Nyhetsbrev og nettside Facebook og omtale i media Grafisk profil, skilt Nytt fra sekretariatet

3 Nye maler - bedre samsvar mellom årsrapport og budsjettinnspill Behov for tallfesting Grafiske figurer synliggjør store variasjoner i områdene LMD/KLD godt fornøyd med årets rapport. Får svar på tema som de etterspør. Blir brukt! Jordbruksoppgjøret, Miljøstatusrapport Rapporteringen er arbeidskrevende, men nødvendig for å argumentere for å ha en slik spesiell ordning Ønsker forenkling i rapporteringen. I 2015 mål og måloppnåelse Årsrapport 2013

4 Store variasjoner i de 22 områdene! De nye malene :skiller mellom engangskostnader/investerings- kostnader 61 % og driftskostnader 39 % Mer detaljerte innenfor ulike hovedkategorier Årsrapport forts.

5 Figur viser bevilget beløp fra Utvalgte-rammen til ulike tiltak/miljøformål i alle områder 2013 :

6

7 LMD/KLD opptatt av gode administrative rutiner: Tildeling av midler må foregå på riktig måte. Unngå negativt søkelys. LMD/KLD ønsker ikke midler stående urørt. SLF har i samarbeid med Hilde Holm, Hedmark hatt en grundig gjennomgang i Saturn. Utestående ansvar Udisponerte midler Utgåtte arbeidsfrister Nødvendig å stramme opp der det er mye udisponerte midler og utgåtte arbeidsfrister Lengde på arbeidsfrister? Mulig å korte ned arbeidsfrister på noen tiltak Gode administrative rutiner

8 Utestående ansvar: pågående prosjekter som er gitt tilsagn, men ikke ferdigstilt og ikke utbetalt Hvis summen øker mye, kan det tyde på at arbeidsfrister ikke blir overholdt I overkant av en årsramme er ikke unormalt høyt. Det er ikke uvanlig å gi en arbeidsfrist på 1-3 år. Midlene er bundet opp Det kan oppfattes uheldig at store summer er bundet opp, men ikke utbetalt. Arbeidsfrister må overholdes. 1-eller 3 år? Vurdere kortere arbeidsfrist på ordinære skjøtselstiltak? Omfordele hvis mulig? Kontroll og oppfølging? Utestående ansvar per 31.12.2013 = 16,6 mill

9 2,9 mill. udisponert per 31.12.2013 Sentrale rest: 416 415 kr Fylkene/områdene: 2, 54 mill som ikke var disponert. Dette er uheldig. Ønsker at pengene er i bruk Årsak: Inndratte midler + skilting + (bygnings)-prosjekter på vent + annet 2,9 mill. var udisponert

10 Udisponerte midler

11 Ansvar

12 Utgåtte arbeidsfrister Utgåtte arbeidsfrister april 2014Ansvar april 2014 1 Østfold 85 000 2 Oslo og Akershus 144 775 471 500 4 Hedmark 39 364 1 103 624 5 Oppland 494 600 2 560 752 6 Buskerud 235 350 1 209 372 7 Vestfold - 435 910 8 Telemark - 242 131 9 Aust-Agder 303 010 671 495 10 Vest-Agder 120 038 1 418 539 11 Rogaland 428 750 532 750 12 Hordaland - 249 409 14 Sogn og Fjordane 299 893 872 536 15 Møre og Romsdal 286 677 1 376 989 16 Sør-Trøndelag 29 700 762 151 17 Nord-Trøndelag 216 130 677 816 18 Nordland 120 585 631 213 19 Troms 188 908 20 Finnmark -0 99 SLF -0 2 992 780 13 490 095

13 FMLA : gå igjennom registreringer i fagsystemet jevnlig, minst to ganger i året, kontrollere at utbetalinger er registrert korrekt Dersom det oppdages feil i fagsystem må dette rettes opp Regional forvaltning skal sørge for kvalitetssikring av tiltake. Dersom vilkår brytes, må tilskudd trekkes tilbake Frist til 1.juni 2014. Redegjøre for udisponerte midler, utgåtte arbeidsfrister og utestående ansvar. Bestilling kommer på e-post innen kort tid Budsjett 2015: Udisponerte midler hos fylket kan bli trukket tilbake og omfordelt sentralt Fylker som ikke følger opp utgåtte arbeidsfrister kan få en mindre tildeling OBS: Nye rutiner i registrering i fagsystem Fom. 2014 benyttes kun Forskriftstype 630 hjemmelsnr. 02 Obs: ved utgåtte arbeidsfrister og inndratte midler i hjemmelsnr 01 Kontakt Hilde Holm, dersom noe er problematisk ved registrering i Saturn. FMLA rapporterer innen 1. juni 2014

14 Årsrapporten viser mye aktivitet i områdene – bør formidles Synliggjøre resultater av tiltak! Bruk av grafisk profil i alle aktuelle sammenhenger Forventinger om skilting i 2014 Facebook – lukket gruppe (12 medl.) og åpen side (383 følgere) Omtale i media, arrangement, eks utstilling på Vest- Lista Refotografering Oslo, Buskerud, Oppland og Rogaland + Akershus (2013) Kommunikasjon og profilering

15

16

17 Ingen ambisjon om nyhetsside Gir rimelig god informasjon om ordningen Oppdateres 2 ganger i året Ønsker oppdaterte tekster og flere bilder fra fylkene/områdene som viser aktivitet Lenke info: Fylker/områder med egne sider (eks Nordherad, Steinsletta) Neste frist oppdatering nettsiden1.juni (e-post kommer) Nyhetsbrev: 2 ganger i året. Innspill fra områdene, hva skjer, kommende arrangement? Frist 7.mai Nettsiden og nyhetsbrev

18


Laste ned ppt "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Forvaltningssamling i Trondheim 23.04. 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google