Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom på rett spor Innovasjonsprosjektet ”morgendagens dagtilbud” Innovasjonsprosjektet ”morgendagens dagtilbud”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom på rett spor Innovasjonsprosjektet ”morgendagens dagtilbud” Innovasjonsprosjektet ”morgendagens dagtilbud”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom på rett spor Innovasjonsprosjektet ”morgendagens dagtilbud” Innovasjonsprosjektet ”morgendagens dagtilbud”

2 BEHOV 20 - 30 ungdommer i målgruppen, står i dag uten dagtilbud Ca 80% gutter Ca 20% jenter Samfunnskostnad pr person: 40 mill over livsløpet (NTNU) VerdighetVerdighet

3 FLEKKEFJORDBANEN FLEKKEFJORDBANEN

4 Løsningens verdi for brukeren Verdighet Sosial kompetanse Helse Mestring Samfunnsnytte Meningsfylt hverdag Kvalifisere til selvforsørgelse

5 Andres erfaringer Englevakten jobb (Flekkefjord) Flekkefjordbanens Venner

6 Implementering ”Ung, ikke ufør” er i gang – PILOT 2 miljøarbeidere - 50% hver 4 - 6 brukerplasser Utrulling 1. sept. Oppskalering våren 2015

7 Team

8 Samfunnsnytte: 20 - 30 ungdommer som i dag står uten dagtilbud innenfor prosjektets målgruppe NTNU: Livsløp utenfor arbeidslivet minst 40,0 mill 1.200.000.000,- Samlet kostnad: 1.200.000.000,- dersom disse blir varig uføre. Bieffekt: Kulturminnevern / Turisme

9 Kostnader: Prosjektets kostnad første år Et årsverk650.000,- Øvrige kostnader200.000,- Finansiering: FK: Arbeidsgiver / Budsjettering NAV: Tilskudd / prosjektmidler JBV: Finansiering / tjenestemottaker FBV: Tilrettelegger / tjenestemottaker

10

11

12 Veien videre: Momentor Momentor gis i oppdrag å ta prosjektet videre Fra ide til realisering Takk for oppmerksomheten – lykke til !


Laste ned ppt "Ungdom på rett spor Innovasjonsprosjektet ”morgendagens dagtilbud” Innovasjonsprosjektet ”morgendagens dagtilbud”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google