Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Martin Larsen Hirth Ingrid Cecilia Holthe Jostein Ryssevik Ingrid Cecilia Holthe Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Nøkkeltall for den maritime næringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Martin Larsen Hirth Ingrid Cecilia Holthe Jostein Ryssevik Ingrid Cecilia Holthe Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Nøkkeltall for den maritime næringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Martin Larsen Hirth Ingrid Cecilia Holthe Jostein Ryssevik Ingrid Cecilia Holthe Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet 2010 Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Jostein Ryssevik Asle Høgestøl

2 Målsettinger for arbeidet Utvikle autorative nøkkeltall basert på anerkjente og grundig dokumenterte data og metoder Presisjon – utvikle tall som gir mening og er nøyaktige i en regional kontekst Sammenlignbarhet – mellom næringer og geografiske områder/nivåer Reproduserbarhet – utvikle tall som forholdsvis enkelt lar seg oppdatere med nye årganger

3 Nøkkeltall - datatilfang ansatte, omsetning, resultat, verdiskapning (driftsresultat + lønnskostnader) eksport, antall nyetablerte virksomheter de siste fem år Alle nøkkeltall utenom eksport og nyeetableringer er hentet fra Foretaks- og bedriftsregisteret. Dette er detaljerte bakgrunnsdata om bedrifter, inkludert årsregnskapsdata (datauttrekk fra Ravninfo.no) På bakgrunn av disse dataene på foretaksnivå, har vi beregnet nøkkeltall med aggregert informasjon for alle relevante geografiske nivå Nyetableringer: spesialuttrekk fra Statistisk Sentralbyrå Eksport: Statistisk Sentralbyrå

4 Utfordringer Klynge versus næring: Bedrifter er registrert på næringskoder (NACE) basert på bransjetenkning – dette samsvarer ikke alltid med en klyngeperspektiv hvor alle bedrifter med en naturlig plass i klyngens verdikjede bør være med Hovedkontorproblemet: Alle økonomiske tall registrert på foretakets hovedkontor selv om de har betydelige aktiviteter i lokalavdelinger andre steder i landet. Enkeltmannsforetak: Leverer ikke regnskapstall Eksport: SSBs statistikkgrunnlag mangelfullt og ikke direkte relaterbart til næringskoder.

5 To sett av nøkkeltall Sammenligningstall basert på data fra foretak aggregert opp fra hele næringskoder (NACE) fordelt geografisk etter foretakets juridiske adresse (dvs. hovedkontorets beliggenhet) Presisjonstall tilføring av selskap fra andre næringskoder (NACE) som i en vesentlig grad er en del av den maritime nærings verdikjede (eksempel: IT-selskap, finansielle og juridiske tjenester etc.) fordeling av økonomiske nøkkeltall mellom hovedkontor og avdelinger i andre deler av landet

6 Manuell identifikasjon av selskap fra andre næringskoder Nødvendig for å gi en helt korrekt fremstilling av næringen på Vestlandet Bygger på næringskodene Kilder for manuell identifikasjon: Proff bedriftsdatabase, Nortrade – Eksportportal, Piscus-register, Lloyds Maritime Encyclopedia Store endringer i forhold til nøkkeltall basert utelukkende på næringskoder Identifisert over 400 foretak på Vestlandet Kun gjennomført for vestlandsfylkene Presisjonstallene er derfor ikke direkte samenlignbare med tall fra resten av landet.

7 Løsning på hovedkontor- problematikken En rekke foretak har hovedkontor utenfor Vestlandet, men en betydelig næringsaktivitet i regionen Problematikken går begge veier – vestlandsfirma med stor aktivitet i andre deler av landet Løsning: Ved hjelp av tall over ansatte på bedriftsnivå (fra SSB), har vi beregnet vekter for hvor stor del av et konserns aktivitet som er lokalisert på ulike steder. De økonomiske nøkkeltallene for hvert konsern (som omsetning, verdiskaping o.l.) er deretter fordelt geografisk med utgangspunkt i disse vektene Identifisert og estimert nøkkeltall for 327 foretak med hovedkontorproblematikk For å kontrollere for omvendt hovedkontorproblematikk, har vi gjennomgått de 20 største foretakene i hvert av vestlandsfylkene innenfor hver klynge med samme metode.

8 Bruksområder for tallsettene Sammenligningstall Gir en objektiv sammenligning mellom geografiske områder Brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner Nøkkeltall med kvalitative justeringer – Presisjonstall Bedre egnet til klyngebeskrivelse, men kvalitative justeringer gjør tallene mer subjektive Gir en presis beskrivelse av næringsklyngen på Vestlandet Kan benyttes til sammenligninger på tvers av fylke eller andre geografier internt på Vestlandet Kan ikke brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner, men…… Kan i noen grad sammenlignes med andre undersøkelser basert på tilsvarende metodikk

9 Næring, klynger og undergrupper Maritim næring Maritim klynge (inkl maritim virksomhet i petroliumssektoren) Marin klynge Rederi Verft Tjesteleverandører Utstyrsprodusenter Foredling Salg Tjesteleverandører Utstyrsprodusenter Fiske Oppdrett

10 Hva vi har levert Rapport Alle grunndata i Excel-format Verktøy for beregning og visualisering

11 Den maritime næringen - sammenlignsingstall Vestlandet% av Norge Ansatte ,6 % Omsetning ,8 % Verdiskaping ,5 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,6 %

12 Maritim næring – Sammenligningstall fordelt på fylke Rogaland% av Norge Ansatte ,5 % Omsetning ,1 % Verdiskaping ,0 % Driftsresultat Årsresultat Foretak1 6038,0 % Hordaland% av Norge Ansatte ,9 % Omsetning ,6 % Verdiskaping ,5 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,6 % Sogn og Fjordane% av Norge Ansatte4 4154,0 % Omsetning ,0 % Verdiskaping ,5 % Driftsresultat Årsresultat Foretak8964,4 % Møre og Romsdal% av Norge Ansatte ,3 % Omsetning ,0 % Verdiskaping ,5 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,6 %

13 Den maritime næringen - presisjonstall Vestlandet Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak7 660

14 Maritim næring – Presisjonstall Rogaland Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak1 714 Hordaland Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak2 541 Sogn og Fjordane Ansatte4 416 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak921 Møre og Romsdal Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak2 484

15 Maritim næring – verdiskaping og lønn per ansatt

16 Nyetableringer – Maritim næring Antall Norge Vestlandet Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal NorgeVestlandetRogalandHordalandS&FM&R VestlandetRogalandHordalandS&FM&R %9 %16 %5 %13 % %9 %14 %5 %13 % %11 %16 %5 %11 % %12 %14 %4 %13 % %8 %14 %4 %13 % %7 %14 %4 %15 % %7 %19 %3 %12 %

17 Maritim klynge SammenligningstallPresisjonstall Vestlandet% av Norge Ansatte ,3 % Omsetning ,8 % Verdiskaping ,5 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,6 % Vestlandet Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak3 474

18 Maritim klynge - presisjonstall Rogaland Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak985 Hordaland Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak1 441 Sogn og Fjordane Ansatte2 840 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak258 Møre og Romsdal Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak790

19 Omsetning maritim klynge

20 Verdiskaping maritim klynge

21 Marin klynge SammenligningstallPresisjonstall Vestlandet% av Norge Ansatte ,2 % Omsetning ,9 % Verdiskaping ,5 % Driftsresultat Årsresultat Foretak ,3 % Vestlandet Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak4 346

22 Marin klynge - presisjonstall Rogaland Ansatte2 199 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak756 Hordaland Ansatte4 129 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak1 166 Sogn og Fjordane Ansatte1 832 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak680 Møre og Romsdal Ansatte5 424 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak1 744

23 Omsetning marin klynge

24 Verdiskaping marin klynge

25 Eksportverdi fisk og fiskevarer , alle tall i millioner


Laste ned ppt "Martin Larsen Hirth Ingrid Cecilia Holthe Jostein Ryssevik Ingrid Cecilia Holthe Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Nøkkeltall for den maritime næringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google