Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon. Pensjonspremie Pensjonspremien føres i driftsregnskapet Beregnes i prosent av den enkeltes lønn %-satsen har gått gradvis ned siden 2009 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon. Pensjonspremie Pensjonspremien føres i driftsregnskapet Beregnes i prosent av den enkeltes lønn %-satsen har gått gradvis ned siden 2009 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon

2 Pensjonspremie Pensjonspremien føres i driftsregnskapet Beregnes i prosent av den enkeltes lønn %-satsen har gått gradvis ned siden 2009 2009 – 21,2% 2010 – 18,2% 2011 – 17,0%

3 Pensjon Pensjonspremien skal dekke: Arbeidsgivers andel til pensjon for ansatte i arbeid AFP 62 – 64 år AFP 65 – 67 år Alders- og uførepensjoner Administrasjonskostnader

4 Pensjonskostnad Kommunenes pensjonskostnad er det som ved årets slutt føres i regnskapet, og dermed påvirker regnskapsresultatet Pensjonskostnaden beregnes, og fastsettes av sentrale myndigheter Differansen mellom pensjonspremien og pensjonskostnaden = Premieavvik Premieavvik er ikke en inntekt, men kan sammenlignes med penger kommunen ”låner” av seg selv Premieavvik må ”tilbakebetales” med like store ”avdrag” hvert år i 15 år

5 Pensjonskostnad Pensjonspremien er i perioden 2009 til 2011 redusert med 3,7 mill Premieavviket har derimot utviklet seg negativt med 10,2 mill fra 2009 til 2011 sett i forhold til budsjett Amortifisert premieavvik har samme utvikling med 2,7 mill i negativ retning Netto virkning av elementene er negativ for regnskapsresultatet, til tross for positiv utvikling av pensjonspremien

6 Pensjonskostnad 2009 og 2010 Etter siste beregninger fra Storebrand ser det ut til at premieavviket i 2009 ble minst 8 mill for høyt, og må sannsynligvis korrigeres i 2010 Beregningene viser også at budsjettert premieavvik for 2010 også er 4,6 mill for høyt Årsaken er at ikke alle overføringer og opplysninger fra KLP var overført til Storebrand på tidspunktet hvor regnskapet for 2009 ble avsluttet, og prognosen for 2010 ble laget

7 Oppsummering 2009, 2010 og 2011 Overskuddet for 2009 ble ca 8 mill for stort 8 mill i feilberegning for 2009 må sannsynligvis korrigeres i 2010. Dette er ikke budsjettert, og vil ha negativ virkning på regnskapsresultatet Samme feil gir i tillegg negativ virkning i forhold til budsjett for 2010 med 4,6 mill Totalt negativt utslag på resultatet for 2010 ser ut til å bli 12,6 mill 8 mill i korrigering i 2010 vil gi 533’ mindre i amortifisert premieavvik i 2011, og i årene framover

8 Hva kan vi påvirke? I og med at beslutningene knyttet til pensjon fattes av andre enn kommunens egne organer er det begrenset hvor mye det er mulig å påvirke kostnadene Det området det er mulig og gjøre noe med er antall personer som velger å gå av med pensjon før fylte 67 år AFP-pensjon fra 62 til 64 år er det området hvor kommunen kan styre utgiftene direkte Kongsvinger kommune betaler selv 70% av det en AFP- pensjonist tjente da vedkommende var i jobb Dersom 50 % av potensielle 62 – 64 åringene går av pensjon i 2016 vil Kongsvinger kommunes kostnad for denne gruppa være ca 10 mill

9 Prognose fra Storebrand

10


Laste ned ppt "Pensjon. Pensjonspremie Pensjonspremien føres i driftsregnskapet Beregnes i prosent av den enkeltes lønn %-satsen har gått gradvis ned siden 2009 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google