Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstrinn i utvikling Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstrinn i utvikling Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstrinn i utvikling Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole

2 Hva er Ungdomstrinn i utvikling? Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing og alle skoler med ungdomstrinn får tilbud om å delta Skolene som deltar jobber med ett eller flere satsingsområder Satsingsområdene er lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdighet, og klasseledelse Arbeidet skal øke motivasjon for læring og styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, sikre god klasseledelse og vurderingspraksis

3 Hva er grunnleggende ferdigheter? Grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv I Kunnskapsløftet er disse definert som muntlige ferdigheter å kunne skrive å kunne lese å kunne regne digitale ferdigheter

4 Hva er grunnleggende ferdigheter? Grunnleggende ferdigheter skal utvikles som en del av kompetansen i alle fag og på fagenes egne premisser Alle lærere skal legge til rette for at det skjer en utvikling av ferdighetene hos elevene gjennom hele opplæringsløpet

5 Hva er skolebasert kompetanseutvikling? Innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid -Utdanningsdirektoratet 2012 Arbeidsmåten kjennetegnes av kollektiv innsats og innsats over tid

6 Hvordan arbeider vi på skolen vår? Vi har valgt regning som grunnleggende ferdighet som vårt satsingsområde Hvem jobber med satsingen på skolen vår? Utviklingsveileder Inger Sofie Berge Hurlen og faglig samarbeidspartner innen regning/matematisk kompetanse Morten Søyland Kristiansen ansatt ved Universitetet i Stavanger, er satt til å veilede oss i dette arbeidet. Ressurslærer for Tastarustå og Gautesete er Anne Grete Tjelta de Boer. Hun er den faglige støttespilleren og har som primæroppgave å støtte lærere i utviklingsarbeidet.

7 Regning som grunnleggende ferdighet Å kunne regne i et fag handler for eksempel om å kunne sette seg inn i og trekke slutninger fra tekster, bilder, figurer, grafer og tabeller med matematisk innhold. Elevene skal bruke regning for å utvikle kompetanse i de ulike fagene.

8 Hvordan arbeider vi med regning i alle fag? Faglig kompetanseheving i felles kollegium Bli kjent med hvor matematisk kompetanse kan gjenkjennes og brukes til større forståelse i alle fag Drøfting og samarbeid om praktiske og varierte undervisningsopplegg som fremmer elevenes læring Vi har dette som fokus på lagmøter, fagmøter og fellesmøter ]

9 Vurdering for læring - et gjennomgående tema Ungdomsskoleelever har rett til tilbakemeldinger som hjelper dem videre i læringsarbeidet, og de skal vite hva som er målet med opplæringen Elevene skal få vite hva de vurderes etter slik at de vet hva som forventes av dem Elevene skal få øvelse i å vurdere egne prestasjoner og være aktivt med i vurderingsarbeidet

10 Skole og hjem - hva kan vi gjøre sammen? Involvere ungdommene i beregninger som dukker opp i hverdagen. Så som: Overslag på handling Tabeller på buss, tog på reiser Valuta omregning på reiser til utland Diskusjon omkring statistikker som kommer i aviser, nyheter Komme med innspill og tilbakemeldinger (delta aktivt i foreldremøter, utviklingssamtaler)

11 Oppsummering Gjennom arbeidet med Ungdomstrinn i utvikling skal vi gi elevene en enda mer motiverende og praktisk skolehverdag Hvordan vil dere foreldre merke dette? [gi eksempler på hva foreldrene kan forvente seg å merke av skolens arbeid, og hva de kan spørre elevene om for å følge opp hjemme]


Laste ned ppt "Ungdomstrinn i utvikling Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved vår skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google