Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statusinformasjon til Aurskog-Høland kommunestyre 08.02.16 Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statusinformasjon til Aurskog-Høland kommunestyre 08.02.16 Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nrbr.no Statusinformasjon til Aurskog-Høland kommunestyre 08.02.16 Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef

2 Brannsamarbeid mellom 8 kommuner på nedre Romerike, (inkl. Rømskog i Østfold) Ca. 175 000 innbyggere (Norges 6. største brann- og redningsvesen) 7 brannstasjoner 192 ansatte NRBR IKS www.nrbr.no

3 NRBR IKS Brannvesen for kommunene Nittedal, Fet, Sørum, Lørenskog, Skedsmo, Aurskog-Høland og Rælingen Rømskog kjøper tjenesten direkte fra NRBR Gjerdrum kommune kjøper førsteinnsats Bistandsavtaler med nabobrannvesen Ansvaret for drift av Romerike 110-sentral (14 kommuner) Vertsbrannvesen for IUA region 2 (19 kommuner) Distriktslager for Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt er lokalisert på Skedsmokorset brannstasjon Representerer brann- og redning i politimesterens redningsledelse (vertskommune) enn så lenge

4 www.nrbr.no NRBR IKS Kommunestyrene Representantskapet Styret Brann- og redningssjef Operativ avdeling Romerike 110- sentral Forebyggende avdeling Stab

5 www.nrbr.no

6 Hva jobber vi med Strategier, mål og handlingsplaner Lederutvikling Prosjektledere/prosjekthåndbok Ressurs- og kompetansekartlegging Etablering av fagansvarlige Utstyrsutvikling Øvelse/trening HMS Bruk av elektronisk «verktøy» Etikk Viderutvikling av internkontrollsystemet

7 www.nrbr.no Ny forbyggende forskrift Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper Rapportering (BRIS) – Statistikk (152 utr. i A-H, 5 i Rømskog) ROS-analysen  Kasernert stasjon øst for Glomma Nytt adm.bygg 110-sentralen (nytt politidistrikt) «Brannstudien» - konsekvenser Romeriksporten Nye lokaler Løken Viktige prosesser

8 www.nrbr.no Kompetansemessige og/eller økonomiske fordeler Utvidet brannsamarbeid Hovedmål/krav

9 www.nrbr.no Stordriftsfordel feiing og service Adm. kostnader deles på flere Redusert pensjonskostnad Kostnadseffektiv bruk av operative ressurser Eksempler:  Vi tar årskontroll på alt røykdykkerutstyr selv  Vi har spart inn på lisensbruk i forbindelse med nødnettradioer  Koordinering heltid/deltid Ressursforskyving ved store oppdrag Fordeling av materiell og utstyr etter behov Økonomiske fordeler

10 www.nrbr.no Lederututvikling og «kompetanseflyt» Spisskompetanse på alle viktige områder Grunnkurs deltid i egen regi LKK Lederkurs deltid planlegges i egen regi LKK Kompetansemessige fordeler

11 www.nrbr.no Større og mer effektiv slagkraft er synliggjort gjennom håndtering av hendelser Effektiv bruk av totale ressurser (IKT, samhandling) Kontinuerlig organisasjonsutvikling Jobbe profesjonelt med fokus på høy servicekompetanse Status

12 www.nrbr.no


Laste ned ppt "Statusinformasjon til Aurskog-Høland kommunestyre 08.02.16 Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google