Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyderkonferanse 28.10.13 Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyderkonferanse 28.10.13 Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyderkonferanse 28.10.13 Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF

2 Informasjon i fire deler: 1.Bakgrunn for ny utlysning 2.Formålet 3.Generell informasjon 4.Konkurransereglene Spørsmål og svar

3 Bakgrunn for ny utlysning

4 Avlyst anbudskonkurranse 2012/13 Uten avtale på kommunal kjøring i kommunene Stavanger, Sandnes og Randaberg Fra 1. mars har disse gått som enkeltoppgjør Øvrige avtaler ble forlenget til mars 2014

5 Formålet

6 Det er behov for avtaler på pasienttransport gjeldende for pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transportmidler Resultatet av avtalene må sørge for at pasientene får best mulig service og kommer i tide til behandling Resultatet av avtalene må være kostnadsmessig forsvarlig – ikke høyere enn markedspris Resultatet av avtalene må kunne ivareta foretakets omdømme Krav fra myndigheter (bla HELFO) må ivaretas Definerte behov for foretaket

7 Foretaket erkjenner behov for endringer i forhold til forrige anbud, særlig i sentrumsområder Sentrale leverandører har gitt signaler om at faktureringsavtale er ønskelig Helseforetaket ønsker en viss grad av valgfrihet for pasientene HMS-situasjonen på Pasientreiser Hensyn til følgende

8 Generell informasjon

9 Én type avtale for «hele pakken» ikke forsvarlig ut fra foretakets definerte behov – derfor flere avtaler: 1.Faktureringsavtale, for kommunal kjøring i kommunene på Nord-Jæren som er unntatt maksimalprisforskriften + Egersund 2.Ytterligere 2 avtaler kunngjøres 18. november Anbefalinger/konklusjoner

10 Sentralt poeng: Mest mulig av midlene som overføres til helseforetakene skal benyttes til aktiv pasientbehandling Stort fokus på dette også fremover

11 Ved forståelsen og tolkning av avtalen vil hensynet til pasientene veie tungt

12 Konkurranseregler

13 Konkurranseregler, del I REGLER FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del III Ikke akutt pasienttransport - Faktureringsavtale for levering til Helse Stavanger HF Saksnr. 2013/3566

14 Tjenestens innhold skiller seg vesentlig fra tidligere avtaler på pasienttransport. Systemet for fakturahåndtering og innsendelse av dokumentasjon vil bli vesentlig endret. Faktureringsavtale

15 Pasient med rekvisisjon bestiller selv drosje på vanlig vis, som vanlig kunde. PASIENTEN ER KUNDEN. Leverandøren krever inn egenandel Pasienten har ikke øvrige utlegg og ikke papirarbeid i forbindelse med enkeltoppgjør Leverandøren fakturerer Helse Stavanger for kostnadene etter markedspris minus rabatt Konkurranse på rabatt på markedspris Avviksoppfølging skjer mellom kunde (pasient) og drosjeselskap etter leverandørens retningslinjer forts. Faktureringsavtale


Laste ned ppt "Tilbyderkonferanse 28.10.13 Ikke-akutt pasienttransport for Helse Stavanger HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google