Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon - Filmtreff Ringen 9.oktober 2012. Aurora kino IKS  Interkommunalt selskap (IKS)  Fusjon av de kommunale foretakene Tromsø kino KF og Alta.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon - Filmtreff Ringen 9.oktober 2012. Aurora kino IKS  Interkommunalt selskap (IKS)  Fusjon av de kommunale foretakene Tromsø kino KF og Alta."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon - Filmtreff Ringen 9.oktober 2012

2 Aurora kino IKS  Interkommunalt selskap (IKS)  Fusjon av de kommunale foretakene Tromsø kino KF og Alta kino KF  Selskapet stiftet juni 2007  Overtok kinodriften i Tromsø og Alta 1.august 2007

3 Aurora kino IKS  Kirkenes med fra 1.januar 2009  Sør-Varanger kommune inn på eiersiden  Overtok driften i Narvik fra 1.april 2010 gjennom anbudskonkurranse  Narvik kommune ikke med på eiersiden

4 Aurora kino IKS  I 2010 opprettet vi driftsavdelingen Aurora Billett  Formidler kulturbilletter for ulike kulturaktører i regionen, med basis i kinoenes billettutsalg.

5 Aurora kino IKS

6  Aurora kino IKS står for 45 % av det samlede kinobesøket i Nord Norge, ca 3 % på landsbasis.  Aurora Billett formidlet 160.000 kulturbilletter i 2011, for rundt 40 aktører. 29,3 mill i klientomsetning. Gir merinntekt til kinoavdelingene.

7 Aurora kino IKS

8 Samordningsgevinster (fra prospektet for selskapsdannelsen, 2007): - RasjonaliseringEn samordning gir grunnlag for en effektivisering av administrative oppgaver, støttefunksjoner og kjøpte tjenester. - Profesjonalisering Større administrativt volum danner grunnlag for mer spesialiserte fagstillinger og oppgaver. - Kompetanse Danne et kinofaglig kompetansemiljø. - MarkedsposisjonEn samordning styrker markedsposisjonen, og bidrar til at selskapet tas mer seriøst. - Merkantilt Merkantile gevinster styrkes; Samkjøpsgevinster, bedre forhandlingsstyrke, felles varelager og mer effektive distribusjonslinjer.

9 Aurora kino IKS Kinosjefen på en liten eller mellomstor kino må ofte være en tusenkunstner som behersker svært mange ulike fagfelt (filmfaglig, markedsføring, økonomi og budsjettering, regnskap, personalledelse, kommunal saksbehandling, etc. etc). Ved en slik samordning har vi kunne opprette fagstillinger innen disse fagfeltene, som fungerer som støttefunksjoner mot kinosjefene.

10 Aurora kino IKS Kinosjefen rapporterer til, og samhandler med et ”kinomiljø”, som vet hva som er viktig for kinodrift, og ikke til en kommunal forvaltning.

11 Aurora kino IKS Ved å sentralisere mye av ”rutinearbeidet”, frigjøres tid for kinosjefen til å arbeide med de tingene som er viktig at ivaretas lokalt, slik som:  Markedsføring av kinoen og kinotilbudet  Kinoens ansikt utad  Arbeide med nye tilbud, kontakt med brukergrupper  Personalledelse

12 Aurora kino IKS Hva skiller Aurora kino IKS fra de andre kinokjedene?  Driftskommunene er eiere av selskapet. ”Fusjon” av kommunale foretak /virksomheter De har dermed ikke satt ut kinodriften, men samordnet denne for å oppnå stordriftsfordeler. Ansvarliggjør eierne på godt og vondt


Laste ned ppt "Presentasjon - Filmtreff Ringen 9.oktober 2012. Aurora kino IKS  Interkommunalt selskap (IKS)  Fusjon av de kommunale foretakene Tromsø kino KF og Alta."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google