Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen. Agenda Velkommen og presentasjonsrunde Mandat LMU og SKU, ved Kari Kort gjennomgang Hva skiller utvalgene/ hvor er fellesnevnerne? Drøfting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen. Agenda Velkommen og presentasjonsrunde Mandat LMU og SKU, ved Kari Kort gjennomgang Hva skiller utvalgene/ hvor er fellesnevnerne? Drøfting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen

2 Agenda Velkommen og presentasjonsrunde Mandat LMU og SKU, ved Kari Kort gjennomgang Hva skiller utvalgene/ hvor er fellesnevnerne? Drøfting Den pågående strategiprosessen, ved Arnulf Orientering om prosessen Bestillingsdokumentet til utvalgene Hvilke områder er det naturlig for utvalgene å vektlegge –Hver for seg –Samlet Drøfting

3 Kl. 10.00 Utvalgene går hver for seg for å drøfte innspill til HiSTs Fremtidige strategiske dokument? Hvor vil og skal vi? Hvilke utfordringer har vi? 11.30 Felles lunsj Evaluering og fremtidig møtebehov

4 Studie- og kvalitetsutvalg (SKU) SKU er rådgivende organ overfor rektor. SKU skal bidra til å styrke det systematiske arbeid og videreutvikle høgskolens studiekvalitet. Utvalget skal: være pådriver for forankring, samordning og videreutvikling av studiekvalitetsarbeid ·utarbeide forslag til plan- og rapportering innen studiekvalitet på virksomhetsnivå initiere avdelings- og seksjonsovergripende kvalitetsarbeid gi tilrådning før rektors fastsetting av fag- og studieplaner innen studier på over 60 studiepoeng gi råd i andre overordnede, strategiske spørsmål knyttet til utdanning og utdanningskvalitet

5 Mandat LMU, et lovpålagt organ. Studentens AMU? Læringsmiljøutvalget skal ta opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø og som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. Fysiske forhold - at lokaler, adkomstveier, trapper m.v. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives - at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet - at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige - at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås - at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges - at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse - at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen - at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn - at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.

6 Psykososiale forhold i den tiden studentene er tilknyttet institusjonen Velferds- og studentsosiale forhold Læringsmiljøutvalget skal kunne påpeke og foreslå holdningsskapende tiltak for å få til gode relasjoner mellom studentene og mellom studenter og ansatte på lærestedet. Læringsmiljøutvalget har et spesielt ansvar for å følge opp Handlingsplanen for tilrettelegging for funksjonshemmede studenter ved HiST og rapportere om tiltak. Læringsmiljøutvalgets arbeid skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne systemer for kvalitetssikring. Læringsmiljøutvalget er ikke en iverksettende enhet, og alle forslag /vedtak om konkrete tiltak må oversendes styret eller høgskoledirektøren. Læringsmiljøutvalget skal rapportere årlig til styret, som har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø..

7 LMU Læringsmiljø i vid betydning SKU Studiekvalitet utdanningskvalitet

8 Fra LMUs handlingsplan Avklare grenseoppgangen ift ansvar mellom SKU og LMU Oppfølging av resultatene fra inntakskvalitetsundersøkelse Følge med i utviklingen omkring de interne studiekvalitetsundersøkelsene i HiST som direkte eller indirekte angår læringsmiljø Profilere læringsmiljø- og studiekvalitetsprisen ( Studiekvalitetsdagen blir 15.september) Handlingsplan for helse- og trivselsundersøkelsen (HOT) følges opp Tilrettelegge for bruk av studenters private PC/laptop. Påse at det blir etablert et elektronisk avvikssystem som er enkelt i bruk ( i samarbeid med SKU)

9 Hva skiller? SKU har hovedfokus på læringsutbytte og kvalitet i den sammenheng – faglig fokus LMU konsentrerer som om det andre, som kan være hemmende i forhold t læringsutbytte, hvis det ikke fungerer –fysisk og psykososialt miljø, rammevilkår –kommunikasjon, helse –velferd (grenseoppgangen mot SiT)

10 Naturlig treffpunkt Undersøkelser –Fakta om studentenes totale situasjon ( eksempel fra AMMT) –Tiltakssida – noe ulikt fokus Annet –Strategiprosessen –Vi skal utarbeide et nytt måldokument for HiST


Laste ned ppt "Velkommen. Agenda Velkommen og presentasjonsrunde Mandat LMU og SKU, ved Kari Kort gjennomgang Hva skiller utvalgene/ hvor er fellesnevnerne? Drøfting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google