Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling i Vrådal nov. 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling i Vrådal nov. 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.telemark.no Rådgiversamling i Vrådal nov. 2015

2 www.telemark.no Inntakskontoret som forvaltningsorgan: Opplæringsloven Kapittel 3. Vidaregåande opplæring Forskrift til opplæringslova - Kapittel 6. Inntak til vidaregåande opplæring Lokal forskrift om inntak og formidling - for Telemark fylkeskommune Finnes her: https://lovdata.no/dokument/OV/for skrift/2014-06-18-905 https://lovdata.no/dokument/OV/for skrift/2014-06-18-905

3 www.telemark.no Lokal inntaksforskrift Hjemlet i kapittel 6 - § 6-2.Lokal forskrift om inntak Ny revidert lokal inntaksforskrift blir vedtatt i fylkestinget den 10.12.2015. De viktigste endringene som er foreslått: § 5. Behandling av for sent innkomne søknader – åpner Vigo.no § 6 Endring av utdanningsvalg kan skje én gang innen 15. april. Etter 15. april kan søknaden endres bare ved særlig tungtveiende grunner som må dokumenteres. § 10. Utvidelse av retten til tre års opplæring og fristen på fem år til å fullføre § 11. Reservasjon av skoleplass § 14. Valg av skole og utdanningsprogram/programområde nærskoleprisippet + spesielle regler § 16. Skoleplass i et annet fylke: ……….. Søkere med ungdomsrett fra Nissedal og utkanten av Fyresdal kan søke skoleplass i Aust-Agder uavhengig av om utdanningsprogrammet finnes i Telemark.

4 www.telemark.no Utvidet tid – ulike begreper Hovedregel Opplæringsloven, § 3-1, sier at «ungdom…har etter søknad rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring. …Heile retten må normalt takast ut i løpet av ein samanhengande periode på fem år, eller seks år når opplæringa heilt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innan utgangen av det året vedkommande fyller 24 år. Det betyr at alle ungdommene har rett på 3 år med videregående opplæring og denne skal tas ut innen 5 eller 6 år fra de har startet på opplæringen.

5 www.telemark.no Utvidet tid i videregående opplæring Elever med rett til spesialundervisning Elev som etter reglene i Opplæringlovens § 5 har rett til spesialundervisning, har rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra, når eleven trenger det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte, jmfr. Opplæringsloven, §3-1. Rutine: Skolen gjør vedtak om utvidet tid etter Forskrift for opplæringsloven § 6-19/ § 6-32 på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Felles mal for enkeltvedta skal brukes av skolene (under utarbeidelse, administrasjon). Unntak: Telemark fylkeskommune ved administrasjonen gjør vedtak om utvidet tid for de som søker 4. eller 5. opplæringsår på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Søknadsfrist: Alle søker i Vigo til 1. februar på fortrinn etter Forskrift for opplæringsloven § 6-19/ § 6-32. Elever med rett til opplæring på tegnspråk/punktskrift/særskilt språkopplæring Rett til to år ekstra opplæring gjelder også for elever som har rett til opplæring i og på tegnspråk etter Opplæringsloven, § 3-9. Elever med rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 eller rett til særskilt språkopplæring etter § 3-12. Kravet om sakkyndig vurdering gjelder ikke for elever med rett til særskilt språkopplæring etter § 3-12. Søknadsfrist: Alle søker i Vigo til 1. februar på fortrinn etter Forskrift for opplæringsloven § 6-18 og § 6-8b.

6 www.telemark.no Utvidet tid i videregående opplæring forts… Elever som slutter etter 1.november Når elever må avslutte skoleåret etter 1. november av årsaker som sykdom, skade, militærtjeneste, graviditet og andre tvingende grunner, kan det søkes til fylkeskommunen om utvidet rett i elevens siste år med rett. Det kan også søkes om reservasjon av skoleplassen for året etter på samme utdanningsprogram/programområde som de gikk på. Rutine: Dokumentasjon sendes til administrasjonen, Telemark fylkeskommune. Søknadsfrist: Alle søker i Vigo 1. februar på individuell behandling §6-25/ §6-38. Elever på Vg1/ Vg2/ Vg3 over to år og uten spesialundervisning Det kan være elever som har behov for å ta Vg1/ Vg2/ Vg3 over to år og som ikke har behov for spesialundervisning. Det må være tungtveiende grunner til at skolen fatter et vedtak om status fra heltid til deltidselev jmfr. Forskrift for opplæringsloven § 6-5, 3.ledd. Rutine: Administrasjon gir skolene fullmakt til å gjøre vedtak om deltidelevstatus. Felles mal for enkeltvedtak skal brukes (kommer senere i 360). Kravet om sakkyndig vurdering gjelder ikke for deltidselever. Søknadsfrist: De søker inn i Vigo 1.februar på individuell behandling Forskrift for opplæringsloven § 6-25/ § 6-38.

7 www.telemark.no Nettundervisning ved Notodden ressurssenter  Nettundervisning = spesialundervisning - sakkyndig vurdering  Søknadsfrist: søknader behandles gjennom hele året.  Skjema: ta kontakt med inntak.  Ved inntak beholder eleven alle rettigheter som følger med ungdomsrett. Elevene blir registrert som elev på Notodden vgs.  Kan ikke tilby alle utdanningsprogram eller programområder.  For elever som starter opp etter 1.10 kan avgiverskolen bli fakturert for fag eleven tar på ressurssenteret.  Eleven arbeider mye på egenhånd, og å følge nettundervisning krever derfor stor egeninnsats. For søkere med ungdomsrett som av tungtveiende årsaker ikke kan gjøre seg nytte av undervisningen i ordinær videregående skole


Laste ned ppt "Rådgiversamling i Vrådal nov. 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google