Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sporefri mjølk - grovfôrdyrking1 Sporefri grovfôrdyrking Større høstemaskiner  økte krav til grunnarbeid Basis: Jevn jordoverflate o Drenering  Oppattgrøfting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sporefri mjølk - grovfôrdyrking1 Sporefri grovfôrdyrking Større høstemaskiner  økte krav til grunnarbeid Basis: Jevn jordoverflate o Drenering  Oppattgrøfting."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking1 Sporefri grovfôrdyrking Større høstemaskiner  økte krav til grunnarbeid Basis: Jevn jordoverflate o Drenering  Oppattgrøfting  Grøftespyling (i nedbørsrike strøk har lukka grøfter i oppgave å ta grunnvatn, overflatevatnet må bort på overflata) o Omgraving o Profilering Ujevn overflate o  høsteredskap drar inn jord o  ujevn stubbehøgde  tapt avling

2 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking2 Gjenlegget Pløying o Gjenlegg stiller største krav til god pløying o Husk tomfårene ytterst  Tips: skråstilt planeringsskjær Slodding og harving 1. Godt såbed for smått frø 2. ”Reparere” dårlig pløying 3. Rett harvedybde grasfrø 2 cm Steinplukking og tromling Høsting o Tørre forhold – husk: dårlig bæreevne o Kvalitet ? - viktigere i engåra

3 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking3 ”Våronn” i engåra -1 Tromling o Før det blir for tørt o Stein, -Gjødselrester, -Vånd/jordrotte, -Kjøreskader Innsåing / reparasjonssåing o God spireråme ! o Unngå sundkjøring (pass vekt, dekk og antall kjøringer) o Tromling

4 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking4 ”Våronn” i engåra -2 Reparer kjøreskader så snart som råd o Ofte nok å kjøre over og trykke ned skadene med en traktor med tvillinghjul o Kan tromles ned med en trommel med stor diameter o Evt. flerårig raigrasfrø til å strø i kjøreskadene

5 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking5 Husdyrgjødsel på eng Husdyrgjødsla smittevei hvis/når sporer er dradd inn i fjøset Spredemetoder: god næringsutnytting = redusert fare for sporesmitte 5-6 uker etter spredning ikke forskjell i sporemengde på gras mellom husdyrgjødsla og ugjødsla, avhengig av spredemetode/-mengde o Men høgere sporeinnhold i jorda etter husdyrgjødselspredning med høgt sporeinnhold Grense: <100 sporer pr. gram gras ved ensilering

6 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking6 Husdyrgjødsel eller NPK Mikroorganismer på gras etter ulik gjødsling (Östling og Lindgren 1991)

7 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking7 Husdyrgjødseltype og -mengde Bruk minst ”smittefarlige” på enga Blautere gjødsel gir bedre N-virkning og redusert fare for sporesmitte o Trenger lettere ned i jorda o Kleber seg mindre på plantene o Bland inn vatn ved tørrstoffinhold over 7 % Unngå spredning av fastgjødsel Spre små mengder – 1,5-2 tonn/daa o Maks. 3 tonn/daa blaut storfegjødsel m/7-9 % t.st. Viktigere jo dårligere sprederen er !

8 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking8 Spredetidspunkt Sporeproblem  unngå belegg  små planter Best utnytting ved låg temperatur og høg luftfuktighet  vårspredning (?) Men jorda rel. kald og fuktig  lettere sundkjørt Finn balansen: spre så tidlig det er kjørbart Etter slått – varmere og tørrere enn om våren Spre gjødsla så snart som mulig Spredning > 10 cm  mer trakkskader på graset Viktigere jo dårligere sprederen er !

9 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking9 Spredemetoder Ny teknikk for sikrere bruk og bedre utnytting Problem: pris ! Liten gjødselmengde, tynn gjødsel og god pumpe/spredeplate  godt resultat med breispredning Stripespreder o Jevn fordeling, god kapasitet, mulig tilførsel m/slange o ”Krever” tynn gjødsel Nedfelling / injeksjon o Potensielt best N-utnytting o Liten kapasitet, fare for jordsøl

10 Sporefri mjølk - grovfôrdyrking10 Surfôrkvalitet og spredemetoder Surfôrkvalitet ved ulike spredemetoder og høstetidspunkt i forhold til spredning (IGER 2002)


Laste ned ppt "Sporefri mjølk - grovfôrdyrking1 Sporefri grovfôrdyrking Større høstemaskiner  økte krav til grunnarbeid Basis: Jevn jordoverflate o Drenering  Oppattgrøfting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google