Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyderkonferanse 16.12.2013 Anskaffelsesprosess – 4x4 Pickup patruljebil, varebil og personbil DL nr: 201300580.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyderkonferanse 16.12.2013 Anskaffelsesprosess – 4x4 Pickup patruljebil, varebil og personbil DL nr: 201300580."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyderkonferanse 16.12.2013 Anskaffelsesprosess – 4x4 Pickup patruljebil, varebil og personbil DL nr: 201300580

2 Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 2 Formålet med tilbyderkonferansen Gi bedre forståelse for anskaffelsen gjennom å presentere / gå gjennom konkurransegrunnlaget Vi ønsker gjennom tilbyderkonferansen å bidra til at tilbyderne klarer å levere tilbud som formelt sett er i henhold til det vi har bedt om i konkurransegrunnlaget. Men påpeker at det er leverandøren som bærer risikoen for å innlevere den dokumentasjonen oppdragsgiver etterspør, og at tilbudet er klart og korrekt utformet. Besvare eventuelle spørsmål

3 Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 3 Agenda Gjennomgang av presentasjonen og konkurransegrunnlaget Administrative bestemmelser Tilbudsskjema Kontrakten Kravspesifikasjonen Prisskjemaet Eventuelle spørsmål NB! De som deltok i forrige konkurranse med tilbudsfrist 28.10.13, som ble avlyst, må være obs på at endel av innholdet og oppsettet i dokumentene er endret.

4 Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 4 Konkurransegrunnlaget Konkurransen består av: 4x4 pickup patruljebil, varebil 4x4 pickup patruljebil, personbil PDMT gjennomfører anskaffelsen på vegne av: Politi- og lensmannsetaten (den største avroper på rammeavtalen vil bli Reinpolitiet) Anskaffelsen gjennomføres ved åpen anbudskonkurranse, som betyr at dokumentasjon vedrørende kvalifisering og tilbud skal innsendes samtidig. Alle får èn mulighet (ikke forhandling).

5 Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 5 Konkurransegrunnlaget, fortsetter Konkurransegrunnlaget består av følgende deler: Administrative bestemmelser: sier noe om hvordan anskaffelsen gjennomføres, prosesser og frister Tilbudsskjema (sjekkliste som fylles ut og signeres av tilbyder) Kravspesifikasjon (kundens krav og preferanser) Prisvedlegg (fylles ut av tilbyder iht til oppstilling) Forbehold (skal eventuelt fylles ut av tilbyder) Kontraktsvilkår/rammeavtale (kundens krav) I tillegg: annen dokumentasjon fra tilbyder og endringskatalog På forsiden av rammeavtalen og i konkurransegrunnlagets administrative del pkt. 2 fremkommer hvilke vedlegg som vil utgjøre dokumentene i kontrakten

6 Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 6 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Kvalifikasjonskravene: Minstekrav som stilles til tilbyderne (sier noe om deres evne til å oppfylle kontrakten) Skal evalueres før tilbudene evalueres Tilbydere som ikke dokumenterer oppfyllelse av kvalifikasjonskravene anses ikke kvalifisert til å delta i konkurransen, og vil ikke få sitt tilbud evaluert (blir avvist) Husk at all påkrevd dokumentasjon MÅ foreligge innen tilbudsfrist, og sendes sammen med tilbudet For oppdragsgiver er det kun tillatt å etterspørre offentlig tilgjengelige dokumenter som skatteattester, HMS-egenerklæring og firmaattest. Det er ikke lov å etterspørre dokumenter som ikke foreligger ved tilbudsfrist, og adgangen til å utdype dokumentasjon som foreligger er også begrenset.

7 Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 7 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Tilbudsinnlevering Tilbudsfrist er 20. Januar 2014 kl 12.00 Husk å merke forsendelsen: «Tilbud – 4x4 Pickup patruljebil, varebil og personbil, referansenr. DL 201300580», hvis ikke vil tilbudet bli avvist. Tilbudet leveres direkte, alternativt sendes med post (bedriftspakke) til: Politiets data- og materielltjeneste, v/ innkjøpsleder Anita S. Arvesen, Rognebakken 8, 2770 Jaren. Tilbudet skal ikke avgis med elektronisk middel (e-post). Forsendelsen må ikke være anonymisert, da dette er umulig hvis det sendes som bedriftspakke. Husk at tilbudsskjemaet skal fylles ut og signeres av person som har fullmakt til å forplikte tilbyder. Bruk avkryssingsskjemaet for å sjekke at all dokumentasjon er vedlagt tilbudet. Èn ringperm med kvalifiseringsdokumenter To ringpermer med tilbudsdokumenter Ett elektronisk eksemplar – minnepinne Se konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser pkt. 6.

8 Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 8 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Tildelingskriterier Laveste pris

9 Vedlegg A Kravspesifikasjon Må leses nøye og besvares i henhold til hvordan kravet skal verifiseres. Tilbyder skal fylle ut siste kolonne (ja/nei), samt beskrive/ dokumentere på en måte som sannsynliggjør at kravet/ preferansen/opsjonen er oppfylt og hvordan(der det er påkrevd) Ved plassmangel skal beskrivelse/dokumentasjon gis i Vedlegg D Annen dokumentasjon fra tilbyder. Det skal gis tydelige referanser som henviser til krav-/preferanse-/opsjonsnummer. Besvarelsen vil inngå i den endelige kontrakten. Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 9

10 Vedlegg B Prisskjema Informasjon som fremkommer i dette dokumentet benyttes for å evaluere tilbudet Alle gule celler skal fylles ut! Totalpris (netto basispris kjøretøy + monteringskostn.), inkl. mva og alle andre kostnader for komplett kjøretøy iht. Vedlegg A Kravspesifikasjon, multiplisert med estimert uttak vil legges til grunn ved evalueringen. Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 10

11 Endres i topp-/bunntekst26.09.2016 Side 11 Forbehold Tilbud som inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, jf. FoA §20- 13 første ledd bokstav d, skal avvises Dette fordi vesentlige forbehold kan gi leverandøren en konkurransefordel, og medføre at tilbudene blir vanskelig å sammenlikne. Hvilke forbehold som anses som ”vesentlige”, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom forbeholdet medfører en risiko for at leverandøren får en konkurransefordel, er forbeholdet vesentlig og tilbudet må avvises. Dersom leverandøren har tatt flere forbehold som isolert sett ikke anses som vesentlige, kan forbeholdene samlet sett medføre at tilbudet må avvises. (Vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen faller inn under FoA §20-13 første ledd bokstav e.)

12 Eventuelle spørsmål


Laste ned ppt "Tilbyderkonferanse 16.12.2013 Anskaffelsesprosess – 4x4 Pickup patruljebil, varebil og personbil DL nr: 201300580."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google