Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og målgrupper for Juni 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og målgrupper for Juni 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og målgrupper for www.distriktssenteret.no Juni 2009

2 Innhold  Prioriterte mål for www.distriktssenteret.no  Prioriterte målgrupper  Mål mot målgruppene  Anbefalinger for behovskartlegging

3 1.Tilby verktøy for å drive godt utviklingsarbeid 2.Inspirere til å starte og fortsette med lokalt utviklingsarbeid 3.Legge til rette for kobling av mennesker og kunnskap 4.Påvirke ved å gi kunnskapsbaserte innspill Mål for www.distriktssenteret.no

4 1.Tilby verktøy for å drive godt utviklingsarbeid –Med en fyldig, relevant og tilgjengelig kunnskapsbase –Verktøy kan være prosjekt, tiltak, metoder og eksempler 2.Inspirere til å starte og fortsette med lokalt utviklingsarbeid –Ved å vise gode historier, tilby tips og råd og tilby kontakter og nettverk 3.Legge til rette for kobling av mennesker og kunnskap –Sikre gjenbruk og videreutvikling av gode ideer, metoder og prosesser, ved å tilrettelegge for at man enkelt kan finne relevante mennesker/miljøer, nettverk, prosjekter, forskning og erfaringer 4.Påvirke ved å gi kunnskapsbaserte innspill –Være en kilde til nyheter og kunnskap for medieaktører –Tilby relevant kunnskap i politisk saksbehandling og politiske prosesser –Tørre å flagge meninger om distriktsutvikling Mål for www.distriktssenteret.no - utdypet

5 Målgruppene for www.distriktssenteret.no Primær målgruppe: 1.Lokale utviklingsaktører og ildsjeler Sekundære målgrupper: 2.Regionale utviklingsaktører 3.Sentrale styresmakter og stortingspolitikere 4.Presse/media 5.Forsknings- og utviklingsmiljøer 6.Internasjonale miljøer for distriktsutvikling

6 Primær målgruppe for www.distriktssenteret.no - utdypet 1.Lokale utviklingsaktører og ildsjeler –Kommunepolitikere –Administrativt ansatte i kommunen, herunder fagkonsulenter og tiltaksapparatet –Virkemiddel-aktører (kommunale næringsfond) –Frivillige lag og organisasjoner –Lokale ildsjeler

7 Sekundære målgrupper for www.distriktssenteret.no - utdypet 1.Regionale utviklingsaktører –Fylkeskommunale politikere –Administrativt ansatte i fylkeskommunen, herunder fagkonsulenter og tiltaksapparatet –Virkemiddel-aktører 2.Sentrale styresmakter og stortingspolitikere –Premissgiverne for Distriktssenteret 3.Presse/media –All type presse uavhengig av kanal, med hovedvekt på lokal- og regionalmedier 4.Forsknings- og utviklingsmiljøer 5.Internasjonale miljøer for distriktsutvikling –Miljøer i utlandet som jobber for å fremme distriktsutvikling

8 Mål mot målgruppene for www.distriktssenteret.no 1.Lokale utviklingsaktører og ildsjeler –De skal få økt kunnskap gjennom å bruke Distriktssenterets verktøy –De skal bli inspirert til å starte og fortsette utviklingsarbeid –www.distriktssenteret.no skal tilrettelegge for økt faglig samhandling Effekt: Flere og mer effektivt gjennomførte utviklingsprosjekter Sekundære målgrupper: 1.Regionale utviklingsaktører –De skal få økt kompetanse innen samfunnsutvikling –De skal bli inspirert til å se nye utviklingsmuligheter og dermed tilrettelegge for lokale utviklingsaktører og ildsjeler Effekt: Flere og mer effektivt gjennomførte utviklingsprosjekter

9 Mål mot målgruppene for www.distriktssenteret.no 3.Sentrale styresmakter og stortingspolitikere (premissgivere) –De skal legge Distriktssenterets innspill til grunn for sin politikkutforming –De skal få økt kunnskap, forståelse og bevissthet om distriktsutfordringer og Distriktssenterets arbeid Effekt: Økt politisk gjennomslag og påvirkningsgrad 4.Presse/media –De skal få økt kunnskap om, og fokus på, distriktsutvikling –De skal formidle Distriktssenterets resultater –Flere medier skal bruke www.distriktssenteret.no som referanse Effekt: Økt kjennskap til Distriktssenterets arbeid og at distriktsutviklingsdiskusjoner i media blir mer kunnskapsbasert

10 Mål mot målgruppene for www.distriktssenteret.no 5.Forsknings- og utviklingsmiljøer –De skal finne det attraktivt å forske på distriktsrelaterte saker –De skal bruke Distriktssenterets kunnskapsbase som kilde til forskningsarbeid Effekt: Økt fokus på distriktsrelatert forskning og økt bruk av Distriktssenterets kunnskapsbase 6.Internasjonale miljøer for distriktsutvikling –Å oppnå kunnskapsdeling på tvers av landegrenser Effekt: Økt samarbeid internasjonalt

11 Oppsummering Hva vet vi? Hva Distriktssenteret ønsker å oppnå med www.distriktssenteret.no Hvem Distriktssenteret ønsker å nå via web og hvorfor Antakelser rundt målgruppenes behov knyttet til web Hva trenger vi å vite mer om? Behov – teste hypoteser og få utdypet hva målgruppene trenger av informasjon Atferd – målgruppenes arbeidsmetoder opp mot Distriktssenterets tjenester Preferanser – hvordan målgruppene foretrekker å samarbeide med Distriktssenteret

12 Vi må avdekke målgruppenes viktigste bruksscenarier F.eks: ”Som en ildsjel ønsker jeg å finne andre som har startet aktivitetssenter for barn slik at jeg kan dra nytte av deres erfaringer”

13 Anbefaling til videre arbeid Behovskartleggingen konsentreres om den primære målgruppen, Lokale utviklingsaktører og ildsjeler Teknikk for behovskartleggingen: –Semistrukturerte telefonintervjuer med 8-10 utvalgte målgrupperepresentanter –Åpen metode egnet til å fange opp behov, preferanser og atferd

14 Anbefaling til videre arbeid AktivitetAntall timerAnsvarlig Semistrukturerte telefonintervjuer Lage intervjuguide10Halogen Spesifisere rekrutteringskriterier4 Halogen/Distriktssen teret Rekruttere intervjuobjekter Distriktssenteret Gjennomføre intervjuer (min. 8)10Halogen Analyse og oppsummering10Halogen Sammenfattende rapport med tiltak10Halogen Sum44


Laste ned ppt "Mål og målgrupper for Juni 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google