Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virksomhetsplan Mål, virkemidler og handlingsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virksomhetsplan Mål, virkemidler og handlingsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virksomhetsplan Mål, virkemidler og handlingsplan

2 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Hovedmålet beskriver det vi vil at klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Langsiktig, skal stå fast over en periode på ca 20 år.

3 Hva er et mål? En beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand eller et resultat.

4 Hvorfor skal vi ha mål? Mål beskriver hvilken retning klubben skal gå. Mål gir fokus for innsats og energi. Mål definerer ambisjonsnivå. Et akseptert mål gir lyst til endring av adferd og læring. Et målbart mål gir mulighet for suksessfølelse.

5 Har klubben felles drivkraft og felles retning?

6 Ambisjonsnivå Prestasjon/sportslig satsing Bredde/sosialt/trivsel Ren eliteklubb Den sosiale klubben Klubben der både topp og bredde er i fokus Klubben der ikke noe skjer

7 Hovedmål Hva skal være overordnet mål for klubben som alle skal innrette innsatsen mot? HUSK! Målet må samsvare med de 3 v’ene.

8 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Innsatsområder Delmål Virkemidler Innsatsområder, delmål og virkemidler skal sikre oss at vi tar små sikre steg i retning mot visjonen og hovedmålet.

9 Innsatsområdene Hvor blir det viktigst å rette innsatsen dersom vi skal nå hovedmålet? Trenere: Ledelse: Organisasjon: Arrangement: Aktivitet: Anlegg: …. inndeling etter hjulet ?

10 Delmål Ut fra de 3 v’ene, hovedmålet og det dere drømmer om: Lag delmål som beskriver hvilke resultater vi må nå i de valgte innsatsområdene?

11 Delmål Trenere Ledelse Organisasjon Arrangement Aktivitet Anlegg

12 SMARTE mål Spesifikke Målbare Ambisiøse Realistiske Tidsbestemte Evaluerbare

13 Mål - virkemidler Hovedmål Delmål 1Delmål 2Delmål 3 Virkemidler VM

14 Virkemidler Med virkemidler menes de midler – det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materialer som brukes for å oppnå mål.

15 Virkemidler Hva blir de viktigste virkemidlene som må knyttes til målene som er foreslått?

16 Delmål og virkemidler Delmål trenere: Virkemidler: 1. 2. 3… Delmål ledelse: Virkemidler: Delmål organisasjon: Virkemidler: Delmål arrangement: Virkemidler: Delmål aktivitet: Virkemidler: Delmål anlegg: Virkemidler:

17 Vi ordner, justerer og sluttstiller Er det behov for å justere de ulike delene? – Er vi fornøyd med formuleringene? – Kan omverden forstå det vi har beskrevet i virksomhetsplanen?

18 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplaner bryter ned delmål og virkemidler på detaljnivå.

19 Hva vedtas på årsmøtet? Forbundsnivå Vanlig at tinget vedtar plan med visjon, verdier, virksomhetside, hovedmål, innsatsområder, delmål og virkemidler, men uten handlingsplan. Etter tinget lager komiteene og områdene sine handlingsplaner som kobles til budsjettprosessen. Fleridrettslag Årsmøtet vedtar gjerne handlingsplanen til hovedlaget. Gruppene lager sine handlingsplaner etter vedtak av virksomhetsplanen på årsmøtet. Små idrettslag Vedtar gjerne virksomhetsplan og ferdig handlingsplan på årsmøtet.

20 Handlingsplan - tiltaksnivå Handlingsplanen beskriver konkret – hvilke tiltak som skal gjennomføres – når tiltakene skal gjennomføres – hvem som skal gjøre det – hvilke ressurser som skal settes inn. Prioriteringer mellom innsatsområder og tiltak må komme fram i de budsjetter som utarbeides.

21 Handlingsplan Dette henter vi fra virksomhetsplanen AktivitetTrenereLedelseOrganisasjonAnleggArrangement DELMÅL … … VIRKEMIDLER … VIRKEMIDLER … VIRKEMIDLER … VIRKEMIDLER … VIRKEMIDLER … VIRKEMIDLER …

22 Handlingsplan (liten klubb) OmrådeMålTiltakAnsvar/fristRessurserStatus

23 Handlingsplan (område) MÅL: … DelmålTiltakAnsvarFristRessurserStatus

24 Fra papir til handlinger Den ferdige planen baserer seg på hva mange medlemmer ønsker. Den må brukes aktivt av hver enkelt frivillig og eventuelt ansatte. Ansvaret til hver enkelt må følges opp aktivt dersom målene skal nås. Dette skaper en klubb i utvikling uten alt for stor belasting på den enkelte. Virksomhets- plan

25 Arbeid med planen Møter hver 3. måned for ledere/ansvarlige for alle områdene – Mål og aksjonslogg (status på handlingsplan) På alle styremøter – Orientere om status på HP Årsrapport – Årsberetning til årsmøtet med resultatoppnåelse på virksomhetsplanen Evaluering – Hvordan har planen og arbeidet med den fungert?

26 Planarbeid i en strukturert klubb Gjenomgang av virksomhetsplanen Komité og ansatte presenterer sin mål og hp for året Møte for oppfølging og status hp Møte for oppfølging status hp Evaluering av sesongen


Laste ned ppt "Virksomhetsplan Mål, virkemidler og handlingsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google