Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 9.TRINN VED GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 14.09.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 9.TRINN VED GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 14.09.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 9.TRINN VED GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 14.09.2015

2 Presentasjon av de ansatte Christine Andersen - kontaktlærer 9A Marlene Mothes - kontaktlærer 9B Katharina Bjoraa - kontaktlærer 9C Eivind Skjelvik, Tonje Myrlund, Herta Marie Solberg, Parham Alavi, Christian Karlsen, Ida Gulla, Per-Øistein Holt, Christer Lysaker, Elisa Kjernsvik, Mari Andersen, Mette Olsen, Espen Beer, Kari-Hege Isaksen, Ragnhild Lorentzen, Gunn Tierney, Janne Asserson (konsulent) Anne Marthe Ruud – miljøterapeut Jon Inge Maridal - avdelingsleder Ivar Chavannes - rektor

3 Ullensakerskolen Ullensakerskolen framstår som RAK  Rettvendt  Ambisiøs  Kompetent Slagord: Mer læring for alle! Hovedmålsetting: økt læringsutbytte for alle elever

4 Organisering og arbeidsmåter  Tre kontaktlærere – faglærere i flere fag  Undervisning i klasserommene og spesialrom – mye ‘styrk’, varierte arbeidsformer og digitale hjelpemidler  Utviklingssamtaler (to per år), elevsamtaler og foreldremøter  Arbeidsplaner/ ukeplaner digitalt  It's Learning – skolens digitale læringsplattform  Digital meldingsbok – ‘Transponder’  Leksehjelp tirsdag etter siste time

5 ‘God undervisning’!

6 Vurdering - med og uten karakter  Se på http://www.udir.no/Vurdering/http://www.udir.no/Vurdering/  Vurdering for læring – underveisvurdering og fremovermelding, samt elevens egenvurdering  Fagkarakterer: 1-6, orden/oppførsel: god-nokså god-lite godt  Kompetansemål ut fra K06, http://www.udir.no/Lareplaner/http://www.udir.no/Lareplaner/  Grad av måloppnåelse (i kroppsøving teller innsats også)

7 Nasjonale prøver Lesing og regning – Grunnleggende ferdigheter Hovedregel – Alle elever gjennomfører – Enkelte fritak etter samarbeid med foresatte Systematisk resultatoppfølging

8 Godt psykososialt læringsmiljø «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» Det sosiale miljøet på skolen. Hvordan man oppfører seg ovenfor hverandre og tar vare på hverandre. Fokus på forebygging Elevsamtaler – tett samarbeid med foresatte Trivselsundersøkelse

9 Miljøterapeut 66 10 90 55 94 79 08 42 Anne.marthe.ruud@ullensaker.kommune.no

10 Forventninger og ordensreglement  Hvordan skal vi ha det og hvordan jobber vi: tydelige forventninger til alle voksne og elever ved skolen fra skolestart: dette legger grunnlaget for mange år framover!  Skolens ordensreglement som skal være kjent  Se også på http://www.udir.no/Laringsmiljo/ som et godt utgangspunkthttp://www.udir.no/Laringsmiljo/

11 Oppstarten på 9.trinn Snart halvveis på ungdomsskolen - hvordan har det gått?

12 10. Trinnstur - status

13 Digital meldingsbok - Transponder Melding om sykdom Korte beskjeder til kontaktlærer 59 44 01 13 Hvem kan lese meldingene?

14 It’s learning Fellesbruker for foresatte i hver klasse Brukernavn: – GUS9a, GUS9b, GUS9c osv. Passord: – Gystadmarka Klart i løpet av kort tid – beskjed via Transponder

15 Noen viktige datoer høst 2015 Skolerute 2015-2016: se på https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomhet er/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Skolerute1/ https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomhet er/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Skolerute1/ Nasjonale prøver: lesing: 15.9 og regning: 14.9 til 9.10.15 Høstferie: uke 40 Skolen er stengt 29. og 30. oktober (planleggingsdager) Større heldagsprøver/tentamener: overgang nov./des. Juleferie: 23.desember til og med 4. januar

16 Spørsmål? Slutt på fellesdelen –foreldremøtet fortsetter i klasserommene - Husk å stille til valg til FAU og klassekontakt! Takk for nå


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 9.TRINN VED GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 14.09.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google