Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nerveceller. Nervecellers egenskaper Mottar informasjon fra miljøet utenfor eller fra kroppen Tolker informasjonen og produserer en nerveimpuls Leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nerveceller. Nervecellers egenskaper Mottar informasjon fra miljøet utenfor eller fra kroppen Tolker informasjonen og produserer en nerveimpuls Leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nerveceller

2 Nervecellers egenskaper Mottar informasjon fra miljøet utenfor eller fra kroppen Tolker informasjonen og produserer en nerveimpuls Leder nerveimpulsen fra den ene enden av nervecellen til den andre Overføre nerveimpulsen til en annen nervecelle eller en målcelle

3 Typer av nerveceller Tre hovedtyper av nerveceller: –Sensoriske nerveceller (sanseceller) –Internevroner (forbindelsesceller) –Motoriske nerveceller

4 Bygningen til en nervecelle

5 Membranpotensialet Det er en ladningsforskjell mellom utsiden og innsiden av cellemembranen i celler Ladningsforskjellen oppstår fordi det er ulik fordeling av positive og negative ioner inni og utenfor cellen Membranpotensialet er nødvendig for mye av transporten gjennom cellemembranen og er nokså konstant i de fleste celler I nerveceller varierer membranpotensialet avhengig av om cellen hviler eller i aksjon

6 Membranpotensialet Når en nervecelle hviler, kaller vi membranpotensialet for hvilepotensial Utsiden av cellen er da positivt ladet og innsiden er negativt ladet En nervecelle som sender en nerveimpuls sier vi er i aksjon. Membranpotensialet vi da kan måle kaller vi aksjonspotensial Et kort øyeblikk vil da utsiden av cellen være negativt ladet og innsiden positivt ladet

7 Hvilepotensialet Når nervecellen hviler, sender den ikke noen nerveimpulser Innsiden av nervecellen er da mer negativt ladet enn utsiden, og forskjellen er på mellom -55 og -90 mV I nervecellens membran er det flere proteiner som er viktige for transport, et av disse er natrium-kalium- pumpen Natrium-kalium-pumpen sørger for at hvilepotensiale gjenopprettes etter aksjon og at det opprettholdes under hvile

8 Hvilepotensialet Natrium-kaliumpumpen: –Pumper Na + -ioner ut og K + -ioner inn gjennom hver sin port –Det pumpes mer Na + -ioner ut enn K + -ioner inn slik at innsiden er mer negativ –Får energi fra ATP –Ett ATP frigir nok energi til å pumpe tre Na + ut og to K + inn –Det lekker hele tiden positive ioner gjennom andre porter i membranen som må pumpes aktivt tilbake igjen

9 Aksjonspotensialet Ved påvirkning vil nervecellen reagere så den kan sende avgårde en nerveimpuls Da slippes store mengder Na + -ioner passivt inn i cellen og innsiden blir et lite øyeblikk positivt ladet, ladningsforskjellen er ca. +50 mV og kalles aksjonspotensial Portene som slipper inn Na + er ikke de samme som i Na-K-pumpen

10 Hva skjer ved aksjonspotensial? Det strømmer inn store mengder Na + Mengden av positive ladninger inni cellen påvirker naboområdet i membranen slik at porter åpner seg også her og slipper inn Na + Samtidig åpnes porter i det første området og slipper ut K + der slik at det blir negativt igjen Dette forflytter seg bortover langs nervecellen, og det er denne forflytningen av ladning vi kaller en nerveimpuls I aksonet vil aksjonspotensialet hoppe mellom gliacellene og nerveimpulsen gå raskere

11

12 Fra aksjonspotensial til hvilepotensial Områder der K + har strømmet ut har igjen fått en negativ innside og en positiv utside, men det er mye K + utenfor og mye Na + inni cellen Natrium-kalium-pumpen vil gjenopprette ionebalansen ved å pumpe Na + ut og K + inn Nervecellen får igjen et hvilepotensial og er klar til å sende nye nerveimpulser

13 Når sendes en nerveimpuls? Påvirkningen nå ha en viss styrke før det slippes inn nok Na + til at cellen når aksjonspotensial Hvis cellen ikke når aksjonspotensialet, starter heller ingen nerveimpuls En nervecelle er i kontakt med svært mange andre nerveceller og mottar informasjon både om å sende en nerveimpuls videre (stimulere) og å stoppe en nerveimpuls (hemme). Summen avgjør om nerveimpulsen går videre eller ikke Ved gjentatte stimuli skjer det en adaptasjon, en tilvenning. Selv om det sendes nerveimpulser til målceller merker vi dem ikke

14 Nerveimpulsen overføres i synapsen Nerveimpulsen går gjennom dendritten, via cellerkroppen og ut gjennom aksonet Når nerveimpulsen når aksonenden må den «hoppe over» en kløft vi kaller synapsen Signalet kan gå til neste nervecelle eller til en annen målcelle

15 Nerveimpulsen overføres i synapsen Nerveimpulsen overføres fra aksonenden av en nervecelle til neste celle via en transmitter, et kjemisk signalmolekyl Ladningsendringene som skjer når aksjonspotensialet forflytter seg, gjør at egne blærer med transmittere tømmes ut i synapsen Dette krever ATP, og det er derfor mange mitokondrier i aksonenden som sørger for energiproduksjon Transmitterne fester seg til reseptorer i målcellen

16 Transmittere Ulike nerveceller har ulike transmittere En bestemt transmitter passer til reseptorer i neste celle som nøkkel i en lås Animasjon: Synapsen (startes fra Bios nettsted)Synapsen

17 Hvordan oppfattes nerveimpulsene? Hvordan vi opplever påvirkningen fra nerveimpulsene, avhenger av hvor mange nerveceller som reagerer, og hvor mange nerveimpulser som blir sendt Antall nerveimpulser per sekund, frekvensen, kan variere. F. eks. vil høyere frekvens ved en skade oppfattes som sterkere smerte

18 Stoffer som påvirker nervesystemet Noen stoffer kan påvirke nerveimpulser og føre til sykdom Serotonin og dopamin –Både transmittere og hormoner –Knyttet til sykdommer som Parkinson og psykiske lidelser som depresjon og bipolar lidelse Miljøgifter –Mange stoffer vi omgir oss med kan være skadelige for oss –Et eks. er løsemidler Rusmidler –Medisiner, alkohol, narkotiske stoffer

19


Laste ned ppt "Nerveceller. Nervecellers egenskaper Mottar informasjon fra miljøet utenfor eller fra kroppen Tolker informasjonen og produserer en nerveimpuls Leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google